Eenvoudige uitleg van Einstein relativiteitstheorie - tijdsdilatatie (0)


Nederlands (Dutch) English (Engels)


"Stop Vetorecht Verenigde Naties"

Eenvoudige uitleg van Einstein relativiteitstheorie / tijdsdilatatie (tijdsvertraging) / lengte contractie / lichtsnelheid / tegenwerking / quantummechanica (0)


SOMMIGE MALAFIDE WEBSITES VERMELDEN PRIVACY INFORMATIE ILLEGAAL. De eigenaar van dit domein is niet de schrijver van de inhoud, maar een klant met vrije gedachten die privé wenst te blijven!
  Hoe is deze website opgebouwd (allemaal met tijdgebrek te maken)?
 • deze website bestaat uit 3 gedeelten die in de titels zijn aangegeven met (2), (1) en (0), deel (2) wordt de tweede webpagina genoemd, deel (1) de eerste webpagina, deel (0) is een vervolg van de eerste webpagina (1)
 • de 3 delen zijn eigenlijk gesorteerd op meest recente inhoud, deel (0) is dus de meeste recente
 • deel (2) is jaren geleden geschreven en gaf mijn eerste denkbeelden over tijd etc.
 • deel (1) bevat nog het eerste gedeelte van deel (2), maar heeft nieuwere gedachten achter elkaar doorgeschreven onder 0.1 Opmerkingen, op het einde van deze paragraaf vindt men een knop om naar deel (0) te gaan
 • deel (0) is een vervolg van 0.1 Opmerkingen in deel (1) en is meer gericht op de kwantummechanica, maar begint eerst met een samenvatting van belangrijkste gedachten voornamelijk gerelateerd aan de Speciale Relativiteitstheorie die de basis vormt van de Algemene Relativiteitstheorie (klopt de Speciale niet, dan ook niet de Algemene)

 • Volgorde van lezen:
  Eenvoudige uitleg van Einstein relativiteitstheorie (2)  Vervolg uitleg (1)  Samenvatting + quantummechanica (0)


(15/05/17) Ik denk plotseling te snappen waarom mogelijk de oerknal heeft plaats gevonden (zoek op 15/05/17 in deze webpagina)! Energie is waarschijnlijk ook een emergente eigenschap! Scroll naar beneden a.u.b. voor de eenvoudige uitleg van Einstein relativiteitstheorie, quantummechanica en meer (o.a. de eenvoudige uitleg over zwaartekracht, maar is geen kracht, en hoe een klok langzamer kan lopen, zie 2.7, of mijn gedachte dat energie (als een soort fysieke krachtsbron) niet echt hoeft te bestaan, en dat Higgs velden ook niet echt hoeven te bestaan (binnen onze dimensies), zie 6.0)! Of mijn laatste nieuwe gedachte (15/02/17): een idee model voor de verstrengeling van deeltjes (zie 0.1)! De vierde dimensie kan de oplossing geven voor de relativiteitstheorie en kwantummechanica! (07/05/17) En een mogelijke reden waarom men een elementair deeltje in superpositie op twee lokaties detecteert (ook een nieuwe gedachte, zie 05/10/18)! (of zoek deze onderwerpen op datum) Vanwege te lange tekst, is de uitleg opgesplitst in 2 webpagina's (1) en (2). Sinds 2011 bezig met deze onderwerpen. Op de eerste webpagina (1) zijn mijn nieuwste gedachten te lezen, op de tweede webpagina (2) hoe ik op mijn manier tot die gedachten ben gekomen. Vooral in dit soort onderwerpen moet je groeien (en studeren, en vooral doorzetten) en dat gaat langzaam!

