Eenvoudige uitleg van Einstein relativiteitstheorie - tijdsdilatatie (2)


Nederlands (Dutch) English (Engels)


"Stop Vetorecht Verenigde Naties"

Eenvoudige uitleg van Einstein relativiteitstheorie / tijdsdilatatie (tijdsvertraging) / lengte contractie / lichtsnelheid / tegenwerking / quantummechanica (2)


SOMMIGE MALAFIDE WEBSITES VERMELDEN PRIVACY INFORMATIE ILLEGAAL. De eigenaar van dit domein is niet de schrijver van de inhoud, maar een klant met vrije gedachten die privé wenst te blijven!
  Hoe is deze website opgebouwd (allemaal met tijdgebrek te maken)?
 • deze website bestaat uit 3 gedeelten die in de titels zijn aangegeven met (2), (1) en (0), deel (2) wordt de tweede webpagina genoemd, deel (1) de eerste webpagina, deel (0) is een vervolg van de eerste webpagina (1)
 • de 3 delen zijn eigenlijk gesorteerd op meest recente inhoud, deel (0) is dus de meeste recente
 • deel (2) is jaren geleden geschreven en gaf mijn eerste denkbeelden over tijd etc.
 • deel (1) bevat nog het eerste gedeelte van deel (2), maar heeft nieuwere gedachten achter elkaar doorgeschreven onder 0.1 Opmerkingen, op het einde van deze paragraaf vindt men een knop om naar deel (0) te gaan
 • deel (0) is een vervolg van 0.1 Opmerkingen in deel (1) en is meer gericht op de kwantummechanica, maar begint eerst met een samenvatting van belangrijkste gedachten voornamelijk gerelateerd aan de Speciale Relativiteitstheorie die de basis vormt van de Algemene Relativiteitstheorie (klopt de Speciale niet, dan ook niet de Algemene)

 • Volgorde van lezen:
  Eenvoudige uitleg van Einstein relativiteitstheorie (2)  Vervolg uitleg (1)  Samenvatting + quantummechanica (0)


(15/05/17) Ik denk plotseling te snappen waarom mogelijk de oerknal heeft plaats gevonden (zoek op 15/05/17 in de eerste webpagina)! Energie is waarschijnlijk ook een emergente eigenschap! Scroll naar beneden a.u.b. voor de eenvoudige uitleg van Einstein relativiteitstheorie, quantummechanica en meer (o.a. de eenvoudige uitleg over zwaartekracht, maar is geen kracht, en hoe een klok langzamer kan lopen, zie 2.7, of mijn gedachte dat energie (als een soort fysieke krachtsbron) niet echt hoeft te bestaan, en dat Higgs velden ook niet echt hoeven te bestaan (binnen onze dimensies), zie 6.0)! Of mijn laatste nieuwe gedachte (15/02/17): een idee model voor de verstrengeling van deeltjes (zie 0.1)! De vierde dimensie kan de oplossing geven voor de relativiteitstheorie en kwantummechanica! (07/05/17) En een mogelijke reden waarom men een elementair deeltje in superpositie op twee lokaties detecteert (ook een nieuwe gedachte, zie 05/10/18)! (of zoek deze onderwerpen op datum) Vanwege te lange tekst, is de uitleg opgesplitst in 2 webpagina's (1) en (2). Sinds 2011 bezig met deze onderwerpen. Op de eerste webpagina (1) zijn mijn nieuwste gedachten te lezen, op de tweede webpagina (2) hoe ik op mijn manier tot die gedachten ben gekomen. Vooral in dit soort onderwerpen moet je groeien (en studeren, en vooral doorzetten) en dat gaat langzaam!

(12/08/17) Wat is tijd, hoe kan deze via de vierde dimensie ontstaan waar de tijd 0 (tijdloos) is? (20/09/17) Tijd is emergent, onze ruimte is tijdloos! (22/09/17) Is het niets uit balans? (23/09/17) Mijn VOORLOPIGE tijd 0 ofwel tijdloos eindconclusie (natuurkundig)! (04/12/17) Massa is energie, maar tijd is een energie verhouding! (03/02/18) Emergente energie is zowel massa als tijd (hoeveelheid versus dichtheid)! (26/06/18) Zwaartekrachtgolven veroorzaken volgens mij mogelijk een soort van lengte contractie (3D)! Zie tekst in de eerste webpagina onder in kader "Mijn algemeen denkbeeld tot op heden"! (of zoek deze onderwerpen op datum)

(18/10/18) Onze schijnwereld wordt eigenlijk al door de relativiteitstheorie bewezen, ruimte is zelfs ook relatief! (25/01/19) Wat is nu eigenlijk die vierde dimensie zoals ik die zie? (19/02/19) Volgens mij is de "Lorentz transformatie" niet juist geïmplementeerd en krimpt materie in! (of zoek deze onderwerpen op datum)

(15/08/19) Zoals ik denk natuurlijk, mogelijk voorlopig. Energie is een emergente eigenschap dus bestaat op structuur ofwel macro niveau, maar alle deeltjes vertegenwoordigen wel een bepaalde hoeveelheid energie. Toename van de hoeveelheid emergente energie doet de massa van een structuur toenemen (door de hoeveelheid materie of emergente energie per deeltje), (lokale) tijd is de dichtheid van emergente energie per deeltje en wordt dus bepaald op structuur ofwel macro niveau (dus een emergente eigenschap) en is binnenin een structuur overal hetzelfde, "zwaartekracht" is een gevolg van de oerknal en is de binding (soort lijm) tussen de losse structuren, "zwaartekracht" wordt bepaald door de massa (dus ook door de hoeveelheid materie en lokaal verhoudingsgewijs door het aantal deeltjes die de massa representeren, dus kan op locaties variëren) en bestaat dus ook enkel op structuur ofwel macro niveau (dus een emergente eigenschap). Het lijkt erop alsof "zwaartekracht" een gereserveerd deel van de emergente energie is. (of zoek deze onderwerpen op datum)

(07/09/19 - 28/09/19) Zoals ik denk natuurlijk, zijn er oneindig veel punten in de ruimte een singulier punt, dus net zoals dat ene punt in een zwart gat waar de tijd 0 is (tijdloos) maar rondom een oneindige dichtheid heeft van energie? ((10/09/19) + voorlopige conclusie weer) (of zoek deze onderwerpen op datum)

(20/04/20 - 03/08/20) Nieuwe gedachte. Elke energie heeft een anti-energie van dezelfde waarde, deze bevind zich in de vierde dimensie. Energieën trekken elkaar aan, anti-energie heeft een afstotende werking. Deze anti-energie vormt het begrip tijd. Zwaartekracht is een verdichte vorm van anti-energie. Volgens mij is er meer anti-energie dan energie. Eigenlijk nu ook een duidelijk begrip van tijd. En wat is nu eigenlijk volgens mij de overeenkomst tussen materie en ons vermogen van denken / bewustwording? En wat is nu eigenlijk de overeenkomst volgens mij tussen "iets" geloven (als Einstein deed) en helemaal niets? (13/09/20) Als je probeert terug te gaan naar het begin van de oerknal, verdwijn je als materie en eindig je als een foton (dus licht) met de lichtsnelheid. Zie onderaan in deel (1) voor verdere uitleg. (of zoek deze onderwerpen op datum)

(19/12/20) Mijn uiteindelijke persoonlijke conclusie over de relativiteitstheorie (nu kan ik pas verder gaan met het tijdloze in de kwantummechanica). Zie onderaan in deel (1) voor verdere uitleg. (of zoek deze onderwerpen op datum)

(16/09/21) Gewichtloosheid uitgelegd met enkel energie. (of zoek deze onderwerpen op datum)

Alle bovenstaande gedachten kunnen worden gelezen op de eerste webpagina. (of zoek deze onderwerpen op datum)

Eenvoudige uitleg van Einstein relativiteitstheorie - tijdsdilatatie (voor 0.1 + 0.2)


In deze website heb ik mijn eigen gedachten, door een natuurkundige (zelf)studie over de relativiteitstheorie en kwantummechanica probeer ik te achterhalen of deze gedachten onzin zijn of niet (dus net andersom, eerst studeren en dan pas proberen op nieuwe gedachten te komen)! Is alles toeval (dus "iets" bestaat eeuwig zonder begin en reden) of zien we iets over het hoofd (en/of zijn we nog niet slim genoeg)? Waarom is dit inzicht zo belangrijk tijdens ons leven? Om de toekomst op een goed spoor te zetten voor de volgende generaties ..

(03/10/19) Sinds april 2016 is de tekst in deze webpagina niet meer aangepast, er al mee bezig sinds 2011. Maar met de kennis van 2019 wil ik de tekst hoofdzakelijk hetzelfde houden maar hier een daar corrigeren met oude tekst nieuwe tekst of enkel nieuwe tekst toegevoegd, ook kunnen bepaalde uitspraken hieronder extra zijn uitgelegd of zelfs technisch bewezen (afleiding) helemaal onderaan in deel (1), er wordt dan een verwijzing opgenomen.

Inhoudsopgave: (toon / verberg, klik op paragraafnummer)


0.1  Opmerkingen
0.1.1  Opmerkingen (vervolg maar nu meer toegespitst op de kwantummechanica)
0.2  Korte invoeging (in 2015 geschreven en ongewijzigd) "Stop Vetorecht Verenigde Naties" (er bestaat een onzichtbaar heelal met tijd 0 ofwel tijdloos)
0.3  Inleiding

1.1  Korte samenvatting (voor wie haast heeft, in 2.1 start de langere versie, inmiddels beiden even lang)
1.2  Voorbeelden
1.3  Natuurlijke tegenwerking / afremming
1.3a  Lichtsnelheid altijd constant gemeten, duidelijk in beeld gebracht (eigen gedachte)
1.4  Tijdreizen
1.5  Samenvattend en persoonlijke gedachte (meest logisch denk ik)
1.6  E = m.c²
1.7  Denken in meerdere dimensies (> 3)

2.1  Algemeen
2.2  Tijd en afstand (ruimte)
2.3  Tijdsdilatatie (tijdsvertraging)
2.4  Lengte contractie
2.5  Relativiteit
2.6  Symmetrie en gelijktijdigheid
2.7  Eenvoudige uitleg over zwaartekracht (maar is geen kracht), en hoe een klok langzamer kan lopen
2.8  Zwaartekrachtgolven

3.0  Mijn eigen gedachte over ons heelal (waarom de snelheid van het licht altijd constant is, een gekromde baan volgt t.g.v. de "zwaartekracht" ofwel Higgs velden, waarom deeltjes op 2 plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn, mogelijk directe communicatie met iedereen en alles in het heelal etc., het bestaan van een onzichtbaar heelal met tijd 0 ofwel tijdloos naast het zichtbare maar Einstein blijft gelden, fotonen die de tijd 0 ofwel tijdloosheid doorgeven + samenvattend in een totaalbeeld)

4.0  Parallelle werelden en eigen mening

5.0  Quantummechanica en eigen mening

6.0  Conclusie: Mijn eigen stellingen (relativiteitstheorie en quantummechanica)
6.1  Heeft het tijd 0 "signaal" een tijd 0 ofwel tijdloos of een oneindig grote snelheid, en leven wij in een geprogrammeerde wereld, we kunnen het nooit helemaal begrijpen, het is het meest logisch dat er meer moet zijn (eigen gedachte)?

7.0  Laatste gedachte waarop de tekst op deze pagina nog bijgewerkt moet worden

0.3  Inleiding


Als je eigen gedachten/ideeën hebt, breng die naar buiten, mogelijk krijgen anderen daardoor nog betere gedachten/ideeën! De waarheid is nog lang niet bekend! En als je het mis hebt, waarom zou je je schamen, anderen weten het ook nog niet exact. Als natuurkundigen dit soort onderwerpen duidelijk aan niet natuurkundigen zouden kunnen uitleggen, was het niet nodig geweest dit onderwerp te beginnen. Ik ben sinds 08/06/15 ook begonnen aan een studie relativiteitstheorie en quantummechanica om mijn eigen gedachten te kunnen analyseren!

Geef tijdens het lezen niet meteen op, want bij verder lezen kun je het beter begrijpen en begrijp je daarna het voorgaande ook weer beter. Het is voor de eerste keer ook weer niet echt eenvoudig (maar eenvoudiger dan je denkt)!

Het gaat hier om een algemene uitleg, er kunnen heus wel uitspraken zijn die niet 100% kloppen omdat het niet mijn vakgebied is (haast en te weinig tijd), maar probeer zoveel mogelijk te corrigeren tussendoor. Bedenk dat ook in de natuurkunde nog lang niet alles verklaarbaar is! Tijd is een geïntroduceerd begrip van de mens zelf om de volgorde van gebeurtenissen vast te kunnen leggen. Ik gebruik vaak in mijn uitleg een bewegende of reizende klok, maar het gaat om de bewegingen in de constructie zelf, dat dit tevens een klok is heeft dus een dubbele functie. Dus met onze methode van tijd vastleggen komen we eigenaardigheden tegen, dat is alles. Er schijnt geen methode te zijn tot op heden om een universele tijd vast te leggen, en dat zal waarschijnlijk ook niet kunnen want er zijn locaties met tijd 0 ofwel tijdloos. Soms vraagt men waarom ik dit alles publiceer zonder natuurkundige te zijn, simpel: ideeën uitwisselen over het internet. Niemand hoeft dit te lezen, dat is een vrije keuze.

Al deze onderwerpen gaan zeer langzaam in de natuurkunde omdat er te weinig feiten zijn. Soms kun je net de juiste gedachte hebben zonder alle details te kennen. Als je daarvan overtuigd bent, moet je dat uitproberen. Het zou zelfs laf zijn deze niet te durven uitdragen. Mensen kunnen dan eventueel vreemd naar je reageren ("hij denkt Einstein te zijn" etc.), of op een andere manier naar beneden te halen, maar daar moet je je niets van aantrekken, dat is in het verleden nooit anders geweest (helaas)!

Als ik het over Higgs velden heb, kan dit ook een soort Higgs velden zijn (zijn een soort energievelden die objecten een massa of gewicht geven en objecten op hun plaats houdt)!

Als ik het over natuurlijke tegenwerking / afremming heb (wordt op het laatst beter uitgelegd), is dit de natuurlijke tegenwerking / afremming van de Higgs velden vanwege de massa of gewicht van een object en om dit op zijn plaats te houden, als ik het heb over extra natuurlijke tegenwerking / afremming bij hogere snelheden, is dit een extra natuurlijke tegenwerking / afremming om de plaats van een object te wijzigen (dit kun je ook zien als de dimensie tijd waarover men het altijd heeft). Deze natuurlijke tegenwerking / afremming kost geen extra energie voor een constante snelheid. Als een object bewust tot een bepaalde snelheid wordt gebracht, dan is die extra natuurlijke tegenwerking / afremming altijd overwonnen, anders had dit object die snelheid niet.

Ik schrijf enkel over natuurlijke tegenwerking / afremming en extra natuurlijke tegenwerking / afremming om dit begrijpelijk te maken, in feite is het een oplopende natuurlijke tegenwerking / afremming bij hogere snelheden. Deze natuurlijke tegenwerking / afremming noemt men o.a. ook wel zwaartekracht (is geen kracht, zie 2.7), maar meestal een ander soort natuurlijke tegenwerking / afremming. (06/10/19) In deel (1) zal blijken (zoals ik denk natuurlijk) dat zwaartekracht (is geen kracht, zie 2.7) ook invloed heeft op de tijd, omdat tijd eigenlijk verdichte energie is!

Enkel materialen ondervinden een (extra) natuurlijke tegenwerking / afremming, licht ondervind geen natuurlijke tegenwerking / afremming en heeft daarom altijd de maximale snelheid die net niet door materialen kan worden bereikt in de Higgs velden. (05/10/20) In deel (1) denk ik dat alle energie (zoals materie) ook een anti-energie heeft, omdat een foton (deeltje van licht) de kleinste (anti-)energie heeft, kent licht zoals ik denk de kleinste natuurlijke tegenwerking / afremming en heeft daardoor de grootste snelheid.

Ik hou me aan de feiten uit de natuurkunde (voldoende bekend maar niet alles, ik heb geen natuurkunde gestudeerd, wel een wiskundige achtergrond), doch ik presenteer mijn eigen interpretatie volgens mijn eigen gedachten. Relativiteit is niets magisch en is op een Newton achtige manier te begrijpen! Als ik iets denk wat anderen ook al denken, kan ik niet controleren, in ieder geval niet ergens anders zo gelezen, het gaat mij enkel om de waarheid (en ik claim niets, en denk ik onzin, ik heb er geen problemen mee).

De Higgs velden vormen de dimensie tijd! (06/10/19) In deel (1) geloof ik niet meer in de Higgs velden (zoals ik denk), maar geloof ik in de vierde dimensie, dus de oorzaak van tijd komt van buitenaf! Maar met de Higgs velden is het ook goed uit te leggen.

Eigenlijk accepteren wij alles om ons heen zoals het is, hoe "vreemd" ook, dat geldt dus ook voor de Relativiteitstheorie!

De waarheid over alles staat al miljoenen jaren vast, enkel wij weten nog niet alles!

Inhoudsopgave:

1.1  Korte samenvatting (voor wie haast heeft, in 2.1 start de langere versie, inmiddels beiden even lang)
1.2  Voorbeelden
1.3  Natuurlijke tegenwerking / afremming
1.3a  Lichtsnelheid altijd constant gemeten, duidelijk in beeld gebracht (eigen gedachte)
1.4  Tijdreizen
1.5  Samenvattend en persoonlijke gedachte (meest logisch denk ik)
1.6  E = m.c²
1.7  Denken in meerdere dimensies (> 3)

2.1  Algemeen
2.2  Tijd en afstand (ruimte)
2.3  Tijdsdilatatie (tijdsvertraging)
2.4  Lengte contractie
2.5  Relativiteit
2.6  Symmetrie en gelijktijdigheid
2.7  Eenvoudige uitleg over zwaartekracht (maar is geen kracht), en hoe een klok langzamer kan lopen
2.8  Zwaartekrachtgolven

3.0  Mijn eigen gedachte over ons heelal (waarom de snelheid van het licht altijd constant is, een gekromde baan volgt t.g.v. de "zwaartekracht" ofwel Higgs velden, waarom deeltjes op 2 plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn, mogelijk directe communicatie met iedereen en alles in het heelal etc., het bestaan van een onzichtbaar heelal met tijd 0 ofwel tijdloos naast het zichtbare maar Einstein blijft gelden, fotonen die de tijd 0 ofwel tijdloosheid doorgeven + samenvattend in een totaalbeeld)

4.0  Parallelle werelden en eigen mening

5.0  Quantummechanica en eigen mening

6.0  Conclusie: Mijn eigen stellingen (relativiteitstheorie en quantummechanica)
6.1  Heeft het tijd 0 "signaal" een tijd 0 ofwel tijdloos of een oneindig grote snelheid, en leven wij in een geprogrammeerde wereld, we kunnen het nooit helemaal begrijpen, het is het meest logisch dat er meer moet zijn (eigen gedachte)?

7.0  Laatste gedachte waarop de tekst op deze pagina nog bijgewerkt moet worden

1.1  Korte samenvatting (voor wie haast heeft, in 2.1 start de lange versie)


Iedereen heeft altijd wel interesse in mysterieuze onderwerpen die iets verdergaan dan het dagelijkse leven. Voor mij persoonlijk zijn dit thans onze hersenen, het mogelijke bestaan van parallelle werelden en de relativiteitstheorie van Einstein. Ik heb geen natuurkunde gestudeerd maar heb wel een wiskundige achtergrond waardoor ik deze onderwerpen (langzaam) kan volgen zolang het niet teveel formules worden, want dan verlies ik ook mijn interesse. Ik zie het ook als een uitdaging om zo'n onderwerp eenvoudig naar anderen toe over te kunnen brengen zodat mijn inspanning niet louter egoïsme is ("als ik het maar begrijp"). Dit is tevens een blog voor mij om het onderwerp na een tijd weer op te pakken. Ik ben nu 3 jaar sinds 2011 bezig geweest na mijn werk met tussenpozen de relativiteitstheorie te begrijpen (het kost tijd) en ik geloof dat ik dit onderwerp nu wel kan afsluiten omdat het voor mij geen mysterie meer is (helaas). Ik zie het als een uitbreiding van Newton (of eigenlijk onze Christiaan Huygens (NL)). Als parallelle werelden kunnen bestaan zal dit wel een mysterie zijn. Laat dit het volgende onderwerp zijn om over te lezen naast de theorie over onze hersenen (en het lezen over zelflerende elektronische neurale netwerken). Het zijn allemaal zeer interessante onderwerpen over de geheimen van het leven. Ik zal er weer graag over schrijven wat mijn eigen visie is (o.a. het intrigeert heel sterk dat wetenschappers maar willen bewijzen dat complex leven vanzelf en met groot toeval op toeval uit dode stof is ontstaan m.a.w. we stellen helemaal niets voor, een soort robots, en dat moet een merkwaardige bevredigende verklaring geven over het ontstaan van alles, in ieder geval wel fantasieloos. Maar goed, al zou dat toch mogelijk zijn door "zelf-organisatie" mogelijk aanwezig in de natuur, dan is weer de volgende vraag waar komt dit weer vandaan etc. Ik denk dat de natuurkunde uiteindelijk poorten zal openen naar ontdekkingen die een geheel andere zienswijze opleveren dan we tot nu toe voor mogelijk achten, mogelijk moet ons brein eerst nog meer ontwikkeld worden om deze abstracte ontdekkingen beter te kunnen begrijpen, bijv. zie onze ruimte ontstaan in een punt van de vierdimensionale ruimte, zoals een vlak in de 3 dimensionale ruimte. En dan nog zullen er eeuwig andere raadsels blijven bestaan tijdens ons leven!).

E-mails om dit ter discussie te stellen worden onmiddellijk verwijderd. Discussies moeten in natuurkundige forums worden gevoerd in binnen- of buitenland (bijv. in de VS heb je grote forums met vele deskundigen, afgestudeerde natuurkundigen, die je antwoord willen geven). Een zeer goed forum is (volgens mij het beste ter wereld): kopieer link "https://www.physicsforums.com". Enkel emails (zie webmaster onderaan) met ideeën over een VN project / initiatief worden 1x per maand gelezen in een beveiligde omgeving, emails met bijlagen worden ongelezen verwijderd.

De relativiteitstheorie van Einstein kort samengevat:

Zeer kort: als een object/signaal (niet licht) een constante snelheid heeft en men heeft aan dat object een klok bevestigd, dan gaat die klok langzamer lopen ofwel de tijd gaat trager op die locatie. Voor nieuwe constante bewegingen ontstaan op die locatie gaat de tijd idem trager, voorbijgaande constante bewegingen uit andere locaties (met verschillende constante snelheden) worden ook vertraagd waargenomen (een bewegingseffect, (06/10/19) zie extra uitleg onderaan in deel (1), onder 3, ik bedoel dus dat je snelheden wel groter kunt zien, bijv. een bewegend object in tegengestelde richting passeren, maar de verschilsnelheid wordt met relativiteit toch kleiner/groter waargenomen in de vertraagde tijd dan zonder relativiteit). Omdat materialen nooit de snelheid van het licht kunnen bereiken, zal een klok altijd lopen en dus nooit de tijd 0 ofwel tijdloos aanwijzen. In een zwart gat kan in een enkel punt de tijd 0 ofwel tijdloos zijn, maar daar kan een klok niet bestaan.

Als er over tijd wordt gesproken, wordt bedoeld de tijd die onze klok aangeeft hier op aarde of de tijd die onze bewegende klok aangeeft (waar onze klok dan wel in beweging mag zijn). Onze klok is gemaakt (mechanisch of digitaal) op het feit dat onze Aarde in 24 uren om zijn as draait (de zon komt op en gaat onder). Tijden worden afgelezen van een voor ons stilstaande klok. Zie de tijd in dit verband dus niet als iets mysterieus, maar gewoon als de tijd afgelezen van een door ons zelf gemaakte klok.

Met een klok wordt dus beweging gemeten, in dit geval de rotatie van de Aarde, als er niets zou bewegen zou je zelfs geen klok kunnen maken. Bijv. een persoon wandelt van A naar B en dat duurde 1 uur. Dus tijdens 1 uur ronddraaien van de aarde (want dat registreert onze klok) heeft die persoon bewogen van A naar B. Snelheid is de afgelegde afstand van die beweging van A naar B gedeeld door de verstreken tijd van onze klok. We gaan nu bekijken hoe de verhouding is, tussen die beweging en de beweging in een klok (dat is dus snelheid). Zo meteen blijkt dat bewegingen door iets extra worden tegengewerkt, enkel voor licht geldt dat de afgelegde afstand van licht gedeeld door de verstreken tijd overal in het heelal constant is, dus zoals wij de lichtsnelheid (grootst mogelijke snelheid) meten zal iedereen in andere werelden die snelheid hetzelfde meten (men zal daar wel andere eenheden gebruiken voor meter en seconde, dus er moet wel omgerekend worden), voor lagere snelheden is dit anders.