(12/08/17) Wat is tijd, hoe kan deze via de vierde dimensie ontstaan waar de tijd 0 ofwel tijdloos is? (20/09/17) Tijd is emergent, onze ruimte is tijdloos! (22/09/17) Is het niets uit balans? (23/09/17) Mijn VOORLOPIGE tijd 0 ofwel tijdloos eindconclusie (natuurkundig)! Zie tekst onder in kader "Mijn algemeen denkbeeld tot op heden"! Als je niet gelooft in energie (zoals ik) dan leven we in een soort schijnwereld! (04/12/17) Massa is energie, maar tijd is een energie verhouding! (03/02/18) Emergente energie is zowel massa als tijd (hoeveelheid versus dichtheid)! (26/06/18) Zwaartekrachtgolven veroorzaken volgens mij mogelijk een soort van lengte contractie (3D)! (of zoek deze onderwerpen op datum)

(18/10/18) Onze schijnwereld wordt eigenlijk al door de relativiteitstheorie bewezen, ruimte is zelfs ook relatief! (25/01/19) Wat is nu eigenlijk die vierde dimensie zoals ik die zie? (19/02/19) Volgens mij is de "Lorentz transformatie" niet juist geïmplementeerd en krimpt materie in! (of zoek deze onderwerpen op datum)

(15/08/19) Zoals ik denk natuurlijk, mogelijk voorlopig. Energie is een emergente eigenschap dus bestaat op structuur ofwel macro niveau, maar alle deeltjes vertegenwoordigen wel een bepaalde hoeveelheid energie. Toename van de hoeveelheid emergente energie doet de massa van een structuur toenemen (door de hoeveelheid materie of emergente energie per deeltje), (lokale) tijd is de dichtheid van emergente energie per deeltje en wordt dus bepaald op structuur ofwel macro niveau (dus een emergente eigenschap) en is binnenin een structuur overal hetzelfde, "zwaartekracht" is een gevolg van de oerknal en is de binding (soort lijm) tussen de losse structuren, "zwaartekracht" wordt bepaald door de massa (dus ook door de hoeveelheid materie en lokaal verhoudingsgewijs door het aantal deeltjes die de massa representeren, dus kan op locaties variëren) en bestaat dus ook enkel op structuur ofwel macro niveau (dus een emergente eigenschap). Het lijkt erop alsof "zwaartekracht" een gereserveerd deel van de emergente energie is. (of zoek deze onderwerpen op datum)

(07/09/19 - 28/09/19) Zoals ik denk natuurlijk, zijn er oneindig veel punten in de ruimte een singulier punt, dus net zoals dat ene punt in een zwart gat waar de tijd 0 is (tijdloos) maar rondom een oneindige dichtheid heeft van energie? ((10/09/19) + voorlopige conclusie weer) (of zoek deze onderwerpen op datum)

(20/04/20 - 03/08/20) Nieuwe gedachte. Elke energie heeft een anti-energie van dezelfde waarde, deze bevind zich in de vierde dimensie. Energieën trekken elkaar aan, anti-energie heeft een afstotende werking. Deze anti-energie vormt het begrip tijd. Zwaartekracht is een verdichte vorm van anti-energie. Volgens mij is er meer anti-energie dan energie. Eigenlijk nu ook een duidelijk begrip van tijd. En wat is nu eigenlijk volgens mij de overeenkomst tussen materie en ons vermogen van denken / bewustwording? En wat is nu eigenlijk de overeenkomst volgens mij tussen "iets" geloven (als Einstein deed) en helemaal niets? (13/09/20) Als je probeert terug te gaan naar het begin van de oerknal, verdwijn je als materie en eindig je als een foton (dus licht) met de lichtsnelheid. Zie onderaan in deel (1) voor verdere uitleg. (of zoek deze onderwerpen op datum)

(19/12/20) Mijn uiteindelijke persoonlijke conclusie over de relativiteitstheorie (nu kan ik pas verder gaan met het tijdloze in de kwantummechanica). Zie onderaan in deel (1) voor verdere uitleg. (of zoek deze onderwerpen op datum)

(16/09/21) Gewichtloosheid uitgelegd met enkel energie. (of zoek deze onderwerpen op datum)

In deze website heb ik mijn eigen gedachten, door een natuurkundige (zelf)studie over de relativiteitstheorie en kwantummechanica probeer ik te achterhalen of deze gedachten onzin zijn of niet (dus net andersom, eerst studeren en dan pas proberen op nieuwe gedachten te komen)! Is alles toeval (dus "iets" bestaat eeuwig zonder begin en reden) of zien we iets over het hoofd (en/of zijn we nog niet slim genoeg)? Waarom is dit inzicht zo belangrijk tijdens ons leven? Om de toekomst op een goed spoor te zetten voor de volgende generaties ..