Beschouw onze Aarde als een systeem die door de ruimte reist met een constante snelheid (ik bedoel nu niet de rotatie) waarop zich diverse bewegingen met constante snelheid plaatsvinden ontstaan op Aarde (bijv. een klok, trein, licht etc.). Maar zo'n systeem zou ook een trein kunnen zijn met constante snelheid waarin zich bewegingen met constante snelheden plaatsvinden ontstaan in die trein etc.

Nu blijkt in de natuurkunde dat als zo'n systeem sneller reist met constante snelheid, dat alle bewegingen met constante snelheden ontstaan in zo'n systeem langzamer gaan. M.a.w. de bewegingen worden door iets extra tegengewerkt waardoor deze langzamer gaan. Aangezien een meereizende klok ook uit bewegingen bestaat, gaan al die bewegingen ook langzamer waardoor de klok langzamer loopt. Zelfs de bewegingen in een levend wezen gaan langzamer, dus een levend wezen zou onder die omstandigheden ouder kunnen worden omdat de afbraak langzamer verloopt.

Persoonlijke gedachte: objecten worden door de Higgs velden op zijn plaats gehouden (zie de Higgs velden als een soort onzichtbare zeer lichte stroop om ons heen), ik denk hoe sneller een systeem door de Higgs velden reist, hoe meer de bewegingen in dat systeem extra worden tegengewerkt (in alle richtingen), het kost dus meer bewegingsenergie om voor zo'n systeem een bepaalde constante snelheid te bereiken, vergeleken met de situatie het systeem langzamer door de Higgs velden reisde (deze snelheid is bepaald met een klok die "stilstaat"). Voor dezelfde energie behorende bij een beweging binnenin het systeem zal die beweging dus langzamer gaan (die snelheid is bepaald met een klok die daar "stilstaat" maar wel met de snelheid van het systeem meereist, dus loopt ook langzamer; bewegingsenergie is ½ . m . v² (ingekorte formule), maar de massa wordt ook groter bij extra natuurlijke tegenwerking / afremming). Bij elk niveau van extra natuurlijke tegenwerking / afremming kan er max. 299.999,999999km overbrugd worden per tragere seconde door de Higgs velden bepaald. Licht (is geen vaste materie met Higgs deeltjes) ondervindt geen natuurlijke tegenwerking / afremming en heeft daarom altijd de max. snelheid van 300.000km per (tragere) seconde.

Deze vertragingsfactor is door onze natuurkundige Lorentz (NL) berekend en geeft dus een tijdsvertraging in het sneller reizende systeem t.o.v. het minder sneller reizende systeem (bijv. onze Aarde, stilstaande trein etc.). Dit wordt nu tijdsdilatatie genoemd, en deze factor is enkel van belang bij zeer grote snelheden (bijv. 1/10 van de lichtsnelheid etc.), dus in ons dagelijks bestaan te verwaarlozen.

Nu blijkt ook als je als waarnemer in het minder sneller reizend systeem naar een beweging van een object kijkt in het snellere systeem, dat het object in de reisrichting van het systeem korter wordt gezien dan in het snellere systeem zelf (binnenin de systemen worden objecten hetzelfde gezien want maten veranderen niet, er is enkel een tijdsvertraging). Dit wordt lengte contractie genoemd, en is een gevolg van metingen in systemen met een andere snelheid dan het eigen systeem (bewegingseffecten t.g.v. tijdsdilatatie). Enkel loodrecht op de reisrichting van het systeem treedt geen lengte contractie op en meet men precies hetzelfde als degenen meten in het snellere systeem zelf (dus met een vertraagfactor). Maar m.b.v. formules kan men de lengte contractie omrekenen naar werkelijke waarden. Persoonlijke gedachte: Twee verschillende tijden in 1 richting levert een korter beeld op, korter beeld = normaal beeld * traagheidsfactor voor de waarnemer (mens/apparaat).

Metende personen in het snellere systeem hebben geen weet van de vertragingsfactor, enkel waarnemers van een ander systeem met andere snelheid kunnen dit waarnemen.

Licht afkomstig uit een sneller systeem waarin dus de tijd is vertraagd, wordt in een ander systeem gezien met Doppler Effect d.w.z. dat de frequentie van dat licht veranderd wordt waargenomen. Denk aan de rode (reizen verder weg) en blauwe sterren (reizen naar ons toe) die we zien.

In het snellere systeem gaat de tijd (is klok) en bewegingen dus trager, maar ook alle objecten/signalen afkomstig uit het langzamere systeem (gaan dus sneller) worden binnenin het snellere systeem trager gezien (een bewegingseffect).

Persoonlijke gedachte: men ziet het pad van beweging van een object uit een ander system in zijn eigen system zodanig alsof het met dezelfde bewegingsenergie aanwezig in dat object, in het eigen systeem zou zijn ontstaan. Energie is een absolute waarde. (06/10/19) Zie extra uitleg onderaan in deel (1), onder 3).

Het moeilijkste: dit is dan ook het meest bijzondere aan de Relativiteitstheorie (en knap opgemerkt door Einstein), eigenlijk van alle ontdekkingen ooit. Persoonlijk vind ik het nog steeds logisch. Het gaat erom wat een waarnemer waarneemt en dit kan voor verschillende waarnemers anders zijn. Bijv. een waarnemer ziet de voorkant van een huis en een andere waarnemer de achterkant, ze kunnen niet zowel de voor- als achterkant tegelijkertijd waarnemen. Of bijv. een waarnemer ziet een andere waarnemer klein in de verte (perspectief), maar andersom ook. Hierboven ziet een waarnemer dat de tijd in het andere systeem trager gaat (de bewegende klok loopt langzamer), de waarnemer ziet lengte contractie in het andere systeem en de waarnemer ziet het Doppler Effect bij licht afkomstig uit het systeem met de tragere tijd.
Omdat de tijd vertraagt in 2 richtingen, ziet de waarnemer in het systeem met de tragere tijd andersom dezelfde effecten bij het andere systeem, het andere systeem gaat ook weer sneller t.o.v. de waarnemer. Als deze waarnemer een klok zou laten bewegen in de richting van het andere systeem gaat deze ook langzamer lopen (dus nog langzamer dan zijn eigen klok die al langzamer loopt). De uitwisseling van info (signalen, objecten) andersom ondervindt dus ook extra natuurlijke tegenwerking / afremming. Dus het rekenen met tijden is voor iedere waarnemer anders.
Bedenk wel als je alle klokken tegelijkertijd wilt zien in gedachten, dat dit allen verschillende klokken zijn en geven daarom verschillende tijden aan, 1 klok kan maar 1 tijd aangeven. Elke klok heeft een ander pad van bewegingen afgelegd. Omdat voor beide waarnemers klokken anders lopen is het begrip gelijktijdigheid ook voor beiden anders. Ook als klokken in het ene systeem gesynchroniseerd zijn, zijn ze dat niet in het andere systeem. Vandaar de naam Relativiteitstheorie, het is allemaal relatief t.o.v. de waarnemer.
Bij de voorbeelden hieronder wordt mogelijk het een en ander duidelijker. Is dit nu wel allemaal waar ? Door deze gedachtegang te gebruiken bij de GPS satellieten, dus vanuit elke richting bekeken, heeft men deze nauwkeuriger gekregen. Ook een atoomklok in een vliegtuig gaat over grote afstand langzamer lopen.En bijv. een muon (is een bepaald natuurkundig deeltje) heeft een vaste duur dat het bestaat. Hoe hoger de snelheid van de muon is, des te trager verloopt het uiteenvallen, dus het bestaat dan langer voor de waarnemer.

Persoonlijke gedachte: of een systeem nu in de ene richting van de Higgs velden reist of een andere richting, steeds worden de bewegingen binnenin het systeem extra tegengewerkt. Denk bijv. aan een vat gevuld met gas, in alle richtingen is de druk ofwel natuurlijke tegenwerking / afremming even groot. Een waarnemer ziet een object/signaal komende vanuit een andere richting vertraagd nl. de tijd in die andere richting gaat sneller vanuit de waarnemer gezien. Als de waarnemer een object/signaal naar de andere richting verzend, wordt het door de waarnemer aan de andere kant vertraagd waargenomen. Dus de tijd gaat trager in iedere richting van de beweging. Je kunt dus niet 1 klok (jouw lokale klok) gebruiken voor beide richtingen bij grote snelheidsverschillen om tijden uit te wisselen (resultaat zal fout zijn), hoe dan wel hangt af van de situatie (zie later en mogelijk door omrekeningen). In de praktijk valt dit allemaal moeilijk te testen vanwege de lage snelheidsverschillen. Maar een bewegende klok loopt langzamer. De tijd gaat trager in iedere richting die je kijkt, betekent dus, voor een object/signaal wat verzonden wordt.

Mogelijk duidelijker: dus hoe sneller iets gaat in het algemeen hoe meer er extra natuurlijke tegenwerking / afremming wordt ondervonden. Dit geldt dus ook binnen elk systeem zelf. Bijv. zonder Einstein/Lorentz (Newton dus) konden twee snelheden worden opgeteld of afgetrokken. Met Einstein/Lorentz levert de optelsom van 2 snelheden een (iets) kleinere snelheid op (want er is meer extra natuurlijke tegenwerking / afremming, kost meer bewegingsenergie dan beschikbaar), en bij een aftrekking een (iets) grotere snelheid (want de extra natuurlijke tegenwerking / afremming wordt minder, er is meer bewegingsenergie beschikbaar). (06/10/19) Zie extra uitleg (technisch bewijs in dit geval) onderaan in deel (1), onder 1).

Licht: de snelheid van voorbijkomend licht (grootst mogelijke snelheid) ontstaan in een systeem vanuit een reizende klok bezien is altijd gelijk (is c ofwel de lichtsnelheid). Voor andere objecten met lagere snelheden is dit niet gelijk, tenzij het object dezelfde snelheid heeft als de klok (snelheid object dan steeds 0).

In de Speciale Relativiteitstheorie van Einstein wordt gerekend met constante snelheden, dus constante bewegingen. Hierboven gaat het dus over de Speciale Relativiteitstheorie. In de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein wordt gerekend met ook versnellingen, maar de basis van extra natuurlijke tegenwerking / afremming is hetzelfde, enkel de formules worden ingewikkelder. Ook wordt het begrip zwaartekracht anders bezien (is geen kracht, zie 2.7). Hierboven is de extra natuurlijke tegenwerking / afremming gelijkmatig verdeeld in een systeem. T.g.v. van een zware massa in de ruimte is die extra natuurlijke tegenwerking / afremming rondom die massa niet meer gelijkmatig en vallen objecten naar die massa toe door de weg van de minste extra natuurlijke tegenwerkingen / afremmingen te kiezen (men spreekt wel over een gekromde ruimte). (07/10/20) In deel(1) geloof ik in anti-energie! Zo wordt bijv. passerend licht ook afgebogen van een ster, het volgt de weg van de Higgs velden (zie een idee in 3.0).
Volgens de Algemene Relativiteitstheorie moeten er zgn. zwaartekrachtgolven ontstaan als twee zware massa's in de ruimte om elkaar heen draaien. Deze zwaartekrachtgolven veroorzaken schommelingen in de extra natuurlijke tegenwerking / afremming, waardoor tijdens het passeren een lokale klok langzamer/sneller zal gaan, want de extra natuurlijke tegenwerking / afremming is dan niet meer gelijkmatig verdeeld. Dit tracht men thans aan te tonen met detectors met laserlicht, zie meer in 2.8 Zwaartekrachtgolven en mijn eigen gedachten hierover.

Het mag duidelijk zijn dat het onmogelijk is een universele tijd vast te leggen met onze instrumenten als gevolg van de vertraagfactor in alle richtingen. We kunnen daarom enkel met tijden werken gezien vanuit ons eigen systeem, de Aarde en daarmee alles vastleggen in de geschiedenis . Ergens in het heelal voor andere "Aarde's" zal dit niet anders zijn. Er kan wel omgerekend worden tussen twee "Aarde's" als men de verschilsnelheid weet. Maar als de verschilsnelheid niet zeer groot is, is de vertraagfactor zo ie zo te verwaarlozen.

Persoonlijke gedachte: ik denk dat in een van de twee systemen de tijd echt trager gaat en levende wezens het oudste zullen worden. Echter het is niet te bepalen welke van de twee systemen sneller gaat als men er niet bij is geweest. Maar als er twee systemen zijn met dezelfde snelheid en men stopt er energie in om 1 van beide systemen sneller te laten gaan in zijn reisrichting, dan zal daar de tijd echt langzamer gaan. Maar voor omrekeningen is het niet belangrijk in welk systeem de tijd echt het langzaamste gaat, nl. de vertraagfactor werkt zo ie zo in beide richtingen voor het uitwisselen van objecten of signalen! (06/10/19) Zie extra uitleg onderaan in deel (1), onder 2).

Persoonlijke gedachte: als de wetenschap ooit de (extra) natuurlijke tegenwerking / afremming deels kan elimineren wanneer de kennis aanwezig is, kunnen materialen grotere afstanden overbruggen in korte tijd (onze tijd). Voor mensen is dit niet handig omdat de tijd sneller zal gaan, dus ook het afbraakproces in ons lichaam. Mogelijk zijn er plaatsen in het heelal waar de (extra) natuurlijke tegenwerking / afremming minder is, bijv. minder concentratie van (extra) tegenwerkende velden (rond de Aarde, zwart gat, rondom sterren etc.). Bijv. zwaartekrachtgolven tonen eigenlijk al aan, dat men invloed kan uitoefenen. Maar zoals ik later pas dacht (zie 2.7) kan het lijken alsof de (extra) natuurlijke tegenwerking / afremming minder wordt (rondom Aarde, zwart gat, rondom sterren etc.) door gratis toegevoerde energie waar in feite de (extra) natuurlijke tegenwerking / afremming juist meer wordt. Daardoor gaat de klok langzamer lopen.

Als de vertraagfactor bijna altijd verwaarloosbaar is, aantoonbare experimenten moeilijk zijn door de grote snelheden, waarover maken we ons dan druk. Ten eerste omdat men in de natuurkunde de waarheid probeert te achterhalen, en ten tweede heeft deze theorie de beroemde formule e = m .c² van Einstein opgeleverd! Bovendien heeft men de GPS satellieten nauwkeuriger gekregen.

1.2  Voorbeelden


Voorbeelden hoeven niet moeilijk te zijn als men maar beseft dat er verschil is tussen een bewegende klok (klok gaat langzamer, je vergelijkt dan de tijd met waar je vandaag komt of bij terugkeer) of om een beweging uit een andere (bewegende) locatie te zien vanuit stilstand waarbij dus de klok voor jou stilstaat (dus eigen locatie). De formule van Lorentz voor de vertragingsfactor is voor beide situaties (zolang de snelheden van de bewegingen constant zijn).

===============

lichtsignaal L1 naar rechts op Aarde ontstaan vanuit lichtbron, 300.000 km lang en duurt 1 seconde in onze tijd en heeft de grootst mogelijke snelheid die er bestaat (300.000 km / seconde)

----------------------------------------------------------------------------->

hoe ziet men dit lichtsignaal L2 vanuit een beweging, bijv. vanuit een reizende klok (hetzelfde type bijv. digitaal) naar rechts, dus van de lichtbron af ?
stel voor dat de tijd op die klok met 0,8 vertraagd is, dan is het aantal meters wat men lokaal meet 300.000 km x 0,8 op hetzelfde moment, maar na de tragere hele seconde weer 300.000 km dus de lokale snelheid van het licht is nog steeds hetzelfde, intussen is er al meer licht verzonden dan gezien, dus als de tijd trager gaat zie je het licht ook trager voorbij komen

--------------------------------------------------------------->

als men evenveel van het lichtsignaal ziet in een tragere seconde terwijl t.g.v. de eigen verplaatsing de afstand intussen tussen de bron is toegenomen, is wel voorstelbaar dat dezelfde golven van het lichtsignaal langer worden waargenomen m.a.w. men ziet een lagere frequentie als waarnemer ((22/11/20) Doppler effect, is een bewegingseffect)

===============

als men met de klok andersom zou reizen, naar links, naar de lichtbron toe, ziet men ook na de tragere seconde evenveel licht terwijl t.g.v. de eigen verplaatsing de afstand intussen tussen de bron is afgenomen, is wel voorstelbaar dat dezelfde golven van het lichtsignaal kleiner worden waargenomen m.a.w. men ziet een hogere frequentie als waarnemer ((22/11/20) Doppler effect, is een bewegingseffect)

===============

het is ook wel te begrijpen dat als de natuur de grootst mogelijk snelheid heeft bepaald, dat deze door bewegingen niet groter kan worden waargenomen

===============

in geval van het licht in een tragere seconde, reist het licht lokaal ontstaan steeds 300.000km per tragere seconde, maar wordt ook licht niet lokaal onstaan (snellere tijd) met dezelfde traagheid waargenomen (bovendien wordt het geheel smaller waargenomen met daarbovenop een andere frequentie voor de waarnemer)

===============

zo kan men ook wel voorstellen als men vanuit de reizende klok naar rechts naar een bewegend object met lagere snelheid kijkt dat t.g.v. de extra natuurlijke tegenwerking / afremming dit object met een (iets) grotere snelheid dan de verschilsnelheden wordt waargenomen (normaal afgetrokken), en andersom een (iets) kleinere snelheid (normaal opgeteld)

===============

Als men op de eigen locatie licht ontvangt uit diverse bewegende locaties (bijv. sterren) dan komen die signalen vertraagd naar ons toe want vanuit de eigen locatie bezien zou onze eigen klok daar sneller(07/10/20) langzamer lopen. Men ziet dit licht dan ook met verschillende frequenties, daaruit valt te berekenen wat het snelheidsverschil is tussen de eigen locatie en die van de ster (in de eigen tijd uitgedrukt natuurlijk). Dus hierbij zijn geen klokken nodig.

===============

p1 --> p2,p3

p1 <-- p3

personen p2/p3 reizen met een constante snelheid naar rechts van persoon p1 af, vertragingsfactor is 1/10 (ongeveer 0,995 x lichtsnelheid), klokken waren gelijk gezet op 14:00:00, p1 zend licht uit (1 foton ofwel een pulse bijv. 200 seconden licht) naar p2/p3 tegelijkertijd met vertrek p2/p3, en wordt na 200 seconden als 20 lokale seconden ontvangen ((07/10/20) maar dan heeft men nog niet al dat licht voorbij zien komen, slecht 1/10), als het bij p1 14:03:20 is, is het bij p2/p3 14:00:20. Als p3 met vertragingsfactor 1/20 terugreist naar p1 om 14:00:20, dan is het bij p2 (daar vertrok p3 en allen dragen een horloge) na 20 lokale seconden 14:00:40 en bij p3 14:00:21. Na verloop van tijd bij p1 aangekomen en horloge van p3 loopt achter bij p1. Dit voorbeeld maakt tevens duidelijk dat het tijdsverschil niet op klok p1 is te zien, enkel op de reizende klok van p3 (en bij vele andere voorbeelden beweegt er niet eens een klok, zou je de klok van p1 gebruiken om tijden uit te wisselen zou dit fout gaan tenzij er omrekeningen worden gebruikt).

Opmerking: licht heeft wel altijd dezelfde snelheid, maar het uiterlijk (het geheel) van licht van een snellere tijd verandert wel gezien door een waarnemer in een langzamere tijd, het wordt smaller (daarbovenop verandert de frequentie) .. vergelijk met lengte contractie voor bewegende objecten .. het wordt waargenomen met een andere frequentie

1.3  Natuurlijke tegenwerking / afremming


Dus op een locatie waar de tijd langzamer gaat t.g.v. de extra natuurlijke tegenwerking / afremming reist licht in die locatie steeds 300.000km per tragere seconde, dus lichtsnelheid steeds hetzelfde. Voorbijkomend licht uit een andere locatie met een andere tijd wordt toch met dezelfde snelheid waargenomen (zie voorbeeld boven, wel voorstelbaar) maar vertraagd (bovendien het geheel wordt ook smaller waargenomen met daarbovenop een andere frequentie voor de waarnemer).

Andere bewegingen dan licht ontstaan op die locatie gaan in verhouding met een locatie waar de tijd sneller gaat, hetzelfde. Want zowel de klok als de beweging zelf ondergaan dezelfde extra natuurlijke tegenwerking / afremming. Een beweging ontstaan in een andere locatie met een andere tijd, wordt in tegenstelling tot het licht (lagere snelheden) wel met verschillende snelheden waargenomen. Dat komt omdat afzonderlijke snelheden niet meer zuiver mogen worden opgeteld of afgetrokken. Normaal (zonder extra natuurlijke tegenwerking / afremming) zou je de zuivere verschilsnelheid zien. Maar zowel de beweging behorende bij die zuivere verschilsnelheid, alsmede de bewegingen in de lokale klok ondergaan extra natuurlijke tegenwerking / afremming, maar niet evenredig. Dit als gevolg van meer of minder beschikbare bewegingsenergie.

Een beweging die in een bepaalde tijd is ontstaan in een systeem (vergelijk bijv. t.o.v. het beginpunt (tijd 0 ofwel tijdloos) waar ons heelal is ontstaan), zie je in ieder ander systeem met andere snelheid altijd trager, voor dezelfde hoeveelheid aanwezige bewegingsenergie (want de tijd gaat langzamer in iedere richting).

Wat zou die extra natuurlijke tegenwerking / afremming kunnen zijn ?

Persoonlijke gedachte: ik denk de Higgs velden. Higgs velden houden een object op zijn plaats, als de constante snelheid groter wordt, wordt dit object evenredig op zijn plaatst gehouden, maar schijnt er toch extra natuurlijke tegenwerking / afremming te zijn om die plaats te wijzigen bij hogere constante snelheid. Het is geen wrijving want in de ruimte is er geen verlies van bewegingsenergie bij een constante snelheid. Als een systeem S2 vertrekkende van een idem systeem S1 in de eigen tijd een hogere constante snelheid heeft dan is die extra natuurlijke tegenwerking / afremming overwonnen door meer bewegingsenergie voor het opbouwen van die constante snelheid, doch constante bewegingen ontstaan binnen S2 (zoals in een klok, onder dezelfde omstandigheden als in S1) ondervinden meer extra natuurlijke tegenwerking / afremming (want hebben ook een eigen constante snelheid) en gaan daardoor langzamer. Schijnbaar geven de Higgs velden (extra) tegenstand maar geen wrijving omdat ze geen bewegingsenergie kunnen opnemen.

Wat is het verschil tussen twee dezelfde snelheden in een systeem met snellere tijd en een langzamere tijd en met dezelfde massa ?

Het kost minder evenveel bewegingsenergie in vergelijking, in het systeem met langzamere tijd om die snelheid te bereiken (afstand te overbruggen) omdat alles langzamer gaat. Maar vergeet niet dat de snelheid in het systeem met langzamere tijd is berekend in een tragere tijd (1 seconde duurt dus langer, dit is omgerekend een lagere snelheid in het systeem met snellere tijd). Dit past ook bij langer leven in een langzamere tijd, de mens zal slanker zijn van gestalte (maar dichtheid van energie groter).

Maar de concentratie van Higgs velden op locatie kunnen anders zijn in systemen door natuurkundige processen waardoor de extra natuurlijke tegenwerking / afremming kan variëren (rond de Aarde, zwart gat, rondom sterren etc.). Wanneer de extra natuurlijke tegenwerking / afremming minder is, gaan bewegingen in systemen sneller, dus de klok gaat ook sneller. Maar het blijft waarschijnlijk gelden in Higgs velden dat bij die snellere seconde het licht steeds 300.000km kan overbruggen.

1.3a  Lichtsnelheid altijd constant gemeten, duidelijk in beeld gebracht (eigen gedachte)


Ik laat de afgelegde afstand van 1 meter / lokale seconde zien bij verschillende vertragingen op hetzelfde moment (1, 0.8, 0.6 en 0.4), daaronder steeds de afgelegde afstand bij die hele vertraagde seconde, de eerste seconde is van het eigen systeem (onze kloktijd).

<---------1-------------------->
<---------1-------------------->
<---------------------------------300.000km------------------------------------------------------------------->

<---------0.8------------>
<---------1-------------------->
<---------------------------------300.000km------------------------------------------------------------------->

<---------0.6------>
<---------1-------------------->
<---------------------------------300.000km------------------------------------------------------------------->

<---------0.4>
<---------1-------------------->
<---------------------------------300.000km------------------------------------------------------------------->

Dus als er in onze tijd 1 seconde voorbij is, is er in vergelijking 0.8s, 0.6s of 0.4 seconde voorbij in het vertraagde systeem. Als er een hele lokale tragere seconde voorbij is, is er in onze tijd 1/0.8=1.25s, 1/0.6=1.66s en 1/0.4=2.5 seconde voorbij. Dan is er steeds 1 meter afgelegd in het tragere systeem.
De Higgs velden laten bij iedere vertraging in de lokale seconde toe dat er maximaal 300.000km kan worden overbrugd, dus is de maximale snelheid.
Materie heeft Higgs deeltjes en wordt daardoor in de Higgs velden tegengewerkt, maar bij elke natuurlijke tegenwerking / afremming is er toch weer een nieuwe beweging mogelijk, daardoor wordt de max. relatieve snelheid nooit gehaald want dan zou er geen beweging meer mogelijk zijn.
Licht heeft geen Higgs deeltjes, anders opgebouwd, ondervindt dus geen natuurlijke tegenwerking / afremming, en behaalt zo steeds de max. snelheid.