(22/09/17) Ook al heb ik mijn eigen gedachten, ik lees natuurlijk feiten (vooral formules) uit de natuurkunde van derden (hoofdzakelijk Wiki, eigenlijk tot op heden enkel mijn wiskunde boek gelezen, dit maakt mijn studie spannend om te bezien wat er eventueel niet juist is aan mijn eigen gedachten), als ik iets denk wat anderen ook al denken is moeilijk te controleren, het gaat mij enkel om de waarheid (ik claim niets, en denk ik onzin, ik heb er geen problemen mee).

De naam van deze website "Van Einstein Naar De Verenigde Naties" betekent van het onderwerp Einstein naar het onderwerp Verenigde Naties.

Inhoudsopgave: (toon / verberg, klik op paragraafnummer)


0.1  Opmerkingen
0.1.1  Opmerkingen (vervolg maar nu meer toegespitst op de kwantummechanica)
0.2  Korte invoeging (in 2015 geschreven en ongewijzigd) "Stop Vetorecht Verenigde Naties" (er bestaat een onzichtbaar heelal met tijd 0 ofwel tijdloos)
0.3  Inleiding

1.1  Korte samenvatting (voor wie haast heeft, in 2.1 start de langere versie, inmiddels beiden even lang)
1.2  Voorbeelden
1.3  Natuurlijke tegenwerking / afremming
1.3a  Lichtsnelheid altijd constant gemeten, duidelijk in beeld gebracht (eigen gedachte)
1.4  Tijdreizen
1.5  Samenvattend en persoonlijke gedachte (meest logisch denk ik)
1.6  E = m.c²
1.7  Denken in meerdere dimensies (> 3)

2.1  Algemeen
2.2  Tijd en afstand (ruimte)
2.3  Tijdsdilatatie (tijdsvertraging)
2.4  Lengte contractie
2.5  Relativiteit
2.6  Symmetrie en gelijktijdigheid
2.7  Eenvoudige uitleg over zwaartekracht (maar is geen kracht), en hoe een klok langzamer kan lopen
2.8  Zwaartekrachtgolven

3.0  Mijn eigen gedachte over ons heelal (waarom de snelheid van het licht altijd constant is, een gekromde baan volgt t.g.v. de "zwaartekracht" ofwel Higgs velden, waarom deeltjes op 2 plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn, mogelijk directe communicatie met iedereen en alles in het heelal etc., het bestaan van een onzichtbaar heelal met tijd 0 ofwel tijdloos naast het zichtbare maar Einstein blijft gelden, fotonen die de tijd 0 ofwel tijdloosheid doorgeven + samenvattend in een totaalbeeld)

4.0  Parallelle werelden en eigen mening

5.0  Quantummechanica en eigen mening

6.0  Conclusie: Mijn eigen stellingen (relativiteitstheorie en quantummechanica)
6.1  Heeft het tijd 0 "signaal" een tijd 0 ofwel tijdloos of een oneindig grote snelheid, en leven wij in een geprogrammeerde wereld, we kunnen het nooit helemaal begrijpen, het is het meest logisch dat er meer moet zijn (eigen gedachte)?

7.0  Laatste gedachte waarop de tekst op deze pagina nog bijgewerkt moet worden

0.1.1  Opmerkingen (vervolg van 0.1 maar nu meer toegespitst op de kwantummechanica), dit is dus het tweede deel van de eerste webpagina (1)

  (10/04/21) Samenvatting van mijn belangrijkste gedachten tot nu toe, voordat ik verder ga met de kwantummechanica hieronder (tweede kader):
 • stelling, uit deel (2): dus hoe sneller iets gaat in het algemeen hoe meer er extra natuurlijke tegenwerking / afremming wordt ondervonden. Dit geldt dus ook binnen elk systeem zelf. Bijv. zonder Einstein/Lorentz (Newton dus) konden twee snelheden worden opgeteld of afgetrokken. Met Einstein/Lorentz levert de optelsom van 2 snelheden een (iets) kleinere snelheid op (want er is meer extra natuurlijke tegenwerking / afremming, kost meer bewegingsenergie dan beschikbaar), en bij een aftrekking een (iets) grotere snelheid (want de extra natuurlijke tegenwerking / afremming wordt minder, er is meer bewegingsenergie beschikbaar). (06/10/19) Zie extra uitleg (technisch bewijs in dit geval) onderaan in deel (1), onder 1).
 • stelling, uit deel (2): ik denk dat in een van de twee systemen de tijd echt trager gaat en levende wezens het oudste zullen worden. Echter het is niet te bepalen welke van de twee systemen sneller gaat als men er niet bij is geweest. Maar als er twee systemen zijn met dezelfde snelheid en men stopt er energie in om 1 van beide systemen sneller te laten gaan in zijn reisrichting, dan zal daar de tijd echt langzamer gaan. Maar voor omrekeningen is het niet belangrijk in welk systeem de tijd echt het langzaamste gaat, nl. de vertraagfactor werkt zo ie zo in beide richtingen voor het uitwisselen van objecten of signalen! (06/10/19) Zie extra uitleg onderaan in deel (1), onder 2).
 • stelling, uit deel (2): men ziet het pad van beweging van een object uit een ander system in zijn eigen system zodanig alsof het met dezelfde bewegingsenergie aanwezig in dat object, in het eigen systeem zou zijn ontstaan. Energie is een absolute waarde. (06/10/19) Zie extra uitleg onderaan in deel (1), onder 3).
 • stelling, uit deel (1): ik denk dat door verdichte energie materie werkelijk krimpt. (10/01/21) Zie extra uitleg (technisch bewijs in dit geval) onderaan in deel (1), onder 4).
 • (15/08/19) energie is zowel massa als tijd, energie is een emergente eigenschap d.w.z. het bestaat enkel op structuurniveau (materie), deeltjes dragen bij aan de energie maar op deeltjes niveau bestaat er geen massa en geen tijd (tijd 0), tijd is de dichtheid van de emergente energie per deeltje, deeltjes verplaatsen zich in een structuur in de tijd van die structuur
 • (20/09/17) tijd bestaat dus enkel op energie niveau, in de lege ruimte waar geen energie aanwezig is, bestaat dus ook geen tijd (tijd 0), het is tijdloos (dit is niet te meten met een klok, want een klok wijst zijn eigen tijd aan want bestaat ook uit energie die verdicht is, ook licht bestaat uit energie)
 • (03/08/20) elke energie heeft een anti-energie van dezelfde waarde, deze bevind zich in de vierde dimensie. Energieën trekken elkaar aan, anti-energie heeft een afstotende werking. Deze anti-energie vormt het begrip tijd. Zwaartekracht is een verdichte vorm van anti-energie.
 • (23/09/17) als je niet gelooft in energie (zoals ik, het is wel een verklaring voor de natuurlijke verbanden, maar niemand weet wat het is) dan leven we in een soort schijnwereld (een soort schijnwereld waarin niets wezenlijks bestaat maar alles via verbanden aan elkaar is gerelateerd, neem je alle verbanden weg dan verdwijnt de ruimte in een flits)! Je kan de vierde dimensie beschouwen als waar de anti-energie aanwezig is, maar het kan ook een onzichtbare ruimte zijn die helemaal niet bestaat maar enkel om voor ons een beeld te vormen.
 • (27/12/15) verstrengelde deeltjes hebben een tijdloze verbinding (tijd 0), ze onttrekken zich aan de tijd die geldt op structuurniveau
 • (23/08/20) men moet kracht uitoefenen wanneer men externe energie verbruikt, in het zwaartekracht veld wordt interne energie geleend, daarom voelt dit niet aan als een kracht
 • (01/09/20) tijd ondergaat dezelfde tegenwerking als materie in de ruimte, op aarde ook maar dan moet men de extra wrijving buiten beschouwing laten