1.4  Tijdreizen


Dus de tijd gaat in alle richtingen langzamer in systemen of van voorbijgaande signalen/objecten uit andere systemen. Als er iets bijzonders nodig is om te reizen in de tijd, dan kun je dus enkel in een systeem stappen wat in je eigen tijd snel wordt afgevuurd (langzamer gaat niet), daarbinnen gaat dan alles trager, als je terugkomt na lange tijd zijn de anderen flink ouder geworden en zal de omgeving goed veranderd zijn. Dus met tijdreizen kun je enkel een leuke tijd missen.

1.5  Samenvattend en persoonlijke gedachte (meest logisch denk ik)


"Lokale tijd" zoals deze o.a. bestaat op onze Aarde (het ritme van een klok ofwel onze tijd) wordt gevormd door het pad van alle bewegingen en zijn (extra) natuurlijke tegenwerkingen / afremmingen die geleid hebben tot deze beweging van de Aarde vanuit het beginpunt (tijd 0 ofwel tijdloos) dat ons heelal is ontstaan. Dit geldt voor alle "lokale tijden" voor elk systeem/object. Algemeen: de "lokale tijd" voor een systeem/object wordt gevormd door het pad van alle bewegingen en zijn (extra) natuurlijke tegenwerkingen / afremmingen die geleid hebben tot deze beweging van het systeem/object vanaf het beginpunt (tijd 0 ofwel tijdloos) dat ons heelal is ontstaan. Zo kun je bijv. 2 systemen/objecten hebben met een onderlinge snelheid met eenzelfde "lokale tijd", doch de extra natuurlijke tegenwerking / afremming (vertragingen in tijd) die bewegingen (in twee richtingen dus) hebben ontstaan vanuit die systemen/objecten gelden vanuit die "lokale tijden" bezien (vertrekpunten). In de praktijk moet nauwkeurig worden beredeneerd hoe de berekening van de tijdsvertragingen zal zijn per situatie door het pad der bewegingen na te gaan i.v.m. de "lokale tijden" (dit kan de voorlaatste beweging zijn). In de ruimte kan Lorentz worden gebruikt voor constante snelheden wanneer de extra natuurlijke tegenwerking / afremming gelijkmatig verdeeld is (Speciale Relativiteitstheorie), o.a. rondom de Aarde is dit anders omdat de extra natuurlijke tegenwerking / afremming varieert (Algemene Relativiteitstheorie).
In het meest voorkomende geval zal een bewegend systeem/object S2 ontstaan zijn vanuit een ander bewegend systeem/object S1 met zijn "lokale tijd". In S2 zal dan de tijd echt trager gaan en uit te drukken zijn in de tijd van S1. Bewegingen ontstaan in S2 richting S1, zullen nogmaals trager gaan.
In het beginpunt (tijd 0 ofwel tijdloos) is de lichtsnelheid geboren en reist met 300.000 km / seconde voor de duur van de locaal geboren seconde. Die snelheid wordt volgens mij bepaald door de Higgs velden. Andere objecten/snelheden worden geboren en voor iedere snelheid, gaat de tijd trager vanwege de extra natuurlijke tegenwerking / afremming van de Higgs velden. Licht kan steeds 300.000km / lokale seconde overbruggen in de Higgs velden want ondervindt geen natuurlijke tegenwerking / afremming.
Men ziet het pad van beweging van een object uit een ander system in zijn eigen system zodanig alsof het met dezelfde bewegingsenergie aanwezig in dat object, in het eigen systeem zou zijn ontstaan. Energie is een absolute waarde.
Relativiteit klopt volgens mij alleen gezien vanuit het beginpunt dat ons heelal is ontstaan, dus de totale energie (inclusief de bewegingsenergie dus) van objecten, de lokale tijd, paden van beweging etc. Maar waarnemers zien door onderlinge verschillende snelheden dingen anders, maar wel dingen die er echt zijn gezien vanuit het beginpunt van ons heelal .. waarschijnlijk ziet men de toename in traagheid of bewegingsenergie van 1 van beiden ..

1.6  E = m.c²


(m = massa of gewicht, v = snelheid, c = lichtsnelheid)
Deze formule is eigenlijk E = γ . m . c² en betekent alle soort energieën van een object bij elkaar opgeteld, dus ook de energie opgeslagen in de atoomkernen, en dus ook de bewegingsenergie. Deze formule is gevonden uit de relativistische wetten voor behoud van energie en impuls en komen voor lagere snelheden overeen met die zoals wij kennen. Ook heeft Maxwell bijgedragen met zijn gevonden formule van energie en impuls voor licht. Het betekent dus dat massa een energievorm is.
De bewegingsenergie is voor lagere snelheden ½ . m . v² en dan is de totale energie E = m . c² (γ = 1).
Bij hogere snelheden wordt γ > 1 en neemt de bewegingsenergie toe, bijv. bij een snelheid ½ . c (helft lichtsnelheid) is deze ongeveer 10 x zo groot (dus 5 . m . v (= ½ . c)²).
De kracht (Algemene Relativiteitstheorie) die nodig is om tot deze constante snelheid te komen is groter in de bewegingsrichting dan loodrecht op de bewegingsrichting waarbij je dan weer meteen aan lengtecontractie denkt (niet aanwezig loodrecht op de bewegingsrichting).
Dus net zoals een klok vanuit een waarnemer bezien in alle richtingen langzamer gaat, neemt ook de bewegingsenergie van systemen/objecten toe gezien vanuit de waarnemer, maar de energie van alle materie (totale energie van alle atoomkernen) blijft voor iedereen gelijk en dat is m . c². (22/11/20) Dit moet ik even toelichten, want klinkt onduidelijk, eigenlijk onder al toegelicht destijds. De totale energie van materie is inclusief de bewegingsenergie, dus de energie van alle atoomkernen is inclusief de bewegingsenergie uit voorgaande bewegingen opgebouwd. Als iets beweegt is er een rustmassa m en een bewegingsenergie ½ . m . v², die geeft samen de nieuwe massa m1 = γ . m. Energie is absoluut, dus iedere bewegende waarnemer ziet een andere rustmassa m2 en bewegingsenergie ½ . m2 . v², de uiteindelijke (eind) massa is voor iedereen gelijk en dat is die m1 (totale energie m1 . c²).

Persoonlijke gedachte : dus hoe sneller een object gaat door de Higgs velden hoe meer extra natuurlijke tegenwerking / afremming. Geeft geen wrijving in de Higgs velden in de ruimte, dus energie behouden in de vorm van bewegingsenergie. Nieuwe bewegingen (of reeds aanwezige bewegingen binnen het systeem/object) gaan trager (bijv. binnenin een klok). Deze ondervinden (extra) natuurlijke tegenwerking / afremming in de Higgs velden in alle richtingen. Er is geen wrijving maar wel (extra) natuurlijke tegenwerking / afremming. Loodrecht op de bewegingsrichting is minder kracht nodig om de snelheid v te bereiken, omdat je loodrecht op die richting van snelheid 0 naar v gaat, dus een natuurlijke tegenwerkings- / afremmingsverschil op lager niveau, in de bewegingsrichting ga je van v1 naar v2 met snelheidsverschil v maar het natuurlijke tegenwerkings- / afremmingsverschil is op hoger niveau. Maar voor beiden geldt dezelfde tijdsdilatatie (vertraging in tijd).
De Higgs velden vormen de dimensie tijd! Toch zou ik denken dat de rustmassa m, de massa moet zijn vanaf het moment dat de materie is gevormd. Door bewegingen is daar steeds bewegingsenergie bij gekomen en is een vertaling van de opgelopen natuurlijke tegenwerkingen / afremmingen in het pad van beweging. Deze bepaalt de "locale tijd" van een klok zoals op onze Aarde.
γ . m is de massa + extra bewegingsenergie vanuit een waarnemer bezien. Energie is een absolute waarde. Dus m moet de rustmassa zijn inclusief de bewegingsenergie al opgeslagen vanuit een voorgaande beweging gezien vanaf het beginpunt dat ons heelal is ontstaan. Maar aangezien de energie in de atoomkernen zo groot is, is deze bewegingsenergie maar heel klein, dus moeilijk bewijsbaar! U begrijpt het al, ik geloof persoonlijk niet in 100% relativiteit. Het klopt niet helemaal met "locale tijd". Maar .. ik denk persoonlijk dat in die rustmassa (zoals we die op Aarde kennen) al die bewegingsenergie al zit inbegrepen en dan klopt alles weer .. natuurlijk geloof ik in de relativiteitstheorie, maar niet dat alles enkel relatief is, er is ook een voorgeschiedenis van materie, het kan best dat anderen ook zo denken maar die duidelijkheid is altijd moeilijk te vinden ..

1.7  Denken in meerdere dimensies (> 3)


Ik heb bij de Higgs velden nog niet het gevoel aan een aparte vierde dimensie te denken, misschien later als ik meer over parallelle werelden ga lezen (quantummechanica / snaartheorie). Maar .. zie ook 3.0

Persoonlijk denk ik, dat met het denken in meerdere dimensies (> 3) oplossingen voor problemen uitgesteld worden want dat is nooit controleerbaar, volgens mij zijn alle oplossingen gewoon in onze ruimte te vinden, maar beide mogelijkheden blijven "vreemd" natuurlijk, je moet toch wat accepteren zolang ons brein het nog niet kan begrijpen .. in deel (1) kom ik wel tot die conclusie dat mijn gedachten in feite alleen met de vierde dimensie verklaarbaar zijn, ofwel alles is niet verklaarbaar in onze huidige 3 dimensies, maar ja de vierde dimensie kun je ook als het mysterieuze zien van ons bestaan ..

2.1  Algemeen


Lees 1.1 - 1.7 eerst omdat 1.1 - 1.7 later is geschreven met meer kennis!

Sinds het idee dat er parallelle werelden kunnen bestaan, ben ik geinteresseerd geraakt (nieuwsgierigheid) in de relativiteitstheorie om geleidelijk alles te willen begrijpen wat men thans meent te weten of al weet.

Omdat het weinig zin heeft deze mogelijk moeilijke theorie enkel eigen te maken, wil ik proberen zaken die ik begrijp op een meer simpelere manier op mijn website over te brengen naar anderen toe, die geen tijd hebben zich hierin te verdiepen maar het ook wel willen weten. En natuurlijk is dit ook een blog voor mijzelf, zodat ik het onderwerp na een tijdje weer steeds kan oppakken. Vooral in het begin kun je heel veel denkfouten maken.

Aangezien ik ook niet al te veel tijd over heb, zal dit langzaam gaan, maar kan nu een start maken omdat ik al vele weken reeds bezig ben geweest met een basisbegrip via discussies op forums. Als je iets wilt uitleggen moet je ook zeker zijn dat je dat goed doet en geen onwaarheden vertelt. Soms maak ik fouten in de uitleg maar die worden weer gecorrigeerd.

Ik zal steeds onderwerpen uitleggen die weer nodig zijn om een volgende onderwerp beter te kunnen begrijpen. Ik zal zo weinig mogelijk formules gebruiken en daar waar nodig afbeeldingen gebruiken. Ik ga ook niet proberen zo volledig mogelijk te zijn want het moet leesbaar blijven.
Voor degenen die kritisch naar mijn uitleg kijken licht ik soms het een en ander extra toe (klik dan op link achter het gele lampje Gele lampje, de link achter dit lampje is eigenlijk voor degenen die al wat van de relativiteitstheorie afweten).

Mijn eigen gedachten over tijd, ruimte, lichtsnelheid, snelheid groter lichtsnelheid etc. zijn te lezen door op de link achter het rode lampje Rode lampje te klikken (of de tekst staat er al).

Emails om dit ter discussie te stellen worden onmiddellijk verwijderd. Discussies moeten in natuurkundige forums worden gevoerd in binnen- of buitenland (bijv. in de VS heb je grote forums met vele deskundigen, afgestudeerde natuurkundigen, die je antwoord willen geven). Een zeer goed forum is (volgens mij het beste ter wereld): kopieer link "https://www.physicsforums.com". Enkel emails (zie webmaster onderaan) met ideeën over een VN project / initiatief worden 1x per maand gelezen in een beveiligde omgeving, emails met bijlagen worden ongelezen verwijderd.

2.2  Tijd en afstand (ruimte)


Licht is in feite een electromagnetische golf (kan door de mens zelf worden opgewekt) en kan worden weergegeven zoals in figuur 1 en 2 hieronder. Vergelijk met een watergolf. Licht bestaat uit een rij energiepakketjes, fotonen genoemd. Het is dus een golf in een electromagnetisch veld (een golf is altijd een verstoring in een veld) en bestaat tevens uit een rij energiepakketjes, fotonen, dus een mix van golf en fotonen. Voorlopig is enkel de lichtsnelheid belangrijk in mijn uitleg.

Ook vind ik belangrijk te vermelden hoe je licht moet zien (zelf probleem mee in het begin toen ik gedeelten las uit het goede boek "De sublieme eenvoud van relativiteit" van professor Sander Bais, NL). Als je bijv. beweegt en een lantaarn inschakelt (lichtbron genoemd) die je omhoog richt, dan hebben de lichtdeeltjes (fotonen) in jouw bewegingsrichting net zoveel snelheid als jijzelf, dus de lichtstraal gaat met je mee. Maar lichtstralen van anderen kun je wel passeren.

Daar de relativiteitstheorie is ontstaan uit het feit dat de gemeten lichtsnelheid (aangeduid met c in de natuurkunde) altijd constant is, onafhankelijk met welke constante snelheid je zelf beweegt, ga ik het licht zelf gebruiken in mijn uitleg om het een en ander duidelijk te maken. Dus of je nu stilstaand de snelheid van het licht meet, of meet terwijl je op de achterkant van een vrachtwagen staat die een snelheid heeft van 80 km/uur, steeds vind men dezelfde snelheid c voor het licht. Hoe men die lichtsnelheid kan meten laat ik nu in het midden. Maar de lichtsnelheid is ongeveer 300.000 km/seconde.

De natuurkundige Maxwell heeft wiskundig aangetoond dat de lichtsnelheid altijd constant moet zijn onafhankelijk van de snelheid waarmee je zelf beweegt. Het is een misverstand dat Einstein alles zelf heeft gevonden, maar heeft bestaande kennis gebundeld in de relativiteitstheorie en daar nieuwe formules aan toegevoegd.

Begrippen als tijd en afstand hebben enkel zin in een relatieve betekenis. Je meet tijd en afstand (of lengte) altijd t.o.v. een of ander referentiepunt. Bijv. Amsterdam is 100 km van Den Bosch of Amsterdam-Den Bosch is 100 km, het is bijv. 14:00 uur betekent dat de aarde een bepaalde afstand om zijn as is geroteerd sinds zijn positie op 00:00 uur.

We hebben de eenheden meter en seconde ingevoerd op aarde en kunnen via een meetlat en klok afstand en tijd meten gedurende stilstand. M.b.v. deze eenheden hebben we vastgesteld dat c (lichtsnelheid) gelijk is aan 300.000 km/seconde. We kunnen nu ook zeggen dat 1 seconde de tijd is dat het licht 300.000 km verder reist, en ook dat 300.000 km reisafstand van het licht overeenkomt met 1 seconde. We kunnen nu het licht zelf ook gebruiken als meetlat (via tijd) en als klok (via reisafstand). Of we nu licht gebruiken als klok, of een digitale klok, ze meten beiden dezelfde tijd.

Nu kunnen we ons gaan afvragen, hoe de tijd en afstand gemeten zal worden met onze eenheden meter en seconde (bepaald in stilstand) wanneer we ons met een constante snelheid bewegen t.o.v. stilstand. Stel bijv. een andere planeet in de ruimte die zich met een constante snelheid van ons af beweegt en je daar metingen verricht net zoals op onze aarde maar met onze eenheden (meetlat en klok). Dit maakt de voorstelling gemakkelijker, maar het geldt ook voor alle bewegingen t.o.v. stilstand op onze aarde (bijv. voor een bewegende persoon t.o.v. een stilstaande persoon etc.).

2.3  Tijdsdilatatie (tijdsvertraging)


Eerst, wat is tijd nu eigenlijk? Het roteren van de aarde hebben we 24 uur genoemd, we hebben een klok ontwikkeld die elk moment in die 24 uur kan aanduiden. Dus onze tijd is gewoon een beweging met een constante snelheid. In elk soort klok wordt die beweging gevolgd in 24 uur. In de relativiteitstheorie gaat het er o.a. om dat als een object waarin bewegingen met een constante snelheid plaatsvinden, beweegt met een grotere constante snelheid, dat deze bewegingen in het object langzamer gaan. Dus bijv. een bewegende klok gaat langzamer ofwel de tijd gaat langzamer. Waarom die bewegingen langzamer gaan moet nog worden verklaard in de toekomst!

We weten nu dus dat bij iedere constante snelheid, de gemeten lichtsnelheid c is. Dus de verhouding reisafstand / tijd van het licht is steeds c. We weten dan nog niets over de afstand of tijd zelf, wel dat die verhouding steeds constant is.

Tijdsvertraging is het moeilijkste begrip in de relativiteitstheorie maar het is gewoon de natuur, dus gewoon een kwestie van accepteren net zoals je dat gewend bent bij tijden en afstanden te meten. Als je het vanaf kinds af aan zou leren, wist je niet beter.

Dit begrip heeft er dus mee te maken dat tijd voor de een anders verloopt dan voor een ander, het verschil in tijd (uitgedrukt in onze tijdseenheid) wordt tijdsdilatatie of tijdsvertraging genoemd. De duur van 1 seconde is voor de een anders dan voor de ander bij beweging. Dit ga ik nu trachten uit te leggen op een eenvoudige manier.

Zo meteen zal blijken dat de duur van een seconde groter wordt (tijd gaat trager). De meter blijft voor iedereen dezelfde meter (lokaal bezien), maar de lengte van een bewegend object wordt door een stilstaande waarnemer korter gemeten in de bewegingsrichting (niet hoogte of dikte), dus bijv. een bewegende meetlat van 1 meter wordt korter gemeten met een lokale meetlat (dit wordt lengte contractie genoemd, en is een doodgewoon bewegingseffect, je moet de meting dus corrigeren zodat je de echte lengte weet van de bewegende meetstok, nl. 1 meter). Om deze eigenschappen te kunnen waarnemen moet je deze kunnen vergelijken met een duur en lengte zoals je gewend bent. Dus enkel een waarnemer kan deze veranderingen zien, jijzelf merkt niet dat bijv. de duur van een seconde kleiner groter wordt. Ook is het belangrijk te vermelden dat elke waarnemer een object ziet wat er werkelijk is, maar wel verschillend ziet of kan zien (denk aan de lengte van een bewegend object). Bijv. twee waarnemers kijken naar de voor- en achterkant van een huis, maar kunnen niet tegelijkertijd de voor- en achterkant zien. Dus waarnemers zien dingen anders.

Stel je staat stil en je meet met een speciaal apparaat de meters trein die voorbij komt langs een spoor. Als je met een constante snelheid met de richting van de trein meeloopt, zul je minder meters trein per seconde voorbij zien komen met jouw apparaat nl. jouw eigen verplaatsing minder.

Nu gebruik ik 1 zin om tijdsvertraging uit te leggen die gemakkelijk te onthouden is, maar niet exact klopt maar wordt hierna nogmaals uitgelegd in exacte details :

zie het passerende licht in gedachten als de tijd die voorbij gaat als je stilstaat (reisafstand licht), als je met een constante snelheid in de richting van het licht meeloopt zie je minder licht voorbij komen (reisafstand licht) m.a.w. de tijd gaat trager voor jou.

Nu in details en waarbij dit exact kloppend wordt gemaakt.

Zie het passerende licht in gedachte als de tijd die voorbij gaat als je stilstaat. Na bijv. 1 seconde is de reisafstand van het licht c x 1 km (lichtsnelheid x tijd). Loop nu met een constante snelheid in de richting van het licht mee, dan zal het licht langzamer aan je voorbij gaan in gedachten, maar dat is onmogelijk want steeds is de lichtsnelheid c op ieder moment. Om dit toch mogelijk te maken door de natuur loopt de klok (waarschijnlijk horloge in dit geval) langzamer zodat de lichtsnelheid weer c wordt, dus uiteindelijk is tijdens jouw meelopen in dezelfde 1 seconde toen je stilstond, de reisafstand van het licht minder door de vertragingsfactor. Als je die reisafstand omrekent naar tijd, kom je op een lagere tijd uit. Als twee gelijke momenten (bijv. voor persoon 1 die stilstaat, en jij als bewegende persoon 2) een verschillende tijd opleveren, zal het moment met de laagste tijd een vertraging in tijd hebben m.a.w. in beweging vergeleken met stilstand loopt de tijd trager. Andere klokken zijn vergelijkbaar met licht (tijd is tijd), dus bewegende klokken lopen langzamer. Enkel een waarnemer kan deze veranderingen zien, niet jijzelf (een waarnemer kan bijv. 2 klokken vergelijken, een stilstaande en een bewegende klok).

In feite is het zo dat alle bewegingen die met je meegaan tijdens het bewegen extra worden tegengewerkt door een bepaalde weerstand dan als je stilstaat. Dus een klok die met je meebeweegt loopt langzamer. Het licht wat voorbij gaat, is afkomstig uit een ander bewegend systeem waar dat licht is ontstaan en heeft weer snelheid c met de lokale klok, maar heeft als enigste beweging in het heelal de eigenschap dat de snelheid altijd als c wordt gezien in ieder ander systeem (dit is een bewegingseffect). Vergeet niet, je meet altijd de tijd met een klok die voor jou stilstaat. Met een bewegingseffect bedoel ik dus niet, dat het schijnbaar zo is, maar gewoon een effect t.g.v. een beweging. Het is ook verklaarbaar, dus echt, je kunt in een langzamere tijd niet al het licht uit een snellere tijd voorbij zien komen, want dan gaat je tijd niet langzamer! Het duurt dus langer om al dat snellere licht voorbij te zien komen ofwel je loopt achter .. wat je ziet is al verleden tijd ..

Nog even voor de duidelijkheid. Voor een stilstaande waarnemer loopt de tijd van een bewegende klok trager van de andere bewegende persoon, ook meet de waarnemer de lengte (hier breedte) korter in de bewegingsrichting van de bewegende persoon (een bewegingseffect ). Maar voor de bewegende persoon zelf loopt de tijd trager, maar 1 stilstaande meetlat heeft dezelfde lengte (bijv. de bewegende persoon heeft een meetlat bij zich) als een stilstaande meetlat van de waarnemer. In deel (1) denk ik, als het juist is, dat alle bewegende materie of met hogere verdichte energie, echt krimpt in alle richtingen, in een zwart gat krimpt die materie helemaal in ..

Lichtgolf
Meetlat
Klok

Figuur 1 (langzamer systeem)
Dus we kijken nu als waarnemer stilstaand naar de ander die beweegt. Stel je voor dat je metingen verricht met jouw eigen meetlat aan de bewegende persoon. Alles om je heen wordt korter in lengte wat beweegt (niet datgene wat stilstaat voor jou als waarnemer), maar in feite is dat moeilijk te zien bij bewegingen (enkel bij hele hoge snelheden en van veraf). Bijv. een bewegende meetlat zie je korter in lengte, de eenheden zijn korter dan wanneer je stilstaat (in de bewegingsrichting). Een bewegende klok zal langzamer gaan lopen en ook korter in lengte worden (in de bewegingsrichting, dus hier breedte). Vergelijk figuur 2 met figuur 1 (lichtgolf, meetlat, klok). Bijv. 1 cm uit figuur 1 (stilstand) is 0,9 cm geworden in figuur 2 (beweging), zo ook de tijd. Bijv. 1 seconde uit figuur 1, is 0,9 seconde in figuur 2, dus 1 seconde in figuur 2 zal 1,11 seconde in figuur 1 zijn, tijd in figuur 2 loopt dus trager. Afstand en tijd in figuur 2 in deze voorbeelden zijn uitgedrukt in eenheden cm en seconde van figuur 1. De eenheden seconde en cm zijn in figuur 2, bij beweging dus, korter geworden. De klok is korter in lengte geworden in figuur 2 (let op: hier breedte maar dat komt er dus uit te zien bij hoge snelheden als een ingedrukte trekharmonica, hoogte en dikte blijven gelijk), maar de tijd loopt ook langzamer, een "seconde" in figuur 2 is een deel van een seconde in figuur 1, dus de klok in figuur 2 loopt langzamer. Dus een trager verlopende tijd bij de ander, wordt als waarnemer gezien als een langzamer lopende klok en een kortere lengte in de bewegingsrichting (hier breedte, denk aan wat een waarnemer zag aan het huis, waarnemers zien dingen anders). Jijzelf ziet deze zaken niet, voor jou zijn afstanden (lengte) en tijd voor alles wat met je mee beweegt (stilstand voor jou), gewoon zoals je gewend bent. Stel voor je bent op een andere aarde die met een snelheid verder van ons af beweegt.

Enkel voor de waarnemer die stilstaat zal na berekening blijken, dat jouw tijd (de bewegende) langzamer verloopt. Op die manier kunnen er bijv. voor een GPS satelliet correcties worden gemaakt via berekeningen.

De nederlandse natuurkundige Lorentz heeft de formule voor de vertragingsfactor gevonden. Dankzij Lorentz en Maxwell is Einstein op het idee gekomen van de relativiteitstheorie. Deze vertragingsfactor wordt pas heel klein bij hele grote snelheden (voor de beweging), dus in het normale leven met veel lagere snelheden kunnen we de vertragingsfactor verwaarlozen.

Lichtgolf
Meetlat
Klok

Figuur 2 (sneller systeem)
Uit de formule van Lorentz voor de vertragingsfactor volgt ook dat de snelheid van een object de lichtsnelheid enkel kan benaderen maar het nooit kan bereiken. Ergens wel logisch want als je dezelfde snelheid als het licht zou hebben, staat de tijd stil. Erger nog als persoon zou je dat niet overleven, er beweegt niets meer in je lichaam, dus je hart ook niet.

Onder bepaalde omstandigheden, ik kom daar later op terug, kun je langzamer ouder worden dan in stilstand, je blijft dus jonger want de tijd loopt trager.

In CERN (deeltjesversneller in Zwitserland) is inderdaad aangetoond dat voor de snelheid van de roterende deeltjes de lichtsnelheid heel dicht kan worden benaderd (door er tig keer meer energie aan toe te voegen) maar het niet kan zijn.


2.4  Lengte contractie


Lengte contractie
Figuur 3 (effect lengte contractie)
We beschouwen een waarnemer in zijn eigen systeem met een normaal lopende klok en stilstaande trein. De trein beschouwen we rijdende met een constante snelheid als het tweede snellere systeem waarin dus een klok langzamer loopt. De trein zelf is ook een object in dit tweede systeem (in dit geval stilstaand in dit tweede systeem zelf) en zal dus door de waarnemer korter worden gezien bij een hoge snelheid van het tweede systeem (de trein zelf dus). Dit wordt lengte contractie genoemd.

Alles in het tweede systeem zal trager gaan met een vaste factor door Lorentz berekend, de klok en constante bewegingen in vergelijking met het eerste systeem. Als we loodrecht op de rijdende trein bijv. een elektriciteitscontact met een constante snelheid op en neer laten bewegen, zal de waarnemer dit niet korter zien omdat het loodrecht op de reisrichting van het tweede systeem beweegt, geen lengte contractie dus. Deze beweging zal trager zijn dan wanneer de trein stilstaat in het eerste systeem. Met deze traagheid loopt ook de klok langzamer en alle andere bewegingen in het tweede systeem.

Loodrecht op de trein zien we enkel een vertraagde beweging in 1 tijd nl. de vertraagde tijd in het tweede systeem. In de reisrichting hebben we met twee tijden te maken nl. de normale tijd behorende bij de snelheid van het tweede systeem (en tijd van het eerste systeem) en de vertraagde tijd binnen het tweede systeem. Als er op een tweede parallelle rails nog eenzelfde trein staat stilstaand, zal de waarnemer deze trein kunnen zien (normale lengte) + de korte voorbijrijdende trein. Persoonlijke gedachte: Omdat er op hetzelfde moment een beeld moet kunnen worden vervaardigd (voor mens of apparatuur als waarnemer) van de stilstaande en rijdende trein terwijl tegelijkertijd de tijd vertraagd gaat voor de rijdende trein (ook voor signalen, licht etc.), levert de rijdende trein een korter beeld op (normaal beeld van de stilstaande trein x traagheidsfactor).

2.5  Relativiteit


Dus tijd en afstand hebben enkel betekenis t.o.v. een referentiepunt, het zijn dus relatieve begrippen.

We kunnen dus enkel het verloop van tijd uitdrukken voor een bewegend object (bijv. een persoon) t.o.v. een stilstaand object. Zonder dat referentiepunt hebben afstand en tijd geen betekenis.

Nu kan de vraag gesteld worden wat bepaalt de duur van 1 seconde op onze aarde ofwel de reisafstand van het licht in 1 seconde (relatief bezien wordt deze duur van de seconde groter naarmate een grotere constante snelheid, maar willekeurig passerend licht ergens vandaan, presenteert steeds dezelfde tijd aan ons via zijn reisafstand) ?

Vergeet niet dat 1 seconde door ons zelf is gedefinieerd als een bepaalde duur op onze aarde. De lichtsnelheid is altijd c (door de natuur bepaald) en gemeten met die 1 seconde door ons zelf gedefinieerd. Je kunt die duur van die 1 seconde enkel vergelijken d.m.v. onze klok op een andere locatie elders in het heelal. Dan ben je dus gewoon weer relatief bezig nl. die andere locatie heeft weer een constante relatieve snelheid t.o.v. onze aarde. Waarschijnlijk is in het beginpunt (tijd 0 ofwel tijdloos) van ons heelal de lichtsnelheid geboren en reist met 300.000 km / seconde voor de duur van de locaal geboren seconde.

Nu kan ook de vraag gesteld worden waarom zien we afmetingen zoals we nu zien op onze aarde bijv. de afmetingen van een lichtgolf (hoe licht eruit ziet) bij stilstand ?

Die afmetingen ziet iedereen hetzelfde, wij die stilstaan en zij die bewegen t.o.v. ons. Wij kunnen enkel zeggen dat de waarnemer andere bewegende objecten kleiner ziet in de bewegingsrichting, maar dit is een bewegingseffect (bewegend object wordt niet echt kleiner). Enkel de waarnemer neemt veranderingen waar. Dus als persoon A t.o.v. van referentiepunt 1 bijna met lichtsnelheid beweegt, ziet de waarnemer persoon A veel kleiner in lengte (hier breedte, in de bewegingsrichting) dan op referentiepunt 1 in stilstand. Als meereizend persoon B t.o.v. persoon A, referentiepunt 2, ook met bijna de lichtsnelheid beweegt, ziet de waarnemer persoon B nog vele malen kleiner in lengte (hier breedte, in de bewegingsrichting) dan persoon A etc. etc. Enkel voor berekeningen is het belangrijk om de tijden en afstanden om te kunnen rekenen voor correcties.

Als bijv. een waarnemer die stilstaat de snelheid van een auto meet van 100 km/uur (waarnemer ziet auto korter door het bewegingseffect, lengte contractie genoemd), dan verlopen tijden voor de bestuurder van de auto anders met een vertragingsfactor door Lorentz berekend (bestuurder is zich hiervan niet bewust). De waarnemer hanteert die vertragingsfactor door die tijden om te rekenen (denk aan een GPS satelliet, die metingen verricht en aan ons doorgeeft). Alleen die vertragingsfactor is verwaarloosbaar bij zo'n snelheid, deze wordt pas bij bijv. 0,1 van de lichtsnelheid interessant.

Nu kan de vraag komen, hoe kan men de tijdsvertraging zien behalve dan in berekeningen ?

Als iemand die beweegt een klok meeneemt, dan meten wij die stilstaan met onze klok een bepaalde tijd t voor die persoon tussen een start en eindpunt. Als we snel zouden kunnen kijken zien we op de bewegende klok, de tijd trager gaan. De bewegende persoon ziet deze langzamer gaande tijd ook, maar beseft niet dat deze trager gaat.

Enkel degene die de ander waarneemt, de waarnemer is het referentiepunt, ziet die ander kleiner in lengte (hier breedte) in de bewegingsrichting en zijn tijd trager gaan, die ander zelf heeft daar geen weet van. Degene die waarneemt kan nl. die lengte in de bewegingsrichting en tijd met zijn eigen lengte en tijd vergelijken. Het gaat dus om snelheidsverschillen, hoe groter het snelheidsverschil, des te groter is de vertragingsfactor, door de waarnemer waargenomen. Stel je hebt een klok bij je, die klok loopt steeds hetzelfde voor jou. Maar voor waarnemers met verschillende snelheden t.o.v. jou, zien jou met verschillende snelheden. Voor iedere waarnemer wordt jouw tijd en lengte (hier breedte) in de bewegingsrichting anders waargenomen door de vertragingsfactor.

Dit is ook een beetje een moeilijk punt in de natuurkunde. Waarnemers zien dingen verschillend (denk bijv. uit een verschillende hoek). Bijv. als je beweegt gaat je tijd trager t.o.v. een waarnemer die stilstaat. Zelf heb je daar geen weet van. De natuur brengt dit over naar de waarnemer door de bewegende een kortere lengte te geven in de bewegingsrichting (hier breedte), de bewegende zelf heeft daar geen weet van. Zo meteen zullen we zien dat andersom de bewegende, de ander die stilstaat ook korter ziet in de omgekeerde bewegingsrichting en zijn tijd ook trager gaat. Je vergelijkt dan weer met jouzelf (referentiepunt). Dit is een echte fysieke gebeurtenis (het korter worden) maar in de wereld gezien door een waarnemer (dus een bewegingseffect). Je zult niet beiden korter worden, enkel door beide waarnemers apart bezien. Dus waarnemers en objecten zijn echt, maar wat waarnemers zien aan objecten is verschillend of kan verschillend zijn.


2.6  Symmetrie en gelijktijdigheid


Nu wordt het pas echt leuk en waarschijnlijk zeer verwarrend voor de beginnende relativist.

Relativiteit betekent ook dat de een denkt t.o.v. de ander in rust te zijn (stilstaat) en andersom. Denk bijv. aan twee bewegende personen in de ruimte, beiden denken dat de ander beweegt.

Dus alles wat ik hierboven heb beschreven geldt ook voor de "bewegende" persoon/object. Dus de "bewegende" persoon/object denkt van de ander dat deze beweegt en dat zijn tijd ook trager verloopt t.o.v. hem/haar, dit wordt nu symmetrie genoemd, alles is symmetrisch voor 2 personen/objecten. Dus in tijdsberekeningen moeten vanuit beide kanten correcties plaatsvinden wanneer nodig. (06/10/19) Het lijkt symmetrie, maar zie extra uitleg onderaan in deel (1), onder 2).

Bedenk als tijd trager verloopt in een richting, dat hetzelfde waar is vanuit de andere richting bekeken, tijd is niet iets als een waterval, in de ene richting sneller dan vanuit de andere richting bekeken. Tijd kan niet negatief zijn, het gaat om de verplaatsing in positieve meters (verplaatsing kan ook niet negatief zijn). Dus t.o.v. de een verplaatst de ander zich ook, beiden zijn een referentiepunt voor de ander.

Om dit gemakkelijker te maken bekijk het volgende:

p1 ---> p2,p3 --> p3

Personen 2/3 bewegen zich met een constante snelheid V t.o.v. persoon 1, dus personen 2/3 ondergaan een tijdsvertraging. Beschouw weer persoon 3 die zich weer t.o.v. persoon 2 met eenzelfde constante snelheid V beweegt, persoon 3 ondergaat ook weer eenzelfde tijdsvertraging. Dan krijg je dit:

p1 ---> p2,p3
p3 <-- p2

Nu het probleem voor velen, hoe kan nu een klok van p1 sneller lopen dan een klok van p2 en tegelijkertijd een klok van p3 trager lopen dan een klok van p2?

Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Je kunt zeggen dat de bewegingsrichting de richting van de tijd geeft. Voorbeeld: stel dat bij een bepaalde snelheid de vertragingsfactor 1/10 is (ongeveer 0,995 x lichtsnelheid), licht uitzenden (1 foton ofwel een pulse) door p1 wordt door p2 na 200 seconden als 20 lokale seconden ontvangen maar wel vertraagd (1/10), en daarna licht (1 foton ofwel een pulse) uitzenden door p2 wordt na 20 seconden als 2 lokale seconden ontvangen door p3 (maar weer vertraagd met 1/10, p3 vertrekt op het moment van zenden). In beide richtingen wordt de tijd dus vertraagd (mechaniek in een klok gaat langzamer). Je moet tijd bekijken vanuit 1 waarnemer, want het begrip gelijktijdigheid is voor beide waarnemers ook anders. Stel dat de klokken van p1 en p2 en p3 gelijk staan bij vertrek (14:00:00) en de vertragingsfactor 1/10 is. Als p1 op een gegeven moment op zijn klok kijkt, zal p1 het moment van gelijktijdigheid het moment beschouwen van de omgerekende vertraagde tijd, dus 200 seconden later is bij p1 14:03:20 en bij p2 14:00:20. Andersom precies hetzelfde, p2 zal 14:00:40 (20 lokale seconden later) en 14:00:21 bij p3 als gelijktijdige momenten beschouwen. Je kunt de klokken enkel vergelijken als p1 en p2 en p3 weer elkaar zouden ontmoeten.

De tijd van p3 gaat het traagste en zal er het meest jonger van blijven.

Is het nu echt niet mogelijk om twee klokken tegelijkertijd te zien zodat ik overtuigd ben?

Jawel, als je snel kunt kijken zou dat mogelijk zijn, maar dat kan niet, dus moeten we een andere manier verzinnen. Bijv. een vooraf bepaalde afstand reizen met een constante snelheid (gemeten met klok in stilstand) en bij het eindpunt die tijd vergelijken met de tijd van een meebewegende klok (begintijd ingesteld).

Zijn er dan experimenten die aantonen dat een klok langzamer loopt bij een hogere constante snelheid?

Ja, bijv. een experiment met een atoomklok (zuivere klok) in een vliegtuig over grote afstand, de klok loopt dan langzamer.
En bijv. een muon (is een bepaald natuurkundig deeltje) heeft een vaste duur dat het bestaat. Hoe hoger de snelheid van de muon is, des te trager verloopt het uiteenvallen, dus het bestaat dan langer voor de waarnemer.

2.7  Eenvoudige uitleg over zwaartekracht (maar is geen kracht), en hoe een klok langzamer kan lopen


Lees de eigen gedachten hierna om onderstaande beter te begrijpen!

In de Speciale Relativiteitstheorie van Einstein wordt gerekend met constante snelheden, dus constante bewegingen. In de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein wordt gerekend met ook versnellingen, maar de basis van extra natuurlijke tegenwerking / afremming is hetzelfde, enkel de formules worden ingewikkelder. Ook wordt het begrip zwaartekracht anders bezien. Hierboven is de extra natuurlijke tegenwerking / afremming gelijkmatig verdeeld in een systeem. T.g.v. van een zware massa in de ruimte is die extra natuurlijke tegenwerking / afremming rondom die massa niet meer gelijkmatig en vallen objecten naar die massa toe door de weg van de minste extra natuurlijke tegenwerkingen / afremmingen te kiezen (men spreekt wel over een gekromde ruimte). Zo wordt bijv. passerend licht ook afgebogen van een ster, het volgt de weg van de (vervormde) Higgs velden (zie idee 3.0).

(27/08/15) Door het bijzondere experiment met de vallende veer en de bowlingbal in vacuüm (komen gelijktijdig aan op de grond, geen wrijving van de lucht dus, net zoals in de ruimte) had ik de behoefte dit onderwerp zwaartekracht beter uit te leggen (voor anderen maar ook voor mijzelf).

Ook zonder Einstein, dus met Newton, wordt dit al verklaard. De zwaartekracht, dus met Newton een echte kracht, voor de veer is kleiner dan voor de bowlingbal omdat de veer lichter weegt. Doch de versnelling is onafhankelijk van het gewicht omdat er bij een groter gewicht een grotere zwaartekracht nodig is in de Higgs velden (die verantwoordelijk zijn voor de natuurlijke tegenwerking / afremming). Daarom komen beiden tegelijkertijd aan vanaf de beginsnelheid 0. Wil je iets op de grond (in vacuüm, dus zonder wrijving van de lucht), horizontaal dus, hetzelfde versnellen, dan moet je bij een groter gewicht ook meer kracht gebruiken in de Higgs velden (f = m . a ofwel kracht = gewicht . versnelling), als je dit begrijpt draai het geheel verticaal en vervang die kracht door de zwaartekracht (die bij een groter gewicht, groter is). Als je het zo begrijpt is het al goed, Einstein is gewoon een verfijning van de theorie (nauwkeuriger) maar geeft in dit soort gevallen hetzelfde resultaat.

Einstein heeft aangetoond in de Algemene Relativiteitstheorie met berekeningen (het zgn. equivalentie principe) dat met de bewegingen binnenin een versnelde raket met een echte kracht ter grootte van de Newton zwaartekracht in de lege ruimte (dus ver van zware massa's zoals de aarde, zon, sterren etc. ) dezelfde effecten gelden voor bewegingen als in het zwaartekrachtveld rond een massa als de Aarde en andere objecten. Ook de banen van die bewegingen binnenin die raket worden gekromd, zodat die bewegingen gekromde banen volgen en ook passerend licht door de raket (door een raam) wordt afgebogen door een gekromde baan te volgen. Dit alles dus t.g.v. de versnelling van die raket. Een bal en een veer die binnenin die (vacuüm) raket naar beneden vallen, volgen dezelfde baan en hebben dezelfde versnelling als rond de Aarde en vallen gelijktijdig naar beneden, alles bewezen met berekeningen.
En alles wat naar beneden valt, valt niet t.g.v. een echte kracht (meer een schijnkracht) maar heeft met vervormde ruimte en tijd te maken (zie later mijn eigen gedachten). Er is echter wel een echte kracht nodig om iets te laten versnellen zoals die raket (of om iets horizontaal te versnellen). Een versnellingsmeter werkt met kracht. Dus als iets valt en er dus volgens Einstein geen kracht op werkt maar door vervormde ruimte en tijd, zal dus daarom een vallende versnellingsmeter 0 aanwijzen. Maar iets wat valt wordt door een waarnemer wel als een versnelde beweging gezien. Maar een vallende persoon zelf ervaart ook geen kracht. Einstein heeft het idee van de relativiteitstheorie gekregen met een man die van een dak viel en hem vertelde geen zwaartekracht te voelen.

Wat betekent dit nu?

Volgens Einstein is de zwaartekracht geen echte kracht maar lijkt dit zo. In de buurt van een zware massa zoals de Aarde wordt de ruimte gekromd door de zgn. zwaartekracht (die als een zwaartekracht voelt maar geen kracht is), zie deze kromming als een soort vangnet onder de Aarde, het effect hiervan is (voor berekeningen etc.) alsof de Aarde die raket is die constant wordt versneld. Daardoor valt iets (vrije val) in een gekromde baan naar de Aarde toe (als er enkel "zwaartekracht" in het spel is) op zelfde manier als binnenin die raket. Op kortere afstanden zie je die kromming niet en is het bijna een rechte lijn. Waarom gaat dit allemaal zo? Gewoon omdat het zo blijkt te zijn, invloed van een massa dus, heeft geen verdere verklaring (mogelijk in de toekomst). Op de grond voel je deze zwaartekracht door de aanwezigheid van de bodem, zonder bodem zou je in een vrije val komen!