 • er zijn 2 vormen van tijdloos (tijd 0), daar waar geen energie aanwezig is, of daar waar een oneindige dichtheid van energie is (1 punt in een zwart gat)
 • zie in deel (1) (19/12/20) "Mijn uiteindelijke persoonlijke conclusie over de relativiteitstheorie (nu kan ik pas verder gaan met het tijdloze in de kwantummechanica)" waarvan een belangrijk punt is : de formule van Lorentz voor het berekenen van de tijdsvertraging geldt enkel in de richting van toenemende energie
 • (27/04/21) Wat energie is weet niemand, maar het is de basis van onze hele bestaan, verdwijnt die energie dan verdwijnt alles in een flits!
 • (20/09/21) wat is de overeenkomst tussen het gewone en het ongewone? Alles in de natuurkunde is verklaarbaar met energie (massa, tijd, zwaartekracht, licht etc.) maar niemand weet wat energie is (wel hoe te gebruiken of om te zetten en dat het nooit verloren gaat), dus ondanks alles is ons hele bestaan nog steeds een goocheldoos. Ook komen we er steeds meer achter dat alle levende wezens, dus ook buiten de mens, een bewustzijn hebben, dus ondanks de evolutie is dit mogelijk bij de eerste levensvormen al aanwezig geweest. En misschien is de verlichte aarde hangende in die grote lege donkere ruimte, wel de enige planeet waar leven voorkomt. En als we de wereld op kleine schaal gaan bekijken, dan zien we een grote zwerm van deeltjes waarbij ook vormen niet meer te zien zijn. Toch staat het voor veel mensen vast dat alles toeval is ondanks dat men er niets van begrijpt, maar ook wel omdat de groepsmening de doorslaggevende factor is, ook wetenschappers of politici zijn iemands gewone buren. De meesten onder ons zijn het ongewone zeer gewoon gaan vinden en ondanks dat alles letterlijk op zijn kop staat aan de andere kant van de wereld, is de eigen omgeving die gewone wereld waarin we leven, in het ene huis wordt nieuw leven geboren en in een ander huis wordt een leven opgeëist. Alle uitvindingen zijn niet echt uitvindingen, maar toelaatbaar door al het ongewone opgeteld wat we de natuur noemen. Zo hebben we communicatie, kunnen we vliegen, met een raket naar de ruimte, hebben we DNA ontdekt etc. etc. Maar we begrijpen het allemaal niet echt, we worden er echter steeds handiger in om met het ongewone om te gaan. Het wordt zo gewoon en zolang we maar genoeg te eten en te drinken hebben de gehele dag door, denken we niet veel meer over het ongewone zoals in het verleden. We zijn volledig losgeweekt van het ongewone. Nu hebben we het milieu probleem op te lossen, 50 jaar geleden werden we al gewaarschuwd door een groep wetenschappers, maar omdat we geen grenzen kunnen stellen aan onze welvaart, gaan we weer nieuwe problemen veroorzaken die pas weer over 50 jaar doordringen want we willen ondanks alles toch maar steeds uitbreiden, en hopelijk niet tot alles vastloopt in onze maatschappij en dus niet meer omkeerbaar is. Ok, ook al geloven we dan veel minder in religie dan zullen we toch meer met elkaar moeten samenwerken om catastrofes te voorkomen en andere inzichten te verkrijgen, en dat kan enkel via de Verenigde Naties zonder vetorechten!
 • (20/04/20) De kwantummechanica is het bestuderen van de samenhang van lineaire ofwel gelijkmatige (minieme) veranderingen volgens een bepaald patroon (lineaire vectoren genoemd) waarbij het resultaat ook weer lineair ofwel gelijkmatig is, maar je zou ook iets soortgelijks kunnen opzetten in een andere studie waarbij de veranderingen niet lineair of gelijkmatig zijn (neem bijv. snelheden die worden opgeteld in de Relativiteitstheorie).
 • Later ..Terug naar Eenvoudige uitleg van Einstein relativiteitstheorie - tijdsdilatatie (1)
Het idee van dit project is het verspreiden van een gedachte in de natuurkunde maar ook gedachten over de VN, beiden gekoppeld, beiden alleen zijn niet krachtig genoeg, het is gewoon een manier een gedachte te verspreiden daar is meer, om meer kracht of redenen te geven om de wereld te verbeteren en niet enkel aan jezelf te denken, uiteindelijk zal dit in niets eindigen.