Eigen gedachten (zie 6.0 waarin ik denk dat energie niet echt bestaat): mijn eigen gedachten zijn een mix van echte feiten en mijn eigen interpretaties (dan hoeft het nog niet helemaal juist te zijn maar dan is er een beter beeld bij, niemand weet nog de exacte waarheid). Als je een object boven de Aarde loslaat is de natuurlijke tegenwerking / afremming in een richting groter dan in een andere richting zodat het object gaat bewegen (een object kan daardoor niet stilstaan), het object volgt de weg van de minste natuurlijke tegenwerking / afremming en dat is die gekromde baan naar de Aarde toe, in die gekromde baan wordt de natuurlijke tegenwerking / afremming steeds minder zodat het object begint te versnellen! Als er een klok zou worden bevestigd aan dat object, gaat de klok steeds langzamer lopen, want de tijd van een sneller bewegende klok gaat altijd langzamer, maar ook "stilstaande" klokken langs de route gaan t.g.v. de "zwaartekracht" langzamer omdat de saldo natuurlijke tegenwerking / afremming groter wordt (twee natuurlijke tegenwerkingen / afremmingen in een andere richting, daardoor is de vertraging in die bewegende klok groter dan normaal, als de klok naar boven zou bewegen zou de vertraging minder worden maar wel altijd boven normaal totdat de "zwaartekracht" geen invloed meer zou hebben) .. dus door een massa zoals de Aarde is de natuurlijke tegenwerking / afremming van het Higgs veld rond die massa niet meer gelijkmatig verdeeld .. omdat de ruimte daardoor gekromd is/lijkt (volgens mij zijn enkel de Higgs velden vervormd) en licht ook door die ruimte moet reizen, wordt licht ook afgebogen .. in een lege ruimte, dus ver van zware massa's, is de natuurlijke tegenwerking / afremming gelijkmatig verdeeld en krijgt een object een constante snelheid als je die loslaat of staat stil zonder zetje (tenzij je dit uitvoert binnenin een versnelde raket, dan krijg je dezelfde effecten als rond de Aarde etc.) .. de zwaartekracht op de grond voelt als een sterkere kracht als boven de aarde, maar het grappige is dat de natuurlijke tegenwerking / afremming naar beneden juist hier het kleinst is (maar naar boven het grootst, vergelijk met stroomopwaarts, een lokale klok loopt het langzaamst op Aarde en daarboven iets sneller, omdat de totale opgebouwde natuurlijke tegenwerking / afremming sinds de oerknal die de lokale tijd bepaald veel groter is vergeleken bij de natuurlijke tegenwerking / afremming van de "zwaartekracht", verandert de tijd daardoor wel iets maar niet veel), zonder bodem zou je hier het snelst vallen of eigenlijk bewegen .. eigenlijk het effect in een wormhole want er speelt geen kracht ..
Wat is het verschil tussen normale natuurlijke tegenwerking / afremming en die bij "zwaartekracht"? T.g.v. de "zwaartekracht" (een vervormd Higgs veld) is de totale natuurlijke tegenwerking / afremming gelijk aan de normale natuurlijke tegenwerking / afremming plus de extra natuurlijke tegenwerking / afremming t.g.v. die "zwaartekracht". Deze extra natuurlijke tegenwerking / afremming is het grootst dichtbij de Aarde, stilstaande klokken lopen boven iets sneller dan beneden op Aarde. Dus boven gaat de tijd iets sneller, meestal hoor je enkel iets over een tragere tijd. Bij normale natuurlijke tegenwerking / afremming is er energie van buitenaf nodig om te bewegen, bij een gecombineerde natuurlijke tegenwerking / afremming t.g.v. de "zwaartekracht" (een vervormd Higgs veld) krijgt men energie uit het Higgs veld in 1 richting (naar beneden) waardoor de natuurlijke tegenwerking / afremming minder lijkt (want er is geen eigen energie nodig, maar zonder gratis energie zou er ook steeds meer natuurlijke tegenwerking / afremming zijn), maar in de andere richting heeft men meer eigen energie nodig dan normaal (naar boven). Als de "zwaartekracht" weg is, is alles weer normaal (in de ruimte dus, daar loopt een klok iets sneller).
Wat is nu het verschil tussen Newton en Einstein in gevallen zoals de veer en de bal? Bij Newton wordt er een kracht uitgevoerd op de bal die bij de veer minder is, die kracht is de zwaartekracht (die bij Newton nog een echte kracht is), voor een zwaarder object als de bal moet er meer kracht worden uitgeoefend in de Higgs velden (want bal heeft meer Higgs deeltjes) om de natuurlijke tegenwerking / afremming te overwinnen, zodoende houden de veer en de bal (zonder weerstand van de lucht) dezelfde snelheid. De Higgs velden kennen geen boven of onder etc., de zwaartekracht (zoals Newton die ziet als een echte kracht) komt uit een zware massa zoals de Aarde. De energie nodig bij dit proces komt uit het zwaartekrachtveld, hoe sneller de bal en veer gaan bewegen hoe meer bewegingsenergie deze krijgen die gewichtsafhankelijk is. Er wordt uitgegaan van een constant veld van natuurlijke tegenwerking / afremming net zoals in de ruimte ver van grote massa's. Bij Einstein is dat anders. De natuurlijke tegenwerking / afremming wordt steeds minder (eigenlijk ook meer, maar met gratis energie lijkt het minder), ook de energie komt uit het zwaartekrachtveld, het lijkt erop dat nu objecten uit het Higgs veld juist bewegingsenergie ontvangen gewichtsafhankelijk, dus per Higgs deeltje, zodoende blijft de snelheid gelijk (bij meer echte natuurlijke tegenwerking / afremming wordt het gewicht of de massa groter met een vaste factor, de bewegingsenergie = ½ . m . v², de totale energie = m . c², dus voor meer energie neemt ook de snelheid toe, v² < c²)! Er is dus echte kracht nodig om de natuurlijke tegenwerking / afremming van de Higgs velden bij hogere snelheden te overwinnen zoals die raket zelf. Maar binnenin die raket (net dus zoals rond de Aarde) ontstaat er een vervormd Higgs veld waardoor de natuurlijke tegenwerking / afremming dicht bij de top van de raket het grootst is en daarna steeds kleiner wordt in een gekromde baan door de constante versnelling van de raket. Als de natuurlijke tegenwerking / afremming dus steeds kleiner wordt, is er geen kracht nodig en gaan objecten uit zichzelf bewegen binnenin die raket of rond de Aarde! Natuurlijk moet je die objecten eerst naar boven bewegen in de raket en heb je echte kracht nodig.
Wat is nu de overeenkomst tussen de Aarde en een versnelde raket in de ruimte? Door de Aarde (mogelijk enkel door de omvang als object) schijnt het Higgs veld rondom die Aarde vervormd te worden. Je hebt een echte kracht nodig, gelijk aan de zwaartekracht van Newton, die nog een echte kracht was, om omhoog te komen. Dus bij die vervorming van de Higgs velden hoort die kracht. In de raket in de ruimte ver van grote massa's als de Aarde heb je ook eenzelfde echte kracht nodig om binnenin omhoog te komen, vandaar dat daarbij dezelfde vervormde Higgs velden horen!
Wat is nu eigenlijk kracht? Ik denk de benodigde energie van buitenaf om een beweging in de Higgs velden te veranderen. Bijv. in de ruimte (ver van grote massa's) blijft een object een constante snelheid behouden tenzij je die snelheid met een kracht wil veranderen. Boven de Aarde (of andere grote massa's) valt een object naar beneden t.g.v. verminderde natuurlijke tegenwerking / afremming in de Higgs velden, het lijkt of het object geduwd wordt maar het is geen kracht, waarschijnlijk omdat de energie uit het Higgs veld zelf komt en niet van buitenaf!
Waarom lopen vallende klokken langzamer? Een klok is gewoon een mechanisch of digitaal uurwerk, afgesteld op een standaard beweging, het gaat dus om de bewegingen in een klok. In het normale geval zonder "zwaartekracht" beweegt een klok door het Higgs veld en ondervindt natuurlijke tegenwerking / afremming bij een bepaalde snelheid als 1 geheel. Het kost bewegingsenergie om die natuurlijke tegenwerking / afremming te overwinnen. Die bewegingsenergie zal verdeeld worden over alle componenten in de klok qua massa (gewicht, massa behorende bij de snelheid van die bewegende klok), dus ook de bewegende componenten krijgen er bewegingsenergie bij voor de snelheid van de bewegende klok. Maar die bewegende componenten hadden al extra bewegingsenergie voor hun beweging, maar die beweging ondervindt ook natuurlijke tegenwerking / afremming (meer zelfs), met dezelfde bewegingsenergie die ze al hadden en de toename van de massa (gewicht) van die bewegende componenten door de extra natuurlijke tegenwerking / afremming zal de snelheid van die beweging afnemen. M.a.w. de klok gaat trager lopen! Nu met "zwaartekracht" uitgelegd. De vraag zal nu wel zijn hoe kan een klok sneller vallen, dus soepel bewegen door het Higgs veld, steeds sneller maar binnenin steeds trager lopen. Ik denk dat er maar 1 logisch antwoord mogelijk is. Door het verstoorde Higgs veld rondom de Aarde, krijgen bewegende voorwerpen in 1 richting (naar beneden) energie uit het Higgs veld zelf (per Higgs deeltje) om de normale natuurlijke tegenwerking / afremming en de extra natuurlijke tegenwerking / afremming t.g.v. de "zwaartekracht" te overwinnen, mogelijk steeds meer waarbij dus de massa van die voorwerpen toch toeneemt en zelfs de snelheid toeneemt. Nl. dichter bij de Aarde is de "zwaartekracht" groter. Maar andersom is kracht nodig ofwel energie van buitenaf om naar boven te bewegen. Dus er wordt maar in 1 richting (naar beneden) energie afgegeven. Dus het volgen van de weg met de minste natuurlijke tegenwerking / afremming betekent dan eigenlijk, het volgen van de weg waarbij gratis energie wordt afgegeven. Dan geldt weer hetzelfde verhaal voor de klok in het normale geval, er is energie afgegeven voor de massa (gewicht) behorende bij de valsnelheid van de klok, maar de bewegende componenten krijgen meer natuurlijke tegenwerking / afremming, meer massa dus, en gaan daardoor langzamer, zij ontvangen voor hun eigen snelheid geen energie, er wordt enkel energie afgegeven voor een voorwerp als 1 geheel.
Waarom volgt licht ook een gekromde baan t.g.v. de "zwaartekracht"? Materialen volgen in de vervormde Higgs velden boven de Aarde etc. de weg van de minste natuurlijke tegenwerking / afremming, langs die route lopen "stilstaande" klokken steeds langzamer. In de ruimte ver van grote massa's als de Aarde etc. ondervinden materialen ook natuurlijke tegenwerking / afremming, maar het Higgs veld is niet verstoord, hoe sneller men wil gaan hoe meer kracht men moet gebruiken massa (gewicht) afhankelijk, een meereizende klok loopt steeds langzamer bij een grotere snelheid. Als licht door dit Higgs veld reist is de natuurlijke tegenwerking / afremming overal gelijk en haalt licht als enigste de maximale snelheid voor iedere waarnemer gemeten met zijn lokale klok. In het verstoorde Higgs veld boven de Aarde etc. is de natuurlijke tegenwerking / afremming niet overal gelijk en volgt licht ook de weg met de minste natuurlijke tegenwerking / afremming (klaarblijkelijk ook een gekromde baan). Omdat de snelheid van licht altijd gelijk is (daardoor is de hele theorie van deze "zwaartekracht" ontstaan en de vervormde Higgs velden) zal licht een grotere afstand kunnen overbruggen, een stilstaande klok van een waarnemer op die route zal sneller lopen (dan op Aarde). Dus ook al hebben lichtdeeltjes (fotonen) geen (rust) massa (ze bewegen altijd), ze volgen toch een route met de minste natuurlijke tegenwerking / afremming, hun energie reist soepeler door het veld (vergeet niet dat massa een vorm van energie is, dus energie reist door het veld, maar materialen hebben Higgs deeltjes in zich waarmee de snelheid wordt geregeld en licht niet, dus heeft altijd dezelfde snelheid voor een waarnemer). Hoe zien wij dat afgebogen licht? Onze klok op Aarde gaat langzamer dan van die waarnemer langs dat pad. Wij zien dat licht dus met een Doppler effect, een kortere golflengte (hogere frequentie, denk ik). Het kan niet gelijktijdig in hetzelfde punt arriveren voor beide waarnemers!
Alle natuurlijke tegenwerkingen / afremmingen op een rijtje! Volgens mijn eigen gedachten is tijd gewoon een vorm van natuurlijke tegenwerking / afremming in de Higgs velden (zie op deze webpagina). Overal geldt de Lorentz formule bij normale natuurlijke tegenwerking / afremming of de lokale tijd nu snel of langzaam gaat, hetzelfde snelheidsverschil vertraagt de lokale tijd met een gelijke factor, enkel onder invloed van grotere/kleinere "zwaartekracht" wordt die factor groter/kleiner! Als de tijd snel gaat in een wormhole, is de natuurlijke tegenwerking / afremming minder dan normaal, dus zal die factor die de lokale tijd vertraagt ook minder zijn. 1) Ver van grote massa's als de Aarde in de ruimte heb je een Higgs veld met hetzelfde niveau van natuurlijke tegenwerking / afremming. Afhankelijk van een zetje en dus de hoeveelheid bewegingsenergie krijgt een object met een bepaalde massa (gewicht) een bepaalde constante snelheid (hangt dus af van massa en dus aantal Higgs deeltjes). Hoe sneller een object zich door de Higgs velden verplaatst hoe langzamer de locale tijd gaat (vergeleken met toen het object in "stilstand" was en de bijbehorende lokale tijd), zie de lokale tijd als een klok die aan het object is bevestigd. De vertraging in lokale tijd is enkel afhankelijk van de snelheid door de Higgs velden. Licht wordt niet geremd in de Higgs velden maar kan niet sneller dan de maximale toegestane snelheid en dat is dus de lichtsnelheid (gemeten met een klok in "stilstand"). 2) Dan kunnen er nog plaatsen bestaan in de ruimte bijv. wormholen waarbij het niveau van natuurlijke tegenwerking / afremming minder is d.w.z. dat een lokale klok sneller zal lopen (ik denk bijv. ook aan de rand van ons heelal). Met dezelfde energie als in 1) zullen die bewegingen grotere afstanden kunnen overbruggen maar een lokale "stilstaande" klok loopt ook sneller. Licht zal dus ook een grotere afstand kunnen overbruggen. Maar omdat een lokale "stilstaande" klok sneller loopt blijft de lichtsnelheid gelijk. De lokale tijd van licht zelf (als een klok kon meereizen) is 0. Ook als objecten in dit Higgs veld sneller reizen zal ook hier de lokale tijd vertragen. 3) Als een object valt t.g.v. de "zwaartekracht", verplaatst het object zich door een verstoord Higgs veld, de natuurlijke tegenwerking / afremming wordt steeds minder door gratis energie maar de echte natuurlijke tegenwerking / afremming steeds meer (een meereizende lokale klok loopt steeds langzamer maar een "stilstaande" klok langs de route loopt ook steeds iets langzamer) dus m.b.v. meer gratis bewegingsenergie gaat een object steeds sneller (versnellen). Licht volgt ook de weg van de minste natuurlijke tegenwerking / afremming en zal ook grotere afstanden kunnen overbruggen. 4) Geen enkele natuurlijke tegenwerking / afremming, zie mijn gedachten over het tijd 0 ofwel tijdloos "signaal". Als men 1), 2) en 3) begrijpt, is ook 4) beter te begrijpen! De tijd 0 ofwel tijdloos in een zwart gat is een andere vorm van tijd 0 ofwel tijdloos, d.w.z. er is geen enkele beweging meer mogelijk (in exact 1 punt volgens Mr. Stephen Hawking)! In deel (1) geloof ik niet echt meer in de Higgs velden als iets fysieks in de ruimte, maar zie ik de vierde dimensie als iets gelijkwaardigs, ook dat de lokale tijd van de ruimte 0 is (tijdloos of tijd 0), enkel daar waar energie aanwezig is (massa) bestaat lokale tijd, ik zie tijd als verdichte energie, tevens krimpen materialen onder hogere verdichte energie, ik zie de invloed van zwaartekracht als tijdelijke verleende energie!

2.8  Zwaartekrachtgolven


Volgens Einstein verandert de extra natuurlijke tegenwerking / afremming rond zware massa's in de ruimte, als zware massa's rond elkaar heen draaien, zouden er volgens de Algemene Relativiteitstheorie zgn. zwaartekrachtgolven moeten ontstaan. Deze zwaartekrachtgolven veroorzaken tijdens het voorbij komen schommelingen in de extra natuurlijke tegenwerking / afremming. Dit tracht men thans aan te tonen met detectors met laserlicht, het laserlicht zou dan sneller/langzamer gedetecteerd worden door de waarnemer (want de extra natuurlijke tegenwerking / afremming is dan niet meer gelijkmatig verdeeld, ook een klok zal dan langzamer/sneller lopen). Persoonlijke gedachte: de extra natuurlijke tegenwerking / afremming rondom de Aarde is minder doordat de Aarde door de Higgs velden draait (veld wordt vervormd), daardoor zullen zwaartekrachtgolven worden afgeweerd denk ik, ze zullen eerder buiten de Aarde gemeten kunnen worden (maar misschien ook niet). Als de tijd langzamer of sneller gaat in een locatie legt licht minder of meer km's af, de snelheid van licht zal altijd gelijk zijn (dit heeft dus niets met het Doppler Effect te maken, dat treedt pas op als men ontstaan licht in een tijd observeert in een andere tijd, het wordt dan zelfs smaller geobserveerd). Er zijn nu volgens mij een aantal mogelijkheden: - het licht zal een gekromde baan afleggen (zal te detecteren zijn) – als de tijd langzamer gaat wordt de lengte van de baan minder (zal te detecteren zijn met laserpulsen, dus niet met 1 volle straal laserlicht) – als de tijd sneller gaat wordt de lengte van de baan langer (zal te detecteren zijn met laserpulsen, dus niet met 1 volle straal laserlicht). Maar de meetapparatuur moet wel in onze tijd werken, dus ver buiten die lokatie waar de gravitatiegolven langskomen, anders meet je geen effect (denk ik, de meetapparatuur is de waarnemer). Maar omdat de buizen met laserlicht loodrecht op elkaar gepositioneerd zijn, is men voorbereid op diverse mogelijkheden.

(07/03/16) Hierboven zijn oudere gedachten beschreven. Zwaartekrachtgolven zijn recent ontdekt (14/09/15) m.b.v. de laserstralen in de twee loodrecht op elkaar liggende buizen. Men redeneert dat de ene buis even langer is geworden en de andere even korter (alles is mogelijk). Dus de laserstralen ontmoeten elkaar niet meer in gelijke fase op het snijpunt. Dat iets groter of kleiner kan worden door zwaartekrachtgolven is mij onbekend en zal dit nog in mijn studie tegen moeten komen. Ik begrijp nu (later) dat men denkt dat zwaartekrachtgolven de ruimte (binnen die golven) even doen verkleinen en weer vergroten en dat met lichtsnelheid, dus ook objecten in die ruimte worden even iets kleiner en weer groter. Daar er natuurlijke tegenwerking / afremming bestaat in de ruimte t.g.v. tijd moet wel betekenen dat de ruimte niet leeg is, dus ruimte zou best samengedrukt kunnen worden of worden uitgerekt. Toch kan dit ook op een andere manier verklaard worden volgens mijn eigen gedachten (het kunnen bijv. ook Higgs velden zijn in die ruimte die samengedrukt of uitgerekt worden).

Zwaartekrachtgolven zijn tot nu toe de enige mogelijkheid misschien om een lokale tijd te veranderen bij "stilstand" (dus zonder bewegingseffecten). Omdat de gemiddelde lokale tijd in beide buizen hetzelfde veranderd is maar niet gelijktijdig, en ook de gemiddelde lokale tijd hetzelfde veranderd is voor een "stilstaande" waarnemer (is meetapparatuur) maar ook niet gelijktijdig, ontmoeten de laserstralen elkaar ook niet meer in gelijke fase op het snijpunt! Op locatie is de lichtsnelheid steeds gelijk bij een veranderde lokale tijd en volgens die tijd. Dat objecten groter of kleiner worden (dit geldt ook voor licht t.g.v. frequentie veranderingen) kunnen weer visuele effecten zijn t.g.v. lokale tijdsverandering, denk bijv. aan lengtecontractie bij beweging, het is maar een visueel effect voor de waarnemer maar in feite verandert er geen lengte!

Indien het een gevolg is dat objecten (de buizen dus, ieder 4 km lang) iets veranderen in grootte (onmeetbaar klein), dan zal dit ook zo bewezen moeten worden, mechanisch dus, laserstralen zeggen dan niets in dit experiment om lokale tijdsveranderingen uit te sluiten! Maar ja, dan nog kan het enkel een visueel effect zijn door lokale tijdsveranderingen (het zijn maar eigen gedachten)! In deel (1) ga ik hier weer dieper op in met nieuwere gedachten!

3.0  Mijn eigen gedachte over ons heelal (waarom de snelheid van het licht altijd constant is, een gekromde baan volgt t.g.v. de "zwaartekracht" ofwel Higgs velden, waarom deeltjes op 2 plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn, mogelijk directe communicatie met iedereen en alles in het heelal etc., het bestaan van een onzichtbaar heelal met tijd 0 ofwel tijdloos naast het zichtbare maar Einstein blijft gelden, fotonen die de tijd 0 ofwel tijdloosheid doorgeven + samenvattend in een totaalbeeld)


Rood lampje


Hier gaan mijn gedachten over een onzichtbare ruimte naast een zichtbare, in deel (1) wordt het duidelijk dat ik met de onzichtbare ruimte eigenlijk de vierde dimensie bedoel!


Algemeen: de formule van Lorentz zegt niet meer dan dat de tijd langzamer gaat wanneer je met een constante snelheid afreist van een lokatie met een lokale tijd, het zegt niets over hoe die lokale tijd tot stand is gekomen!

Algemeen: je hoeft niet alles exact tot in de details te begrijpen met dit soort onderwerpen, globaal is ook goed genoeg totdat het iemand ooit voor 100% duidelijk maakt (maar Einstein leeft niet meer) maar dat is een kwestie van tijd! Als je als wetenschapper bijv. nergens in gelooft enkel dan dat de natuur zelf heeft besloten alles te creëren (alsof de natuur een zelfstandige entiteit is), kan ik niet begrijpen dat dit soort onderwerpen bevredigend kunnen zijn, voor mij persoonlijk zouden ze dan ijskoud zijn!

Lees 2.7 Eenvoudige uitleg over zwaartekracht (maar is geen kracht), voor de gekromde baan van licht!

Ik ben dit onderwerp voor mijzelf ooit begonnen uit interesse om te weten te komen wat tijd is en of er iets geheimzinnigs aan de hand is met tijd, waarschijnlijk door de vele science fictions. Natuurlijk is alles een geheim, maar tijd is in mijn ogen gezien niets bijzonders en goed te begrijpen. Relativiteit begrijp ik nu ook, maar ik zie dit meer vanuit het beginpunt waar ons heelal is ontstaan en dan ook begrijpelijk. Ik ga nog verder met lezen over mogelijke parallelle werelden en ben benieuwd of ik daar iets bijzonders voor mijzelf aantref of dat dit ook meer science fiction is omdat men bijv. de uitkomsten van bepaalde formules nog niet goed weet te interpreteren (het blijft spannend).

Ik wil toch dit onderwerp van tijd voor mijzelf beëindigen eenvoudigweg omdat je gewoon moet afwachten of natuurkundigen die hun hele leven aan dit onderwerp wijden ooit met iets nieuws voor de dag komen, persoonlijk moet het geen obsessie worden want dan zou je eerst natuurkunde moeten gaan studeren en dat gaat mij persoonlijk weer te ver, ik hoef niet alles te weten en kost trouwens veel tijd ook. Persoonlijk draait het mij ook teveel om techniek en wetenschap in deze huidige wereld, alsof dat nog de enige doelstellingen zijn in ons korte leven (ik vind het belangrijker om in een mooie wereld te leven met minder eigenbelang, waren we daar ook maar zo fanatiek mee bezig)!

Toch heb ik met eigen fantasie een beeld van alles, al blijft het een fantasie want ik heb hierover te weinig gelezen, maar het kan ideeën geven. Maar ik vind deze fantasie nog niet zo gek. Ik zie het als volgt.

Ik zie de oerknal gebeuren in een punt uit de vierdimensionale ruimte. Dit heeft een kracht gegeven waarbij ruimte is ontstaan, en deze ruimte zich uitrekt met een constante snelheid. Mogelijk worden aan de rand steeds nieuwe Higgs velden gevormd of zijn Higgs velden in de vierde dimensie aanwezig en vullen zo altijd die ruimte op. Door diverse natuurkundige processen ontstaan in die ruimte op locaties vervormingen van de Higgs velden (die meer of minder natuurlijke tegenwerking / afremming geven). Op het moment dat de ruimte zich uitrekte met een constante snelheid, plant het licht zich voort met een snelheid c als men het met onze klok zou meten. Op Aarde hebben we ooit een eenheid van tijd gelanceerd en volgens die eenheid is de lichtsnelheid c, het zou met een andere gekozen eenheid ook 2c of zelfs 10c kunnen zijn. Maar de relativiteitstheorie leert ons dat met een gekozen eenheid de verhouding "afgelegde afstand licht" gedeeld door de "(langzamere/snellere) tijd" steeds constant is, voor ons dus c. Alles wat beweegt rekt de ruimte vanaf de startende locatie en de maximale rekking van die ruimte is altijd de verhouding "afgelegde afstand licht" gedeeld door de "tijd", in ons geval dus 300.000km/seconde. Die rekking wordt weer bepaald vanuit de vierde dimensie, dus van buiten ons heelal . Aan de rand van ons heelal zal die verhouding ook weer c zijn, de klok kan daarbij eventueel snel lopen. Al die rekkingen van ruimte overlappen elkaar. Vanuit de vierde dimensie kan er zelfs ruimte bijkomen (een mini oerknal etc.). Er is een beperking, ruimte kan zich enkel rekken daar waar Higgs velden aanwezig zijn (met verschillende dichtheden eventueel). Dus zowel materie als licht volgen daarom altijd de Higgs velden. Materie ondervind natuurlijke tegenwerking / afremming van de Higgs velden middels de Higgs deeltjes, licht heeft geen natuurlijke tegenwerking / afremming maar kan niet sneller gaan dan de lokale maximale uitrekking van de ruimte en is altijd c. Materie volgt de weg van de minste natuurlijke tegenwerking / afremming in de Higgs velden, licht ook, zie 2.7 (wordt afgebogen in gekromde ruimte). Materie ondervindt als 1 geheel natuurlijke tegenwerking / afremming van de Higgs velden waardoor dit op moleculair niveau niet geheel hetzelfde hoeft te zijn en zodoende verschillen geeft met de quantummechanica. D.m.v. het rekken van ruimte voor alles wat beweegt, kun je de lichtsnelheid verklaren, het kan altijd iets anders zijn wat erop lijkt. Uiteindelijk kom je toch weer op een punt uit, hoe kan dit weer .. en dat zal altijd onze grens zijn ..

Maar misschien bestaat een vierde dimensie enkel in onze fantasie, en bestaat dit enkel in de wiskunde. Misschien is er maar 1 ruimte, en wordt in een zwart gat een nieuwe Big Bang voorbereid over een zeer lange tijd (en niet allemaal even krachtig), stel voor dat het tegenwerkende veld ineens opgeheven wordt door iets (misschien als onze Aarde als een mislukt project wordt gezien ?).. en de klok staat waarschijnlijk stil in een zwart gat (tijd weer 0), niets beweegt meer .. dus weer een apart geval, buiten het zwarte gat (als 1 geheel gezien) tikt de klok en binnen niet meer .. ik kan me dat wel voorstellen, een zwart gat zal ook wel in beweging zijn en die beweging meet je met een klok, maar binnenin is het Higgs veld zodanig dat het van alle kanten geen beweging meer mogelijk maakt dus de klok stil staat terwijl het geheel toch beweegt, dus ondanks aanwezige bewegingsenergie in het geheel staat de klok binnenin toch stil, pas als alles uit elkaar spat (de relativiteit wordt weer gestart) krijgt het weer naar verhouding die bewegingsenergie mee .. dus een stilstaande klok zegt niets over aanwezige (bewegings)energie, net dus als bij licht .. de wereld vanuit licht bezien (is waarnemer) is leeg en de tijd is altijd 0 ofwel tijdloos .. absoluut niets bijzonders .. de volgorde van gebeurtenissen is niet belangrijk meer als de tijd stil staat want dan zijn er geen gebeurtenissen meer, alles staat stil, een klok is geen klok meer .. tijd is gewoon wat een ordinaire door ons zelf gemaakte klok aanwijst vanwege de Higgs velden .. waarom natuurkundigen hierbij en andere onderwerpen toch steeds andere onzichtbare nooit te bewijzen werelden in betrekken is mij een raadsel (hoe zou Einstein hierover gedacht hebben)? .. na mijn bescheiden mening denk ik dat vele (of enkel sommige) natuurkundigen tijd als iets magisch zien .. voor mij is tijd net zoals een thermometer .. het absolute nulpunt is te vergelijken met de tijd 0 ofwel tijdloos in een zwart gat (of enkel in 1 punt volgens Mr. Stephen Hawking) terwijl even verderop de tijd boven 0 is .. absoluut niet magisch (er bestaat geen universele tijd, maar overal gaat wel "tijd" voorbij, snel of langzaam, al is die niet meetbaar in het punt met tijd 0 ofwel tijdloos) .. komt er een magische tijd uit een formule dan is die formule gewoon fout (denk ik) ..

Maar het beschrijven van de macro wereld zoals Einstein heeft gedaan lijkt mij gemakkelijker dan het beschrijven van de micro wereld van deeltjes (quantummechanica) met al zijn formules. Daar is nog steeds geen link tussen deze 2 werelden met formules. Mogelijk is die link er enkel voor bepaalde eigenschappen?

In de quantummechanica heeft men ontdekt dat deeltjes soms op meerdere plaatsen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Ook heeft men ontdekt dat deeltjes met elkaar verstrengeld kunnen zijn. Ik laat nu achterwege hoe die verstrengeld worden (eigenlijk op een eenvoudige manier maar moeten wel eerst dicht bij elkaar zijn geweest, of ontdekking in NL via licht met elkaar verbonden op grotere afstanden, zie hier een uitstekende animatie, kopieer link : "http://www.nu.nl/wetenschap/3405546/teleportatie-van-elektronen-stap-dichterbij.html", of deze kopieer link : "http://media.zie.nl/e/?v=m1nzdrgfg36u&sanoma_poster_url=http%3A%2F%2Fmedia.zie.nl%2Fm%2Fm1nzdrgfg36u_m.jpg", voor lichtdeeltjes zelf, fotonen, is de lokale tijd eigenlijk al 0, het lijkt dus of de fotonen beide deeltjes met elkaar verstrengeld via de onzichtbare ruimte, zie later, mogelijk is 1 foton al voldoende tussen 2 deeltjes) maar het resultaat is dat die 2 deeltjes met elkaar in contact staan onafhankelijk van de afstand. Veranderingen bij het ene deeltje worden onmiddellijk (tijd 0 ofwel tijdloos) aan het andere deeltje doorgegeven en overgenomen (bijv. 1 deeltje op Aarde en de andere op Mars). In 6.0 probeer ik meer informatie te verstrekken / verzamelen over het experiment behorende bij deze animatie met wat eigen gedachten, de animatie hoeft het experiment niet helemaal goed weer te geven (in feite hoeft er maar 1 reflecterende lichtgolf te zijn, maar je mag niet weten van welk elektron, dat zijn wetten in de quantummechanica, als je het werkelijk met je eigen ogen kon volgen dan zou de verstrengeling mislukken)!

Stel voor dat er een signaal bestaat die zonder natuurlijke tegenwerking / afremming met die deeltjes communiceert (dus onmiddellijk met tijd 0 ofwel tijdloos). Een snelheid kan beperkt blijven tot de lichtsnelheid, maar mogelijk bestaat er ook zoiets als een oneindig grote snelheid wat eigenlijk ook geen snelheid meer mag worden genoemd (een andere definitie) .. best wel voorstelbaar .. een communicatie mogelijkheid naar andere Aarde's als men gebruik weet te maken van dat signaal (men moet dan wel minstens op hetzelfde level ontwikkeld zijn, wil men kunnen communiceren)?

Nu heeft een deeltje de deeltjes eigenschappen zodra men er iets mee doet zoals meten etc. Maar buiten dat representeert een deeltje zich ook als een golfbeweging. Beiden hebben een natuurlijke tegenwerking / afremming zoals in dit artikel beschreven. Maar het zou mogelijk kunnen zijn dat in bepaalde omstandigheden een deeltje zich ook presenteert als een tweede golfbeweging zonder natuurlijke tegenwerking / afremming (het signaal zelf zojuist genoemd). Daardoor kan men een deeltje op meerdere plaatsen tegelijkertijd zien. Mogelijk zijn 2 verstrengelde deeltjes wel hetzelfde deeltje dat men op 2 plaatsen tegelijkertijd ziet. Indien het 2 verschillende deeltjes zijn, zijn ze mogelijk tijdens de verstrengeling via de tweede golfbeweging (zonder natuurlijke tegenwerking / afremming) met elkaar verbonden in beide richtingen. Ik kan dit natuurlijk niet precies omschrijven, maar het kan een idee geven, dit kan de ontbrekende link zijn (mogelijk is dit al eerder overwogen).

Nu is een levend wezen uniek te identificeren door o.a. DNA. I.v.m. de verstrengeling van deeltjes zou je denken dat zelfs ieder deeltje uniek identificeerbaar is, maar dat hoeft mogelijk niet zo te zijn. Eigenlijk is het al zeer bewonderenswaardig wat de wetenschap al heeft kunnen ontdekken!

Het Higgs deeltje wordt "het God's deeltje" genoemd, als deze onmiddellijke communicatie mogelijk zou zijn, zou je dit terecht "het communicatiekanaal van God" kunnen noemen!

Sommigen (of velen?) geloven dat ons bewustzijn buiten onze hersenen liggen, met het bestaan van zo'n signalen eventueel, kan ons bewustzijn wel miljarden lichtjaren ver weg liggen ..

Ik heb geen religieuze achtergrond maar ben een humanist, maar .. met een natuurkundige kennis van de echte werkelijkheid (die ik niet weet) zou je elk wonder kunnen verklaren, iets is een wonder als je niet begrijpt welke natuurkunde daar achter schuilt. Of er ooit echt wonderen hebben plaatsgevonden weet ik niet, maar het zou wel kunnen. Dit is ook weer gewoon logisch redeneren met wat fantasie. Alles in de natuur is een manipulatie met deeltjes! Een deeltje bevat het geheim van het leven!

Voorbeeld:

Geen natuurlijke tegenwerking / afremming

Uitleg voorbeeld:

1) signaal: een normale sinus golf met natuurlijke tegenwerking / afremming
2) "het signaal" zonder natuurlijke tegenwerking / afremming (tijd 0 sec. of (zie later) .0000 .. aantal x miljard nullen ..001 sec.)
3) aankomst signaal met natuurlijke tegenwerking / afremming
Bij 2 en 3 zijn omzetters gebruikt natuurlijk!

Dit zijn allemaal maar gedachten .. zo'n signaal zal moeilijk te detecteren zijn maar uiteindelijk wel experimenteel te vangen en hoe mee om te gaan .. de verstrengeling van deeltjes is een begin ..

Volgens mij bestaat er een zichtbare ruimte waarin alles dus natuurlijke tegenwerking / afremming ondervind en alle bekende natuurkundige wetten gelden, en een onzichtbare (gemengd met de zichtbare ruimte) waarin geen natuurlijke tegenwerking / afremming bestaat (wordt enkel op deeltjes niveau gebruikt) .. In deze onzichtbare ruimte vind je "de signalen", deeltjes zijn enkel zichtbaar in de zichtbare ruimte. Einstein's relativiteitstheorie is geheel gebaseerd op de formule van onze Lorentz (NL) die weer gebaseerd is op de lichtsnelheid als de maximale mogelijke snelheid. Deze lichtsnelheid is zichtbaar in de zichtbare ruimte en is beperkt door de structuur ervan (thans is dat nog niet duidelijk). Met "de signalen" in de onzichtbare ruimte wordt geen enkele natuurkundige wet overtreden in de zichtbare ruimte. Deze "signalen" gaan dwars door de zichtbare ruimte heen. Deze onzichtbare ruimte met tijd 0 ofwel tijdloos kan niet op zichzelf bestaan, enkel verweven met de zichtbare ruimte. Deeltjes gebruiken dus niet altijd de onzichtbare ruimte als "signaal" zijnde, bijv. in CERN laat men deeltjes roteren in de zichtbare ruimte, als men iets specifieks met deeltjes doet blijven ze in de zichtbare ruimte. Dit gedrag is bekend in de quantummechanica. Je kunt de afstand en tijd in de zichtbare ruimte ook niet gebruiken in formules als deeltjes de onzichtbare ruimte hebben gebruikt (gedeeltelijk), dat geeft onjuistheden.

In welke situaties is er een tijd 0 ofwel tijdloos (volgens mij)? In de zichtbare ruimte benaderen we met materie onder zeer hoge snelheden (maar steeds onder de lichtsnelheid) bijna de tijd 0 ofwel tijdloos, de klok gaat moeizaam vooruit door natuurlijke tegenwerking / afremming. Een foton (deeltje) in een lichtgolf met lichtsnelheid ervaart wel de tijd 0 ofwel tijdloos (er kan ook geen klok bestaan), alle fotonen in een lichtgolf staan stil t.o.v. elkaar, materie zal waarschijnlijk wel niet zichtbaar meer zijn, licht zal waarschijnlijk worden gebruikt door de materie. Mogelijk zijn alle fotonen in een lichtgolf al min of meer verstrengeld. In de onzichtbare ruimte bestaan er ook geen afstanden (indien de tijd exact 0 is, maar zie ook later), er valt niets te overbruggen, omdat er geen natuurlijke tegenwerking / afremming bestaat (er kan ook geen klok bestaan) is de tijd 0 ofwel tijdloos. In de zichtbare ruimte is de tijd 0 ofwel tijdloos in een zwart gat of precies in 1 punt (Mr. Stephen Hawking) door natuurlijke tegenwerking / afremming van alle kanten (ook daar kan geen klok bestaan). Dus alle situaties met tijd 0 ofwel tijdloos zijn niet hetzelfde. Maar ik denk dat alle lokaties met tijd 0 ofwel tijdloos wel via de onzichtbare ruimte bereikbaar zijn, zo lijkt een zwart gat beinvloedbaar.

Dus het lijkt erop dat fotonen die zelf een lokale tijd 0 ofwel tijdloos hebben die tijd 0 ofwel tijdloosheid kunnen doorgeven als een verbinding met tijd 0 ofwel tijdloos tijdens een botsing en zo 2 deeltjes kunnen verstrengelen in de zichtbare ruimte (op het punt van de botsing heb je een lokale tijd in de zichtbare ruimte die niet verandert, dat kan met een foton enkel 0 zijn in de onzichtbare ruimte, daarna trekt het foton een spoor van tijd 0 ofwel tijdloos vanaf dat punt, als beide sporen van beide deeltjes verbonden worden, zijn ze verstrengeld). Beide deeltjes net zoals het foton bewegen zich nog steeds in de zichtbare ruimte maar kunnen via de onzichtbare ruimte contact hebben met elkaar via de "signalen". Daarnaast kunnen deeltjes zich via de "signalen" ook verplaatsen via de onzichtbare ruimte en zo op meerdere plaatsen tegelijkertijd aanwezig zijn in de zichtbare ruimte. Maar het zou ook kunnen dat dit deeltjes zijn die een verbinding hebben met de onzichtbare ruimte en dan pas gebruik kunnen maken van die "signalen", dat is nu nog niet precies te omschrijven. Mogelijk kan een deeltje zich altijd verplaatsen via de onzichtbare ruimte, maar via verstrengeling contact hebben via de onzichtbare ruimte terwijl het in de zichtbare ruimte is. Dit contact kan mogelijk verbroken worden wanneer een deeltje zich heeft verplaatst via de onzichtbare ruimte. Een foton heeft de lokale tijd 0 ofwel tijdloos, maar dat betekent niet dat die foton zich steeds verplaatst door de onzichtbare ruimte (daar is de lichtsnelheid oneindig groot ofwel 0), misschien wel nooit maar andere deeltjes wel in situaties (is allemaal onderzoek). Waarschijnlijk kunnen vele deeltjes tegelijkertijd met elkaar verstrengeld worden.

En mogelijk blijven deeltjes zo lang verstrengeld totdat door een storing met licht de verbinding weer verbroken wordt. Mogelijk zijn er heel veel deeltjes in de natuur verstrengeld bij tijden.

Verstrengeld Nieuwe gedachte: mogelijk zijn lichtdeeltjes, fotonen genoemd, vanwege hun locale tijd 0 ofwel tijdloos, altijd als "signaal" aanwezig in de onzichtbare ruimte (zie B) en tegelijkertijd zichtbaar in de zichtbare ruimte (zie A), beiden zijn altijd verstrengeld met elkaar. Dit "signaal" in de onzichtbare ruimte (losgekoppeld) verstrengeld twee andere soort deeltjes (verbinding sneller dan licht ofwel onmiddellijk)! Maar zie ook 5.0, andere soort deeltjes hebben misschien ook deze mogelijkheid, mogelijk gaat het met licht eenvoudiger vanwege zijn lokale tijd 0 ofwel tijdloos! Maar omdat ik niet veel van de quantummechanica weet (maar ga dat wel lezen), zou ik me kunnen voorstellen dat enkel de spin (zie het deeltje als een tol) van deeltjes verstrengeld zijn. Het kan ook mogelijk op de volgende manier gaan: tijdens de verstrengeling wordt het "signaal" van licht vervangen door de verstrengelde "signalen" van beide deeltjes in de onzichtbare ruimte, mogelijk worden de verstrengelde "signalen" pas geactiveerd nadat de tijd 0 ofwel tijdloos verbinding compleet is, dat de spin van beide deeltjes omgekeerd zijn is dan ook logisch, nl. de bewegingen worden gespiegeld overgebracht, mogelijk hoe meer licht is gebruikt voor de verstrengeling hoe sterker de verbinding. Wetenschappers geven ook niet alles prijs van ons belastinggeld (maar die hadden mijn idee niet denk ik), het moet eerst zeker zijn of er zelf geen superwapen kan worden ontwikkeld, mogelijk wordt de onzichtbare tijd 0 ofwel tijdloos verbinding (zie animatie) pas compleet als het zichtbare licht gedoofd is (twee lichtgolven heffen elkaar op). Ik moet ook steeds denken over het feit, is zo'n tijd 0 ofwel tijdloos "signaal" een soort signaal of een soort wormhole uit science fictions die door de zichtbare ruimte loopt. Ik denk als je een deeltje (geen foton) plaatst in een soort wormhole zonder natuurlijke tegenwerking / afremming, dat er helemaal niets gebeurd. Als er geen natuurlijke tegenwerking / afremming bestaat kan een deeltje op iedere plaats in zo'n wormhole in de zichtbare ruimte zijn. Er moet wel een bestemming zijn wil een deeltje zich met tijd 0 ofwel tijdloos verplaatsen in de zichtbare ruimte door zo'n soort wormhole. Daarom ben ik er bijna van overtuigd dat zo'n "signaal" een soort signaal moet zijn zonder natuurlijke tegenwerking / afremming en met een bestemming m.a.w. een soort wormhole zonder natuurlijke tegenwerking / afremming bestaat niet. Een wormhole met weinig natuurlijke tegenwerking / afremming kan bestaan, dat is gewoon natuurkunde van de zichtbare ruimte. Helaas werken al onze instrumenten in de zichtbare ruimte, je kunt wel zien wat er gebeurt en verklaren zoals ik het zie maar verder kom je voorlopig niet, dus voorlopig nog ruimte genoeg op onze planeet voor de negatieve/arrogante mensen en de wapenindustrie. Het blijft weer een kwestie van geloven of niet, ik hoop dat de intelligentie op een dag gaat zegevieren en de volgende Big Bang uitblijft! De natuur is ontworpen met hoog intellect, het is gewoon wachten op de volgende Einstein die het "signaal" doorziet. Zelf denk ik dat de Big Bang in een zwart gat is ontstaan, mogelijk rouleert het leven op deze manier bijv. als de zon op is, maar met deze "signalen" kan een Big Bang ook gewoon in 1 punt zijn ontstaan gestuurd vanuit de onzichtbare ruimte!

Maar die onzichtbare ruimte kun je ook zien als een ruimte waar heel heel weinig natuurlijke tegenwerking / afremming is en zo'n "signaal" vergeleken met de zichtbare ruimte zich ongelofelijk snel verplaatst (tijd .0000 .. aantal x miljard nullen ..001 sec.). Einstein's relativiteitstheorie / Lorentz blijft gewoon gelden voor de zichtbare ruimte! De scheiding tussen die twee ruimten kan gewoon afhangen van 1 "signaal" die we nog niet kennen en (vrijwel) geen last heeft van natuurlijke tegenwerking / afremming! Ons soort klokken werken niet in de onzichtbare ruimte, onze klokken werken in de zichtbare ruimte.

Echter als je dat "signaal" een oneindig grote snelheid geeft, dus niet exact 0, vervalt mogelijk de eigenschap dat deeltjes op meerdere plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn. Dit is volgens mij enkel mogelijk omdat de reistijd 0 sec. is, tenzij dit gezichtsbedrog is en door de oneindig grote snelheid van dat "signaal" nog steeds mogelijk is. Einstein is nog steeds niet in gevaar! Ook reizen terug uit de toekomst is nog steeds niet mogelijk, het is maar de vraag of het menselijk lichaam de tijdverschillen aan zou kunnen. Indien ik God zou zijn, gebruikte ik dat "signaal" om het hele heelal te beheren.

Ik weet dat dit "signaal" als onzin zal worden afgedaan, maar tegen iedere andere gedachtengang als de gangbare bestaat ook "tegenwerking" het heeft zijn tijd nodig .. ik hoop dat de juiste gekwalificeerde persoon dit idee verneemt en het uitwerkt ..

Als zo'n "signaal" mogelijk zou zijn, dan komen er ontelbare mogelijkheden bij hoe het leven hier op Aarde is ontstaan. In mij kwam bijv. de volgende fantasie naar boven alhoewel die niet over het absolute begin van alles gaat, is gewoon een verzinsel in mijn hersenen. Stel dat er een beschaving bestaat heel ver weg van hier en niet te ontdekken door ons in de zichtbare ruimte en veel meer kennis hebben dan wij. De oerknal is op een natuurlijke wijze ontstaan in een zwart gat of zij hebben de oerknal laten ontstaan in een zwart gat. Daarna hebben zij leven op Aarde laten ontstaan. Zij hebben dit alles gedaan als een experiment. Vergeleken bij het beginpunt met tijd 0 ofwel tijdloos heeft hun "Aarde" een snelheid door de ruimte net onder de lichtsnelheid (maar hebben een ander pad van beweging afgelegd). Dus hun tijd gaat enorm trager dan onze tijd zoals ik denk (zie beschrijving in dit artikel). Zij zien onze ontwikkeling van miljoenen jaren via de "signalen" in 1 leven maar dan wel in slow motion afgespeeld.

Dit laatste fantasie voorbeeld geeft al meteen een probleem bloot. Als de tijdverschillen (natuurlijke tegenwerking / afremming dus) groot zijn, dan is via het "signaal" wel onmiddellijke communicatie in 1 richting mogelijk maar het antwoord kan jaren later aankomen, in ieder geval moet men snel antwoorden. Dus onmiddellijke communicatie tussen 2 werelden is enkel praktisch mogelijk als de tijdverschillen (natuurlijke tegenwerking / afremming) in de zichtbare ruimte niet te groot zijn.

Het idee van de verstrengeling van deeltjes kwam als een soort spottende paradox van Einstein zelf die niets had met de quantummechanica (Einstein was dus menselijk en had zoals iedereen ook zijn beperkingen). Later werd dit echter daardoor in het echt aangetoond. Dus dat wil zeggen dat de redeneringen in de quantummechanica redelijk goed zijn. Er moet dus ergens een deel zijn in de theorie waarin de mogelijkheid van "totaal geen natuurlijke tegenwerking / afremming" is binnengeslopen.

Zekerheidshalve wil ik benadrukken dat ik geen religieuze achtergrond heb, wel vind ik het logisch dat iets niet altijd kan hebben bestaan zonder reden, dan zou niets logischer zijn! Stel voor dat er een God bestaat, mogelijk stelt God zelf dezelfde vragen als wij, hij zal ongetwijfeld wel meer antwoorden weten! Je kunt best wel in iets geloven qua logica, maar het is niet nodig om dat iets te aanbidden.

Eigenlijk had ik in het verleden ook het idee dat zo'n "signaal" niet mogelijk kon zijn, thans heb ik daar minder twijfel over kijkende naar de eigenaardigheden in de quantummechanica, want we weten over het geheel eigenlijk niet veel, dus alles is mogelijk. Is het prettig om alles te weten? Raar maar waar, voor mij persoonlijk hoeft het niet, ik vind het belangrijker om iets prettigs van deze wereld te maken voor mens en dier (bijv. geen levende kreeften in de kokende olie te gooien anno 2015, wist u dat Einstein vegetariër was), daar wordt te weinig aandacht aan besteed door eigenbelang en een ander te willen overheersen met de eigen ideeën, sterke eigenschappen in de mens aanwezig van natura. (ik vraag mij toch dikwijls af waarom steeds meer mensen levende kreeften laten koken in restaurants tegenwoordig, is het grote onverschilligheid voor andere levende wezens dan de eigen ik, of denkt men ten onrechte dieren lijden niets, ik denk altijd dat het voorstellingsvermogen bij iedereen even ver ontwikkeld is, maar misschien is dit een misverstand en is dat de reden ..)

Uit het nieuws: Er is zelfs al een mogelijkheid in de nabije toekomst om licht om te kunnen zetten naar materie …

Samenvattend in een totaalbeeld (zoals ik het zie, waar of niet waar):

Totaalbeeld

Toelichting (lees voor volledig begrip heel 3.0 door):

Dit berust natuurlijk op de feiten uit de natuurkunde die waar moeten zijn. De eerste laag uit de ruimte bestaat uit de onzichtbare ruimte waarin geen natuurlijke tegenwerking / afremming bestaat (tijd 0 ofwel tijdloos). De tweede laag uit de ruimte bestaat uit de zichtbare ruimte waarin natuurlijke tegenwerking / afremming bestaat. De tweede laag is over de eerste laag geïntegreerd, de eerste laag kan enkel op zichzelf bestaan dankzij de tweede laag omdat deze de ruimte vult. In de tweede laag bevinden zich de Higgs velden waardoor alle materie natuurlijke tegenwerking / afremming ondervind alsmede de tijd (is een door ons zelf gekozen standaard beweging). Deeltjes van het licht, fotonen genoemd (zie C), hebben zowel in de eerste (als "signaal") als de tweede laag geen natuurlijke tegenwerking / afremming (lokale tijd 0 ofwel tijdloos), maar hebben in de tweede laag wel natuurlijke tegenwerking / afremming van de structuur van de ruimte, mogelijk een tweede functie van de Higgs velden. Door deze natuurlijke tegenwerking / afremming kan het licht nooit sneller dan de bekende lichtsnelheid c (dit zit in de zichtbare ruimte, de tweede laag dus, ingekapseld). In de eerste laag bevinden zich de "signalen" met tijd 0 ofwel tijdloos die alle locaties in de tweede laag kan bereiken (mogelijk met een connectie naar tijd 0 ofwel tijdloos bijv. een zwart gat). De scheiding tussen deze twee lagen kan gewoon afhangen van 1 "signaal" die we nog niet kennen en geen last heeft van natuurlijke tegenwerking / afremming! Verstrengelde deeltjes (zie A) in de tweede laag hebben een connectie met tijd 0 ofwel tijdloos gekregen via botsende fotonen waarbij een spoor van tijd 0 ofwel tijdloos is ontstaan. Lees boven in 3.0 wat er waarschijnlijk aan de hand is. Deeltjes kunnen zich verplaatsen als "signaal" met tijd 0 ofwel tijdloos door de eerste laag en kunnen daardoor op meerdere plaatsen tegelijkertijd zichtbaar zijn in de tweede laag (zie B). In feite bevat een deeltje het geheim van het leven, mogelijk geeft de natuur dit geheim nooit prijs onder de levenden! "Het is allemaal toeval na toeval zomaar gestart uit niets" is de meest simpele gedachte ooit door de mensheid geproduceerd en op helemaal niets gebaseerd. Ook de evolutie heeft hier niets mee te maken! De tunnel die we mogelijk allemaal zien als we dood gaan, kan mogelijk worden opgewekt in ons lichaam tijdens leven, logisch want alles is een natuurkundige functie in de natuur, maar waarom is deze functie aanwezig, je kunt alles afdoen als toeval maar het is wel zeer simpel geredeneerd en eigenlijk ook erg negatief! Het is net zoals met de welvaart die we sinds de laatste 50 jaar voor het eerst hebben gekregen in de geschiedenis, we zouden er gelukkiger en meer tevreden door moeten worden, helaas zijn de machtigen in de wereld hierdoor juist hebzuchtiger geworden waardoor dat geluk voor veel mensen weer in de kiem wordt gesmoord, wat is er toch mis met de mensheid?

4.0  Parallelle werelden en eigen mening


Dit is allemaal zo theoretisch dat ik het eerlijkheidshalve niet wil lezen. Laten we eerst maar eens harde feiten uitwerken dan al die speculaties etc.

Bij dit soort onderwerpen lijkt het wel of natuurkundigen het vaak ingewikkelder gaan zoeken dan het is in werkelijkheid. Tot nu toe is alles wat in de wetenschap is gevonden logisch verklaarbaar en zo zal het ook gaan met verdere ontdekkingen (intussen worden onze hersenen wel meer ontwikkeld). De Lorentz formule toont ook aan dat door ons zelf geintroduceerde begrip tijd langzamer gaat wanneer bewegingen binnenin een systeem (met hogere snelheid) langzamer gaan, tenminste als men zich kan bedwingen er geen magische uitleg aan te geven. Ook mijn eigen idee vind ik logisch, de "natuur / God / beheerder / het is allemaal toeval na toeval zomaar gestart uit niets (de meest simpele gedachte ooit door de mensheid geproduceerd en op helemaal niets gebaseerd)" heeft geen miljarden lichtjaren nodig om iets van beide zijden te beheren in het heelal.

Persoonlijk denk ik, dat met het denken in meerdere dimensies (> 3) oplossingen voor problemen uitgesteld worden want dat is nooit controleerbaar, volgens mij zijn alle oplossingen gewoon in onze ruimte te vinden, maar beide mogelijkheden blijven "vreemd" natuurlijk, je moet toch wat accepteren zolang ons brein het nog niet kan begrijpen ..
In deel (1) geloof ik uiteindelijk wel in een vierde dimensie ..

Maar als je gelooft in parallelle werelden dan geloof je eigenlijk nergens meer in, want het concept van die werelden is totaal doelloos (zou een willekeurig concept van de onafhankelijke entiteit natuur kunnen zijn, of je gelooft dat we een experiment van anderen zijn)!

5.0  Quantummechanica en eigen mening


Ooit heb ik in een studie geleerd hoe een transistor stroom werd beredeneerd m.b.v. de quantummechanica, ook halfgeleiders werden behandeld. Maar dit was vooral beredeneerd m.b.v. kansberekening dus vond ik dit nog niet speciaal genoeg om te denken, dit was zonder de quantummechanica niet mogelijk geweest.

Maar andere eigenschappen zoals deeltjes verstrengeling en non-lokaliteit die in de quantummechanica zijn beredeneerd zijn wel bijzonder en ergens heb ik het sterke gevoel dat dit allemaal verklaard kan worden met mijn idee (wat anderen ook al kunnen hebben) van een gemixte ruimte zonder natuurlijke tegenwerking / afremming, dus een gemixte ruimte waarin geen tijd bestaat. Dit ga ik lezen en is best wel spannend of ik mijn eigen gedachte hierin terug vind zodat deze eigenaardigheden in ieder geval voor mij niet zo eigenaardig meer zijn (natuurlijk wel "geen natuurlijke tegenwerking / afremming" en zijn effecten accepteren). Maar goed dat duurt wel weer een tijdje.

Ik had het dure boek "Introduction to Quantum Mechanics by Griffiths, David J." gekocht als aanrader door goede recensies, maar dit boek lijkt me meer een naslagwerk voor formules naast een studie, er wordt nagenoeg geen uitleg gegeven, dit is echt niet te lezen, het start al gelijk met een formule zonder nog maar enige inleiding te hebben gehad over de principes van de quantummechanica. Ik moet dus eerst een ander leesbaar boek aanschaffen, ik ga eerst maar eens "De ontrafeling van de kosmos" lezen van Brian Green, geen formules, gewoon alles met woorden uitgelegd, precies wat ik zoek (te veel details vind ik niet belangrijk, dat is voor echte natuurkundigen)! Maar intussen meer boeken gekocht (zie 7.0).

Het is nog allemaal nog veel theorie in de natuurkunde over dit soort onderwerpen, en er komen steeds nieuwere theorieën bij waarbij natuurkundigen vrij snel kunnen switchen m.a.w. het zijn inderdaad allemaal nog theorieën met veel indrukwekkende wiskunde maar als het niet klopt is het ook niet meer dan dat. Je slaat een verkeerde weg in, en uiteindelijk loopt de theorie op een dood spoor. Dus mogelijkheden volop voor nieuwe ideeën.

Nieuwe gedachte: Nog niets gelezen over de quantummechanica maar de hersenen werken typisch. Je bent met andere zaken bezig en intussen wordt er toch doorgedacht en komt er ineens een idee boven. Het denken in quanta (kleinste natuurlijke eenheden) is eigenlijk hetzelfde als denken in een zichtbare en onzichtbare ruimte, toeval dus. Een deeltje beweegt zich in de zichtbare ruimte niet als een vloeiende beweging in de quantummechanica, maar gaat van positie naar positie d.w.z. het bevindt zich in een positie en het volgende moment (hoe lang dat duurt hangt af van de natuurlijke tegenwerking / afremming, dus snelheid) bevindt het zich ineens in de volgende positie m.a.w. het was voor even of 0 seconden onzichtbaar (tijd 0 ofwel tijdloos). Dus in het algemeen kun je dan zeggen dat ieder bewegend deeltje is verstrengeld met een onzichtbaar deeltje (het "signaal") in de onzichtbare ruimte (tijd 0 ofwel tijdloos). De onzichtbare ruimte kent geen quanta. Zo kan ik begrijpen dat zo'n theorie uiteindelijk op verstrengelde deeltjes uitkomt en non-lokaliteit. Namelijk als het onzichtbare "signaal" wordt losgekoppeld krijg je een 0 verbinding als bijv. tussen twee verstrengelde deeltjes. Dit "signaal" hoeft niet enkel door licht worden verkregen (mogelijk gaat het met licht eenvoudiger vanwege zijn lokale tijd 0 ofwel tijdloos), dus een verstrengeling zal ook wel mogelijk zijn op andere manieren (die ik niet ken want die informatie is moeilijk te vinden van ons belastinggeld en zo werken we elkaar allemaal tegen, de natuurkunde is eigendom van de natuurkundigen zoals olie van de natuur eigendom is van oliekoningen, wij consumenten zijn enkel belangrijk wanneer uitvindingen gekocht moeten worden om m.b.v. ons belastinggeld een klein groepje ongelofelijk rijk te laten worden). Ik heb nu ook al zo'n vaag gevoel over hoe men op parallelle werelden komt al geloof ik daar persoonlijk absoluut niet in (lijkt mij een dwaalspoor). Maar goed ik moet alles nog gaan lezen (zie 6.0) maar ik heb het gevoel nu al goed te zitten! En indien niet, dan is het gewoon niet zo! Vandaag 30/04/15 had ik het volgende document gevonden "What quantum mechanics describes is discontinuous motion of particles", kopieer link : "http://philsci-archive.pitt.edu/447/1/qm.PDF".

6.0  Conclusie: Mijn eigen stellingen (relativiteitstheorie en quantummechanica)


Hypothese 1

Het postulaat van Einstein dat zegt dat de snelheid van licht altijd constant is in de ruimte (uitgangspunt voor Lorentz) moet volgens mij worden veranderd (dit klopt wel maar moet niet het uitgangspunt zijn voor de relativiteitstheorie denk ik). Ik denk dat de snelheid van het licht moet worden vervangen door de ingekapselde verhouding max. afstand / tijd c in de Higgs velden (en uitgangspunt voor Lorentz). Door deze verhouding is de snelheid van het licht c in de ruimte maar niet overal op Aarde in sommige materialen. Zie 3.0 voor een meer gedetailleerde uitleg of Tijds dilatatie, lengte contractie en Higgs (een idee, voor het verklaren van tijds dilatatie).

Dit kan mogelijk worden bewezen ver in de toekomst met onderzoek in de ruimte (donkere materie etc.).

Hypothese 2

Er bestaat een zichtbare ruimte waarin Einstein geldt en er bestaat een gemixte onzichtbare ruimte zonder tijd (tijd 0 ofwel tijdloos). Er bestaan "signalen" met tijd 0 ofwel tijdloos in deze onzichtbare ruimte die iedere locatie in de zichtbare ruimte kunnen bereiken. Deze "signalen" kunnen elementaire deeltjes zijn die zich verplaatsen maar enkel zichtbaar zijn in de zichtbare ruimte. Ieder zichtbaar elementair deeltje is verstrengeld met een "signaal" in de onzichtbare ruimte, wanneer dit "signaal" wordt ontkoppeld kan dit worden gebruikt voor verstrengeling van deeltjes. Dit ontkoppelen gaat bij lichtdeeltjes (fotonen) het gemakkelijkst omdat de lokale tijd van licht al 0 is (tijd 0 ofwel tijdloos). De snelheid van het licht wordt in de zichtbare ruimte beperkt door de structuur van die zichtbare ruimte. De Big Bang kan o.a. ontstaan zijn in een punt in de zichtbare ruimte via deze "signalen" (elementaire deeltjes) gestuurd vanuit de onzichtbare ruimte. Deze "signalen" komen mogelijk weer ergens vandaan waar ook weer tijd bestaat, maar we hebben natuurlijk totaal geen idee wat er allemaal bestaat buiten ons zicht!

Deze "signalen" met tijd 0 ofwel tijdloos zijn niet meetbaar voor ons, omdat onze instrumenten enkel in de zichtbare ruimte werken!

Wat bevatten deze "signalen"? Het meest waarschijnlijk info over de "vorm" en eigenschappen van elementaire deeltjes (maar ik denk dat enkel grotere structuren een vorm hebben en weerkaatst licht deze een beeld geeft; zie link genoemd in het begin van deze webpagina, experiment in 1998 van de Nederlandse natuurkundige Dirk Bouwmeester, hij en 50 anderen in de wereld zijn momenteel bezig of bepaalde theorie van de quantummechanica ook toepasbaar is op grote objecten, ben blij dat hij zich daarmee bezig houdt om zaken te kunnen uitsluiten, als er parallelle werelden zouden bestaan dan zijn we volgens mij een experiment van anderen, wij maken ook graag alles na en geeft ons het gevoel boven de natuur te staan, en verklaart waarom we zo primitief blijven, dus ik hoop vurig van niet heer Dirk Bouwmeester!, maar gelukkig hoeft het nog niet uitlegbaar te zijn als parallelle werelden, een groter object kan mogelijk wel in een superpositie (uitleg superpositie zie onder) worden gebracht (resultaten experiment afwachten), maar hoeft het dan niet altijd te zijn, mogelijk enkel gedurende een experiment door de mens en niet van nature!).

Hypothese 3

(21/12/15, hypothese ontstaan uit nieuwe gedachten zoals onderaan beschreven, misschien wordt er al zo gedacht maar ben niet ver genoeg met studeren om dat te kunnen controleren, het is dus maar een gedachte. Je leert met de quantummechanica dat je de verbanden tussen natuurkundige grootheden kunt vastleggen door meten is weten maar het niet hoeft te begrijpen, eenvoudigweg omdat we dat niet kunnen!)

Ook energie is niet echt iets tastbaars (hoeft dus niet echt te bestaan) maar is een abstract begrip, het wordt wiskundig uitgewisseld in de vorm van informatie ofwel het is een quantummechanische eigenschap. Een voorbeeld van energie zonder massa, is bijv. een lichtdeeltje (foton), de massa is 0 maar het heeft toch energie.

Massa is energie, en energie kan massa worden, het lijkt een vooruitgang maar verder kom je er ook niet mee (ok, een atoombom). Net zoals er geen universele tijd bestaat, zo hoeft er ook geen tastbare energie te bestaan maar is het een soort abstract begrip. Een elementair deeltje heeft energie, maar die energie zal nooit visueel gemaakt kunnen worden. Wanneer iets valt t.g.v. de "zwaartekracht" is er geen kracht in het spel, maar toch wordt er energie opgenomen. Of door een zwart gat ingezogen worden. Energie is een abstracte grootheid die wel verantwoordelijk is voor alle bewegingen wiskundig gezien. Bewegingsenergie = ½ . m . v², totale energie = m . c², maar zonder dit energie te noemen klopt dit ook. Je hebt dus massa of licht als verschijningsvorm in de zichtbare ruimte en dat is het. Via energie leggen we relaties vast en kunnen we bewegingen beredeneren, maar de energie zelf als een soort krachtbron hoeft niet te bestaan. Natuurkunde is op deze manier een vicieuze cirkel ofwel begrensd voor ons. Toeval? En hoe kun je dan bijv. een ontploffing verklaren? Dan wordt de niet echt bestaande energie wiskundig verdeeld over alle delen, t.g.v. die niet echt bestaande vermeerderde energie gaat zo'n deel met hogere snelheid in een richting bewegen. Zie ook 6.1 waarin het lijkt alsof de wereld geprogrammeerd is.

Hypothese 4

(27/12/15, je leert met de quantummechanica dat je de verbanden tussen natuurkundige grootheden kunt vastleggen door meten is weten maar het niet hoeft te begrijpen, eenvoudigweg omdat we dat niet kunnen!)

Zoals ik beschreven heb in deze website denk ik dat je tijd op kunt vatten als een vorm van natuurlijke tegenwerking / afremming. De Higgs deeltjes reageren op deze natuurlijke tegenwerking / afremming in de zgn. Higgs velden die nog ontdekt moeten worden. Maar je zou ook kunnen stellen dat er helemaal geen Higgs velden bestaan en dat er een quantummechanische eigenschap is voor het Higgs deeltje dat voor die natuurlijke tegenwerking / afremming zorgt in de ruimte en extra reageert op de "zwaartekracht". Dus vanuit elke punt met zijn lokale tijd (= waarnemer) reageert het op een snelheidsverandering (bewegingseffecten t.o.v. de bron hebben ook invloed voor de waarnemer). Zo zorgt een quantummechanische eigenschap voor een foton voor de constante snelheid van het licht. Dus vanuit elk punt met zijn lokale tijd (= waarnemer) blijft de snelheid gelijk (omdat de lokale klok bestaande uit materie ook Higgs deeltjes bevat + bewegingseffecten t.o.v. de lichtbron). Het zijn maar gedachten! En nu maar weten te vinden in de toekomst het complete model kloppend te maken. Weer een hypothese erbij, het gaat maar om het geven van ideeën.

Ik denk dat uiteindelijk de gehele natuurkunde volgens een quantummechanica zal worden beschreven als informatie, omdat de quantummechanica enkel verbanden vastlegt tussen diverse natuurkundige grootheden en geen verklaringen geeft. Verklaringen zoals wij die willen zien in de zichtbare ruimte zullen uiteindelijk worden opgegeven omdat onze hersenen daarop niet zijn ontworpen. Wij zullen uiteindelijk accepteren dat we de verbanden weten en die benutten zoals wij nu doen en tot inzicht komen dat niet alles toeval is en proberen het leven mooier te maken in de zichtbare ruimte (wat ook de bedoeling is) en daarvoor moet nog veel gebeuren in "onze manier van leven (bla-bla ..)"! Niet meer willen domineren, niet roekeloos leven, denk aan een volgende generatie, steeds proberen een balans te vinden etc. Omdat de snelheid van licht onder de relativiteitstheorie valt, maar de lichtdeeltjes onder de quantummechanica, zal uiteindelijk de relativiteitstheorie ook beschreven worden volgens een quantummechanica zoals alle natuurkunde!

Ik ga nu zelf boeken over de quantummechanica lezen (tussendoor wanneer ik tijd heb, een groot probleem helaas, gestart vanaf 08/06/15) om dit uit te pluizen, en zal steeds zaken vermelden hieronder (met "-") hoe de quantummechanica is opgebouwd en zaken (met "*") die mijn gedachten ondersteunen (indien mijn gedachten juist zijn natuurlijk, ook begonnen geleidelijk aan, 09/01/16, met het lezen over Einstein's Algemene Relativiteitstheory):
 • -er is een speciale wiskunde ontwikkeld voor de quantummechanica die te vergelijken is met vectoren (richting, lengte, hoeken etc. zoals we die kennen uit onze basis wiskunde als pijlen voor bijv. krachten) maar waarbij die vectoren een sub verzameling vormen van het geheel, waarin die vectoren kets en bras worden genoemd (Dirac notatie), uitgezonderd voor die sub verzameling vectoren hoeven gedefinieerde begrippen als bijv. lengte etc. voor kets en bras niet meer voorstelbaar te zijn d.m.v. bijv. plaatjes. Wil je dit goed kunnen volgen dan moet je ook je kennis ophalen over matrixen, determinanten en complexe getallen. De resultaten van differentiëren en integreren kun je gewoon als kennis accepteren (die zullen echt wel kloppen).
 • -de quantummechanica legt alle eigenaardigheden vast in formules, maar er worden geen verklaringen aan verbonden, dus ruimte genoeg voor eigen verklaringen. Niemand begrijpt de quantummechanica maar het zijn feiten. Het is een ontwerp die we niet meer begrijpen, en sommigen (velen?) noemen het daarom maar weer voorbarig toeval (?). Persoonlijk ben ik enkel geïnteresseerd in de tijd 0 ofwel tijdloos "signalen" (voor een eventueel VN project, stel dat er een God bestaat en deze verschijnt in Rome tussen de mensen en op tv, heel waarschijnlijk is dit na 1 week al weer vergeten en afgedaan als flauwekul, heel moeilijk iets te veranderen in de wereld met de eigenschappen die mensen hebben), thans is men flink bezig met de toepassingen van de feiten voor o.a. supercomputers, cryptologie (meer achterbaksheid) etc., ik ben er niet meer zo zeker van of dit alles vooruitgang is samen met de robottechnologie enkel al de laatste 15 jaar bekijkende .. er zijn nu eenmaal in alle delen van de wereld groepen mensen die vinden dat de wereld enkel van hen is, ze zijn machtsbelust en misbruiken iedereen en alles om hen heen zolang men ze nodig heeft .. en dit alles is maar een begin ..
 • -in de snaartheorie (is geen quantummechanica) zouden zaken in de quantummechanica beter uitlegbaar zijn (maar de snaartheorie is meer ontwikkeld juist om zaken verklaarbaar te maken en heeft minder wetenschappelijke grond, maar het is een methode)
 • -Einstein heeft de theorie bevestigd dat licht uit deeltjes (fotonen) bestaat die allen een bepaalde energie hebben die frequentie afhankelijk is maar niet afhankelijk is van de intensiteit (dan meer/minder fotonen)
 • -door de intensiteit van het licht flink te verlagen komen fotonen met bijv. een tussentijd van 1 milliseconde bij een detector aan, en kan een foton op die manier geïsoleerd worden
 • -licht kan worden gezien als een golf, maar ook als deeltjes achter elkaar, het hangt af van het soort experiment welk van toepassing is
 • -heel veel onderzoek is gedaan door andere natuurkundigen in het verleden, maar de gave van Einstein was het maken van conclusies, met de quantummechanica had hij meer moeite (maar toen was de verstrengeling nog niet in de praktijk bewezen, het idee kwam echter wel van hem)
 • -het verschil dat iets groot is (bijv. een bewegend vliegtuig) of iets klein is (bijv. een elektron) komt tot uiting bij metingen, als men een meting doet aan iets kleins dan verstoort men het evenwicht
 • -elk elementair deeltje (dus niet enkel een foton) kan zich in het algemeen als een deeltje presenteren maar ook als een golf
 • -dus ieder elementair deeltje (ook een foton dus, licht dus) is een mix van een golf in een veld (een golf is altijd een verstoring in een veld, zo heb je o.a. magnetische, electrische, electromagnetische, Higgs, quantum velden etc.) en een deeltje (is een hoopje energie). Voor een foton is dat veld een electomagnetisch veld, voor een bepaald soort deeltjes een onbekend quantum veld etc. Al die golven van fotonen bij elkaar samengevoegd geeft een golf van licht. Alsof de energie onder de golftop en golfdal uit het veld is gebruikt voor de energie van een deeltje, alsof golf en deeltje 1 entiteit zijn!
 • -in het algemeen hebben losse elementaire deeltjes (nog niet opgenomen in een structuur) vele eigenschappen tegelijkertijd (golf, deeltje, spin etc.), het is in een superpositie, maar komt een eigenschap pas gedwongen tot uiting wanneer een meting wordt uitgevoerd (anders is het bijv. noch een deeltje noch een golf noch de exacte lokatie is bekend etc.)
 • -er zijn situaties waarin men een bepaalde eigenschap onmiddellijk kan afdwingen, maar in het algemeen hebben al die eigenschappen een kans zich te uiten, dus wil men een bepaalde eigenschap afdwingen dan moet men een experiment vaak herhalen
 • -ook laat de natuur niet toe in bepaalde situaties d.m.v. detectiemiddelen te detecteren wanneer een bepaalde eigenschap zich uit, dit kan bijv. gewoon ernaar kijken zijn (dat schijnt de natuurlijke kansen te torpederen), dan lukt het helemaal niet om die eigenschap af te dwingen (dit zijn nu eenmaal wetten in de quantummechanica)
 • *de verstrengeling van deeltjes in eigenschappen heeft inderdaad geen tijdselement (zie link genoemd in het begin van deze webpagina)
 • *het kijken naar een experiment met deeltjes kan een ander resultaat geven (zie link genoemd in het begin van deze webpagina), dit heeft kan natuurlijk te maken hebben met licht (eigen gedachte) die verstoringen veroorzaakt waardoor andere kansen ontstaan
 • *een verklaring voor de verstrengeling van 2 fotons is gegeven door sommige natuurkundigen met gebruik van de lokale tijd 0 ofwel tijdloos (zie link genoemd in het begin van deze webpagina)
 • *de tijd buiten ons heelal moet 0 zijn (zie link genoemd in het begin van deze webpagina), volgens een experiment in 2013, de tijd 0 ofwel tijdloos "signalen" komen dichter in de buurt! In deel (1) denk ik al dat onze ruimte tijdloos (tijd 0) is, enkel materie kent tijd!
 • *Chinese wetenschappers hebben al in 2013 de tijd gemeten van info over een verstrengelde verbinding, en zeggen inderdaad dat het onmiddellijk kan zijn, tijd 0 ofwel tijdloos dus, leuk om je eigen gedachten bevestigd te zien! Hoe te meten, gewoon vergelijken met licht, welke van beiden komen het eerst aan!
 • -je zou kunnen denken dat er zgn. quantum velden bestaan waarbij zgn. veldlijnen (vergelijk met veldlijnen in een magnetisch veld) voor de verstrengeling van eigenschappen van deeltjes zorgen (en een zgn. veldlijn kan niet op zichzelf bestaan, bijv. bij magnetisme moet er altijd een noord- en zuidpool bestaan), maar dan heb je nog geen antwoord hoe de Big Bang is begonnen, dat moet met aangevoerde informatie van buitenaf zijn begonnen dus toch tijd 0 ofwel tijdloos "signalen" die informatie voor het uiterlijk en eigenschappen van elementaire deeltjes leveren (bouwstenen van materie en leven), bovendien vormen zgn.veldlijnen ook tijd 0 ofwel tijdloos "signalen". Maar dit kan nog wel 100den jaren duren voordat men iets van dit "signaal" begrijpt en kan gebruiken voor bijv. contacten met een andere wereld (de enige manier mogelijk denk ik)!
 • -fotonen (lichtdeeltjes dus) hebben een veelzijdige functie in de natuur, ze kunnen bijv. in een richting eigenschappen van een deeltje (hoeft niet elementair te zijn, deeltjes hoeven ook niet verstrengeld te zijn) overdragen naar een ander deeltje verafgelegen, bijv. tussen atomen de spin (tolrichting) van het ene atoom overbrengen naar het andere atoom (via afgeven en weer opnemen van een foton, dit schijnt onvoorwaardelijk te kunnen, dus niet kans afhankelijk, belangrijk voor supercomputers, zie "Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde" augustus 2015), of bijv. energie overbrengen naar elektronen waarbij het foton geabsorbeerd wordt of ontstaan doordat een elektron energie afgeeft, of bijv. een verstrengeling tussen deeltjes (hoeven niet elementair te zijn) veroorzaken waarna de deeltjes wel tegengestelde eigenschappen hebben bijv. het ene deeltje heeft een spin naar rechts terwijl het andere deeltje een spin naar links heeft etc., ik ben niet religieus maar je zou eerder een foton het "Gods deeltje" kunnen noemen dan het deeltje van Higgs (God schiep op de eerste dag het licht, de belangrijkheid daarvan is nu wel duidelijk)
 • -het verstrengelen van 2 fotonen (lichtdeeltjes) gaat vrij eenvoudig: zend een laser met 1 foton door een Beta Barium Borate kristal, dan is er een kans (dus vaker uitvoeren) dat het foton gesplitst wordt en er 2 verstrengelde fotonen het kristal verlaten met een lagere energie (totale energie moet gelijk blijven), de eigenschappen van die fotonen zijn dan dus tegengesteld, bijv. als het ene foton door een half doorlatende spiegel gaat (hangt af van een kans) zal het andere foton er niet ook doorheen gaan (wordt gespiegeld dus) (niet alle eigenschappen zijn tegengesteld bij verstrengeling), ook kan men de eigenschappen van een derde foton (niet verstrengeld) overbrengen via de verstrengelde verbinding naar een verstrengeld foton, het derde foton verdwijnt dan en de eigenschappen van het verstrengelde foton zijn identiek aan die van het derde foton (geteleporteerd dus), *de tijd 0 ofwel tijdloos "signalen" kloppen nog steeds, door de verstrengeling zijn beide verstrengelde tijd 0 ofwel tijdloos "signalen" van de losse fotonen met elkaar verbonden, het derde foton is via een tijd 0 ofwel tijdloos "signaal" verplaatst en is weer zichtbaar
 • -intussen heb ik toch een artikel gevonden die het experiment van verstrengeling tussen 2 elektronen op afstand (zie animatie in 3.0) beter weergeeft (verbazingwekkend), maar niet 100% helaas, dus nog verder uitzoeken, zonder alle exacte details kun je er niets zinnigs over zeggen/denken, het is een artikel "Door meten tot quantumverstrengeling" van o.a. de Nederlandse natuurkundige Ronald Hanson uit het "Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde", november 2013 (nergens op internet te vinden helaas, enkel verwijzigingen, dus ik mag de pdf ook niet publiceren, ga dus naar de bibliotheek of abonneer je op het tijdschrift zodat je het archief mag bekijken), maar ik mag het nu wel gaan uitleggen. Ook wordt beschreven hoe 2 atoomkernen (eindelijk de andere manier!) op zeer korte afstand met elkaar worden verstrengeld zonder licht, ik kom daar later op terug. Hoe vaker je het leest hoe meer je het gaat begrijpen met de wetten van de quantummechanica. Men is dus best ongelofelijk ver gevorderd (vandaar dat men niet strooit met de info, er staan zoals gewoonlijk grote belangen op het spel, voor een kleine groep dan), maar je kunt dit niet uitvoeren in de keuken! Achteraf blijkt dat 1 artikel (engels : "Demonstration of entanglement-by-measurement of solid-state qubits") over de verstrengeling van atoomkernen gratis te bekijken is, kopieer link "http://www.nature.com/nphys/journal/v9/n1/full/nphys2444.html", terwijl het andere artikel (engels: "Heralded entanglement between solid-state qubits separated by three metres") over de verstrengeling van elektronen gekocht kan worden, kopieer link "http://www.nature.com/nature/journal/v497/n7447/full/nature12016.html" (onder voorwaarden denk ik i.v.m. publicaties). In mei 2014 is het ook al gelukt bewuste spintoestanden (100%, dus niet kans afhankelijk) via het ene elektron over te brengen naar het andere elektron in de verstrengelde verbinding.
 • -de uitleg (1) over elektronen met licht als mediator: beide elektronen worden eerst in een superpositie gebracht enkel voor hun spin (tolrichting) d.w.z. ze hebben alle spin eigenschappen tegelijkertijd (dus geen enkele spin eigenschap is specifiek aangenomen, positie 0 of 1), er wordt een laser met fotonen afgevuurd op beide elektronen, in aanraking met de fotonen wordt het elektron gedwongen een spin eigenschap aan te nemen, als de spin van een elektron positie 1 zou zijn zou er geen enkele foton teruggekaatst worden, als de spin van een elektron positie 0 zou zijn zouden er fotonen teruggekaatst (eigenlijk bedoel ik met dit eigen woord dat er een nieuw foton wordt gegenereerd door het elektron : door emissie) worden (beide situaties zijn eerder met losse elektronen ervaren waarvan men de spin positie wist), alles hangt af van kansen in de quantummechanica, bij vele herhalingen zal een situatie zich voordoen, de fotonen die terugkomen gaan door een half doorlatende spiegel waarbij weer een kans is dat een foton door de spiegel gaat of wordt gespiegeld, m.b.v. detectoren wordt getest na de spiegel of fotonen zijn teruggekomen (doorgelaten of gespiegeld), nu blijken de 2 elektronen verstrengeld te zijn als er precies 1 foton is gedetecteerd want dat wil zeggen dat voor 1 elektron de spin stand 0 is en voor de andere elektron de spin stand 1 is dus tegengestelde eigenschappen, nu kan een vraag zijn waarom die spiegel er tussen moet staan, omdat de natuur niet toestaat dat men weet van welk elektron de foton teruggekaatst werd, het is immers een verstrengeling waarbij de eigenschappen tegengesteld moeten zijn 0 en 1 of 1 en 0, welke stand is niet belangrijk, als men dat wel zou weten dan heeft men dat afgedwongen en is het geen verstrengeling (gewoon een 0 1 of 1 0 situatie), de natuur zal niet weten dat men het weet maar laat geen verstoringen toe waardoor de kansen niet meer natuurlijk zijn (eigen gedachte), als men iets wil weten zal men detectiemiddelen gebruiken waarbij licht wordt gebruikt (bijv. bij kijken) of andere storende signalen, de kans dat de verstrengeling lukt is 1 op 10 miljoen en zal getest moeten worden, maar omdat niet alle details 100% bekend zijn kan ik hier nog geen gedachten over vormen, daarom probeer ik de volgende vragen nog eerst uit te zoeken (de kans die te vinden / te krijgen schat ik laag in, ik ben ook een object in de quantummechanica): 1) komen de lasers van dezelfde bron? (indien ja, dan zouden bijv. 2 fotonen al verstrengeld kunnen zijn OF er is dus een spoor van tijd 0 ofwel tijdloos tussen de elektronen via licht) 2) lukt de verstrengeling enkel bij 1 foton of ook als meerdere fotonen terugkomen van hetzelfde elektron? (maar dan zou men de verstrengeling bij elke uitslag van meer dan 0 fotonen moeten testen) 3) zou de verstrengeling al een feit zijn net achter de spiegel OF als men het foton meet? (omdat het mogelijk geabsorbeerd wordt) 4) waarom is de kans zo laag? Ik heb het verslag van het experiment op internet gekocht en heb na flink lezen als amateur nu zelf de antwoorden vergaard. 1) ja 2) onbekend, mogelijk ontstaat er bij emissie maar altijd 1 foton (heb daar geen kennis van) 3) onbekend, maar het foton wordt wel geabsorbeerd na meten want er wordt een foto diode gebruikt 4) er zijn vele factoren bijv. maar 3% van de gegenereerde fotonen (emissie) zijn bruikbaar etc. etc.
 • -eigen gedachten (2) over elektronen met licht als mediator: de onderzoekers beweren in het artikel omdat er maar 1 foton teruggekaatst is, dus dat er van 1 elektron geen foton is teruggekomen, dat er geen contact is geweest tussen beide elektronen en er toch een verstrengeling tot stand is gekomen, Magic dus. Vraag 1 zal beantwoord moeten worden met ja denk ik, omdat de fotonen geen onderscheid mogen hebben van welk elektron ze teruggekaatst worden, met 2 verschillende lasers zou dit onmogelijk zijn, enkel met 1 laser kan men (en ook niet altijd denk ik, vandaar de mogelijke lage kans) fotonen genereren die exact dezelfde eigenschappen hebben als frequentie en polarisatie (dat is de vorm van de soort elektromagnetische golven waarin de fotonen voorkomen). Via de laser bestaat er dus al een spoor van tijd 0 ofwel tijdloos via licht tussen de elektronen. Op de een of andere manier wordt het verstrengelde tijd 0 ofwel tijdloos "signaal" van het licht ontkoppeld. Ook al zouden er twee verstrengelde fotonen soms ontstaan bij de laser, dan zou je ook niet weten van welk elektron een foton wordt teruggekaatst. Als het foton mogelijk wordt geabsorbeerd tijdens de meting is dat mogelijk het moment van de ontkoppeling (vandaar 1 foton, met 1 foton wordt het licht op het hele tijd 0 ofwel tijdloos spoor in 1 keer gedoofd, dat zou met meerdere fotonen niet in 1 keer kunnen, het zijn maar gedachten). Ook is inmiddels bekend dat fotonen eigenschappen kunnen doorgeven aan andere deeltjes, zo is het ook mogelijk misschien dat de fotonen aan beide elektronen de quantummechanische eigenschap voor de verbinding met tijd 0 ofwel tijdloos doorgeven en dat die op een gegeven moment wordt geactiveerd. Het moment van de verstrengeling. Er zijn nog niet lang detectors die fotonen detecteren / tellen maar niet absorberen, het foton blijft dus bestaan. Zou de verstrengeling ook pas een feit zijn als een foton wordt gedetecteerd maar niet geabsorbeerd. Je weet het pas bij meten, zonder halfdoorlatende spiegel geeft de natuur geen verstrengeling (want dan weet je waar het foton vandaan is gekomen ). Dus net na de spiegel zou de verstrengeling een feit kunnen zijn. Indien detectie al genoeg is (met absorberen of zonder), zou je kunnen denken het foton moet eerst nog aan een kans onderworpen worden, de spiegel dus, dan nog een onnatuurlijke activiteit zoals meten en het proces is klaar. Dit is dus ook nog een raadsel van de natuur!
 • -de uitleg (3) over atoomkernen met elektron als mediator: dit is eigenlijk gewone verstrengeling via magnetische krachten, je hebt twee atoomkernen die te weinig magnetische krachten hebben om uit zichzelf de spin te kunnen verstrengelen, m.b.v. een elektron (heeft 1000 keer zoveel magnetische kracht) tussen de twee kernen, krijgen de kernen altijd een tegenovergestelde spin (tolrichting), maar als je de afstanden zou vergroten tijdens de verstrengeling dan zou de verstrengeling worden opgeheven, dit is bij (1) niet het geval onder de juiste omstandigheden natuurlijk, en (1) is ook bijzonder vanwege de tijd 0 ofwel tijdloos verbinding
 • -eigen conclusies (4): ik vind dat men een beetje krampachtig (3) met (1) wil vergelijken, ik denk persoonlijk dat men met toeval de mysterieuze mogelijkheden van licht heeft ontdekt de laatste 20 jaar, zodoende ook het tijd 0 ofwel tijdloos "signaal" heeft ontdekt, deze mogelijkheden met licht waren aanvankelijk nog niet in de quantummechanica bekend, maar ik moet me meer in de theorie gaan verdiepen voorlopig om daar een betere mening over te kunnen vormen
 • -(eigen gedachte) mogelijk is een elementair deeltje in een superpositie als een soort tussenvorm van het verstrengelde tijd 0 ofwel tijdloos "signaal" met informatie in de onzichtbare ruimte en verschijningsvorm van materie in de zichtbare ruimte
 • -(eigen gedachte) gewone deeltjes hebben quantummechanische eigenschappen, zuivere informatie wanneer niet zichtbaar (mogelijk kunnen enkel de elementaire deeltjes niet zichtbaar zijn soms), anders is deze zuivere informatie omgezet naar een zichtbare vorm, maar eigenschappen (informatie) zijn natuurlijk nog steeds aanwezig en kunnen zelfs veranderd worden. Licht staat ten dienste van de materie en moet daarom altijd sneller zijn. Ik denk dat licht altijd in zowel de volledig informatieve vorm aanwezig is en je dat kunt zien als de lokale tijd 0 ofwel tijdloos, en tevens omgezet naar de zichtbare vorm (wanneer zichtbaar). Door die volledig informatieve vorm kan het eigenschappen (informatie) oppikken en doorgeven (via emissie en absorptie) tussen deeltjes. En door die volledig informatieve vorm kan het een verbinding leggen tussen 2 deeltjes voor informatie uitwisseling (verstrengeling). Informatie kent geen natuurlijke tegenwerking / afremming en kan daardoor onmiddellijk worden uitgewisseld (tijd 0 ofwel tijdloos). Ben benieuwd of ik tijdens mijn zelfstudie (quantummechanica) op een andere zienswijze uitkom (ik hoop later, mijn doel, eenvoudig te kunnen uitleggen aan lezers hoe de ERP paradox van Einstein en anderen tot stand is gekomen, de verstrengeling van deeltjes)!
 • -(eigen gedachte) studerende gaan er vele gedachten door je hoofd, in mijn geval over de zichtbare en onzichtbare ruimte in de vorm van vectoren, maar ook gedachten i.v.m. 6.1 waarin het lijkt alsof de wereld geprogrammeerd is. Dan denk ik bijv. wat energie is (bijv. in deeltjes of bij vallen door zwaartekracht, wat geen echte kracht is, zie 2.7, of aangezogen worden door een zwart gat) en of energie wel echt bestaat of enkel wiskundig wordt uitgewisseld in de vorm van informatie ofwel quantummechanische eigenschappen. Vandaar dat je energie in deeltjes niet kunt voorstellen wat het is, maar het moet wiskundig wel blijven kloppen. Massa is energie, maar volgens mij kom je daar nog niet verder mee qua voorstelling, ik ga er een nieuwe stelling van maken boven (mogelijk wordt er al zo gedacht maar ben nog niet zover om dat alles te kunnen controleren!).
 • -(eigen gedachte) je leert met de quantummechanica dat je de verbanden tussen natuurkundige grootheden kunt vastleggen door meten is weten maar het niet hoeft te begrijpen, eenvoudigweg omdat we dat niet kunnen! Zoals ik beschreven heb in deze website denk ik dat je tijd op kunt vatten als een vorm van natuurlijke tegenwerking / afremming. De Higgs deeltjes reageren op deze natuurlijke tegenwerking / afremming in de zgn. Higgs velden die nog ontdekt moeten worden. Maar je zou ook kunnen stellen dat er helemaal geen Higgs velden bestaan en dat er een quantummechanische eigenschap is voor het Higgs deeltje dat voor die natuurlijke tegenwerking / afremming zorgt in de ruimte en extra reageert op de "zwaartekracht". Dus vanuit elke punt met zijn lokale tijd (= waarnemer) reageert het op een snelheidsverandering (bewegingseffecten t.o.v. de bron hebben ook invloed voor de waarnemer). Zo zorgt een quantummechanische eigenschap voor een foton voor de constante snelheid van het licht. Dus vanuit elk punt met zijn lokale tijd (= waarnemer) blijft de snelheid gelijk (omdat de lokale klok bestaande uit materie ook Higgs deeltjes bevat + bewegingseffecten t.o.v. de lichtbron). Het zijn maar gedachten! En nu maar weten te vinden in de toekomst het complete model kloppend te maken. Weer een hypothese erbij boven, het gaat maar om het geven van ideeën.
 • -(eigen gedachte) ik denk dat uiteindelijk de gehele natuurkunde volgens een quantummechanica zal worden beschreven als informatie, omdat de quantummechanica enkel verbanden vastlegt tussen diverse natuurkundige grootheden en geen verklaringen geeft. Verklaringen zoals wij die willen zien in de zichtbare ruimte zullen uiteindelijk worden opgegeven omdat onze hersenen daarop niet zijn ontworpen. Wij zullen uiteindelijk accepteren dat we de verbanden weten en die benutten zoals we nu doen en tot inzicht komen dat niet alles toeval is en proberen het leven mooier te maken in de zichtbare ruimte (wat ook de bedoeling is) en daarvoor moet nog veel gebeuren in "onze manier van leven (bla-bla ..)"! Omdat de snelheid van licht onder de relativiteitstheorie valt, maar de lichtdeeltjes onder de quantummechanica, zal uiteindelijk de relativiteitstheorie ook beschreven worden volgens een quantummechanica zoals alle natuurkunde!
 • -(eigen gedachte) met wat de natuurkunde nog allemaal gaat ontdekken lijkt het mij niet ondenkbaar dat de scheikundige elementen ooit omgezet kunnen worden naar andere elementen, zodat er grondstoffen genoeg zullen zijn. Bijv. ijzer omzetten naar koper etc.
 • -(eigen gedachte) het is dus misschien mogelijk dat alle grootheden in de natuur uit een veelvoud van de kleinst mogelijke eenheid van die grootheid bestaan (quanta). Bijv. een beweging van een deeltje gaat niet continue maar discontinue, in stapjes dus, het gaat dus van de ene locatie ineens naar een andere locatie. Ik moet dit alles nog goed lezen. Maar hoe kun je dit dan wiskundig zien? Stel dat deeltje beweegt bijv. over een cirkel. In het algemeen bij continuïteit, een raaklijn aan een cirkel gaat maar door exact 1 punt en geeft de afgeleide in dat punt weer van die cirkel. Beschouw de cirkel als een functie f(x). Bij een stukje x ofwel dx rond dat punt krijg je een stukje f ofwel df, maar dat stukje df raakt nooit de raaklijn maar altijd de cirkel. Dus je kunt wel zeggen als dx heel dicht naar 0 gaat, gaat df ook dicht naar dat punt toe en nadert df die raaklijn maar zal die raaklijn nooit aanraken. De waarde die df / dx uitdrukt als dx naar 0 gaat, geeft die raaklijn weer in dat punt, maar in dat punt is dx 0. Zo kun je ook zeggen dat de oppervlakte tussen 2 punten onderaan de cirkel en de x-as (integraal) gelijk is aan het totaal van de oppervlakte van een oneindig aantal reepjes waarbij dx naar 0 gaat, maar dx is nooit 0 dus is er altijd een afwijking hoe klein ook. Daarom zou je kunnen zeggen i.p.v. dat dx naar 0 gaat (maar is nooit 0), gaat dx naar die waarde toe waarbij dat punt het midden is van de kleinste eenheid op die cirkel. Dan gaat die raaklijn echt door die eenheid en is dx ook niet 0, en zijn er ook een beperkt aantal reepjes maar wel zeer groot in aantal. Maar hoe dat er exact uitziet in details weet ik ook niet, het zijn maar globale gedachten (dit is een blog, mogelijk verdwijnt deze gedachte weer verder in mijn studie). Je zou dus kunnen denken dat de wiskunde al niet echt voor continuïteit gaat. Dus op micro niveau is er geen continuïteit meer. Op macro niveau heb je daar geen last van en lijkt alles continue. Quanta lijken mij wel een gevolg van tijd te zijn in de zichtbare ruimte, bij verstrengeling van deeltjes heb je geen quanta van informatie in de onzichtbare ruimte denk ik.
 • -(eigen gedachte) volgens de EPR paradox van Einstein in 1935 (leg ik voorlopig nog niet uit, eerst moet mijn studie compleet zijn) zouden er verborgen variabelen moeten zijn in de zichtbare ruimte (volgens Einsteins relativiteitstheorie in de zichtbare ruimte), die de altijd tegengestelde eigenschappen zouden moeten verklaren in de verstrengelde verbinding tussen deeltjes, de quantummechanica die dit beweert zou niet volledig zijn qua theorie. Niemand had toen nog ooit een verstrengelde verbinding gezien, dus was nog volop theorie. De natuurkundige Bell had een idee ontwikkeld (de Belltest) in 1964 om aan te tonen dat er geen verborgen variabelen in de zichtbare ruimte kunnen zijn, dus de verstrengeling van deeltjes in de quantummechanica is niet te verklaren volgens de gangbare theorieën. Dit is voor het eerst 100% aangetoond in Delft (NL) in 2015 door het team van natuurkundige Ronald Hanson. De Belltest gaat ervan uit dat als je het zou willen verklaren met de gangbare theorieën (volgens Einsteins relativiteitstheorie in de zichtbare ruimte), met dus oorzaak en gevolg, er geen verborgen variabelen kunnen zijn omdat die gedachtegang in tegenstelling is met die in de quantummechanica (nu bewezen dus). Volgens tijd 0 ofwel tijdloos, die geen tijd is, gebeurt alles onmiddellijk in een verstrengelde verbinding tussen deeltjes, oorzaak en gevolg zijn 1 in de onzichtbare ruimte, alhoewel er nog wel minieme tijd nodig zal zijn om de eigenschap tegengesteld te uiten in de zichtbare ruimte, maar het gehele proces heeft zich dus niet afgespeeld in de zichtbare ruimte! Dus eigenlijk sluit dit alles aan op de Belltest. tijd 0 ofwel tijdloos is nog steeds te volgen ook met intuïtie! Je moet afwijkend leren denken om meer te kunnen begrijpen (denk ik)!

6.1  Heeft het tijd 0 "signaal" een tijd 0 ofwel tijdloos of een oneindig grote snelheid, en leven wij in een geprogrammeerde wereld, we kunnen het nooit helemaal begrijpen, het is het meest logisch dat er meer moet zijn (eigen gedachte)?


Als het een oneindig grote snelheid zou zijn, dan betekent dat dat er een tweede laag van natuurlijke tegenwerking / afremming zou moeten bestaan in ons heelal. In de eerste laag hebben we de Higgs velden en de maximale snelheid die van het licht.

Alles is mogelijk natuurlijk, maar het lijkt mij niet logisch. De Higgs velden regelen de snelheden van materie en licht (bestaande uit deeltjes). De quantummechanische eigenschappen die tussen deeltjes worden uitgewisseld in de vorm van informatie, zal waarschijnlijk een nog nieuw te ontdekken fenomeen zijn in de natuurkunde wat niets met deeltjes te maken heeft. Daarom zal deze informatie waarschijnlijk met tijd 0 ofwel tijdloos worden verzonden, onmiddellijk dus zodat de maximale snelheid van materie en licht gehandhaafd kan blijven want tijd 0 ofwel tijdloos is geen snelheid. Geen tegenspraak dus. In de EPR paradox van Einstein komt geen tijd voor, dus sluit daar ook mooi op aan.

Deze informatie kan dus uitgewisseld worden middels een verstrengelde verbinding, of kan door licht worden overgebracht, of elementaire deeltjes kunnen zich verplaatsen d.m.v. deze informatie. Dus op 1 locatie verdwijnen en weer op een andere locatie verschijnen, ook kan hetzelfde elementaire deeltje op meerdere plaatsen tegelijkertijd verschijnen door gedupliceerde informatie.

Het is dus duidelijk dat deze informatie gebruikt wordt om overal in ons heelal wat 1 groot energieveld is, een elementair deeltje te doen ontstaan (fotonen, elektronen etc.). Er ontstaat een golf in het veld die 1:1 met het deeltje verbonden is. In deze toestand ondervind het natuurlijke tegenwerking / afremming van de Higgs velden (niet in zuivere informatie vorm, zie ook mijn stelling 3 over wat is energie, ik denk dat het niet echt bestaat).

Dus door ons heelal vloeit een enorme hoeveelheid aan informatie die de materie vorm geeft. Deze informatie wordt gedupliceerd maar is ooit in ons heelal aangekomen bijv. tijdens de Big Bang en komt mogelijk weer uit een ander heelal waar ook weer tijd bestaat. Deze heelal's kunnen elkaar waarschijnlijk niet overlappen, het is nog steeds niet nodig er extra dimensies bij te halen (waar ik ook niet in geloof persoonlijk). In deel (1) geloof ik juist wel in de vierde dimensie i.p.v. de onzichtbare ruimte. Je hebt dus informatie uit de vierde dimensie, die de deeltjes eigenschappen geven om materie vorm te geven in de derde dimensie ofwel de zichtbare ruimte.

Het lijkt dus of alles geprogrammeerd is, het is ook maar de vraag of vondsten van dinosaurussen en van de mens uit de oudheid echt zijn of om ons op een verkeerd spoor te zetten. Niets is uit te sluiten (ben absoluut niet religieus, het zijn maar open gedachten) tenzij je heel graag in toeval gelooft (je bent er 100% zeker van, ook de tunnel bij sterven) om verder geen hoofdpijn te krijgen!

Wij kunnen in de natuurkunde eigenlijk enkel verbanden vastleggen maar we zullen het nooit dieper begrijpen omdat het ook niet te begrijpen valt. Op elk niveau zijn weer nieuwe vragen te stellen.

Voor mij is het daarom het meest logisch dat er meer moet zijn, juist omdat het nooit te begrijpen zal zijn, dat moet een doel hebben, dat kan geen toeval zijn! Nooit zal het absolute begin van alles gevonden worden! Als je werkelijk nergens in gelooft is het zoeken naar het schijnbare begin 100% pure tijdverspilling in je korte leven, voor wie of wat zou je dan die tijd verspillen?!

Je moet open staan voor andere gedachten over ons bestaan anders blijf je op hetzelfde niveau hangen en voel je geen drang tot verbeteringen in de wereld om er "samen" iets moois van te maken!

7.0  Laatste gedachte waarop de tekst op deze pagina nog bijgewerkt moet worden


Bijgewerkt.

In ben in 2011 begonnen met het onderwerp, ik heb nu het idee in oktober 2015 er klaar mee te zijn, mijn gedachten zijn gebaseerd op harde feiten, meer kan ik zelf niet meer bedenken in huis, denk ik, de rest is lang onderzoek en nog eens lang onderzoek door wetenschappers, maar het geeft veel meer hoop in deze zwart/wit wereld waar vele moderne mensen denken dat er enkel iets kan bestaan als het elke dag goud regent, maar zelf hoef je aan niets te werken, enkel met je eigen of jouw groep bezig zijn ..

Maar omdat ik nu zelf ook wel nieuwsgierig ben naar de theorie van de quantummechanica die dit alles heeft voorspeld, ben ik benieuwd in welk deel van die theorie "totaal geen natuurlijke tegenwerking / afremming" is binnengeslopen. Dus nu toch maar eens globaal gaan lezen tussendoor (maar weinig tijd) zonder teveel met formules bezig te zijn .. aangeschaft (08/06/15) "Introduction to Quantum Mechanics by Griffiths, David J.", "Principles of Quantum Mechanics by Shankar R.", "The Principles of Quantum Mechanics by Dirac P.", "Basic Training in Mathematics: A Fitness Program for Science Students by Shankar R." (opfrisser in wat wiskunde wat voor mij ook weer lang geleden is) en "De ontrafeling van de kosmos van Brian Green" .. genoeg "spannende" boeken dus om de beginselen van de quantummechanica mogelijk te kunnen linken aan mijn eigen gedachten .. tevens nog wat andere boeken (04/01/16) "Introducing Einstein's Relativity by Ray D'Inverno", "General Relativity by Robert M. Wald", "Gravitation by Charles W. Misner, Kip S. Thorne, and John A. Wheeler" en "Quantum Fields in Curved Space by N. D. Birrell".

Zodra ik mijn eigen gedachten beter heb geanalyseerd m.b.v. bovenstaande boeken, ga ik deze website opnieuw schrijven en proberen het nog beter uit te leggen! Nooit gedacht dit soort onderwerpen nog uitgebreid te bestuderen (zware onderwerpen) maar als je gepassioneerd bent door een bepaalde gedachte dan gaat het gemakkelijker (en heeft mijn wiskunde achtergrond toch nog nut gehad) .. maar (19/11/16) dit gaat langzaam door tijdgebrek, enkel wiskunde opgehaald nu (belangrijk), ook eerste hoofdstuken QM doorgenomen en eerst nu bezig met AR, zou het liefst enkel 1 jaar willen lezen .. De waarheid is op 03/11/19 dat ik bovenstaande boeken wel in bezit heb, maar nog steeds enkel het wiskunde boek heb gelezen en binnenkort weer verder ga met het QM boek (nog steeds enthousiast), het zijn voornamelijk nog allemaal eigen gedachten waarbij ik wat af en toe lees op Wiki of internet documenten .. werken en studeren blijft moeilijk als je niet echt jong meer bent ..

Hierbij nog een link naar een zeer interessant artikel dat weer een andere kijk geeft op alles, Holografisch Universum, kopieer link : "https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-holografisch-universum-een-wetenschappelijke-basis-voor-wonderen/"! Waarom deze link, de beschrijving is zeer helder!

Zo dit was het ...